Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

ActualTime 1.0

Autor: PrimaryMind Soft Group
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.09 MB
Cena: 14.90 $
Počet stiahnutí: 1422
Dátum pridania: 2007-10-01
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Internet a siete > Synchronizácia času a časovače

Operačný systém:

Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2005

Krátky popis k programu ActualTime:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér ActualTime vo verzií 1.0 od autora PrimaryMind Soft Group. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu ActualTime je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér ActualTime ..

Popis od autora programu - PrimaryMind Soft Group v anglickom jazyku:

ActualTime is a simple and powerful tool for maintenance of an exact times of your PDA.

Features:
- Support of three protocols: SNTP, TIME, DAYTIME
- Automatic connection the Internet
- Tuning the arbitrary servers of the time
- Starting with the start Windows
- Automatic synchronization under the schedule
- Automatic startup synchronization
- Icon in the taskbar
- Full support Unicode
- Logging
- Localization support
- Detailed help

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

ActualTime je jednoduchý a výkonný nástroj pre udržiavanie presné časy vášho PDA. Vlastnosti: - Podpora troch protokolov: SNTP, ČAS, Daytime - Automatické pripojenie k internetu - Tuning ľubovoľné servery času - Od spustenia systému Windows - Automatická synchronizácia v rámci programu - Automatické spustenie synchronizácie - ikona na hlavnom paneli - Plná podpora Unicode - Prihlasovanie - Lokalizácia podpora - Podrobná nápoveda

Sťahujte tu: ActualTime 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Windows NTP Time Server Client 1.0.0Novinka

TimeTools Windows NTP time server client software is a simple SNTP client.

Orientačný preklad: TimeTools Windows NTP čas servera klientsky softvér je jednoduché SNTP klient.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.06 MB

1st Atomic Time 3.0Novinka

Keeps your system time accurate by synchronizing it with atomic time servers

Orientačný preklad: Udržuje váš systémový čas presný pomocou synchronizácie s atómovými časových serverov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.09 MB

Handy Schedule Manager 2.00Novinka

It can help you set the plan easy on the computer.

Orientačný preklad: To môže pomôcť nastaviť jednoduché plánu na počítači.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.32 MB

NTP Time Server Monitor 0.9lNovinka

Controls and configures an installed NTP service with a userfriendly GUI

Orientačný preklad: Kontroly a nakonfiguruje inštalované NTP služby s userfriendly GUI

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.42 MB

AtomSync 2.10Novinka

AtomSync is a utility that works in the background and checks your system time.

Orientačný preklad: AtomSync je nástroj, ktorý pracuje na pozadí a skontroluje váš systémový čas.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.04 MB

AtomTime Pro 3.1dNovinka

AtomTime Pro will set your PC clock to the correct time.

Orientačný preklad: AtomTime Pro sa nastaví hodiny PC správny čas.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.55 MB

SP TimeSync CE 2.3Novinka

Multilingual small and fast high precision atomic clock time synchronizer.

Orientačný preklad: Viacjazyčné malé a rýchle vysokou presnosťou atómové hodiny času synchronizer.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.04 MB

TWJavaWeltZeit 1.0Novinka

Java applet for world time

Orientačný preklad: Java applet pre svetový čas

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.01 MB

XJ Timer 2.15Novinka

XJ Timer mostly use for important meeting.

Orientačný preklad: Je časovač na sledovanie vašich dôležitých udalostí.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.18 MB

Najsťahovanejšie programy