Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Net Time Server & Client 3.0.1.2110

Autor: Han-soft Corporation
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.84 MB
Cena: 25.99 $
Počet stiahnutí: 1464
Dátum pridania: 2009-05-27
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Internet a siete > Synchronizácia času a časovače

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate

Krátky popis k programu Net Time Server & Client:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Net Time Server & Client vo verzií 3.0.1.2110 od autora Han-soft Corporation. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Net Time Server & Client je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Net Time Server & Client ..

Popis od autora programu - Han-soft Corporation v anglickom jazyku:

The Net Time Server & Client application allows you to synchronize your PC's system clock or all PC's system clock in your LAN using various time server types commonly available on TCP/IP networks, including LAN and Internet, and multiple time protocols are supported.
As Client, the protocol currently supported are Network Time Protocol(NTP), Simple Network Time Protocol(SNTP-RFC2030, SNTP-RFC4330), Time protocol(RFC868), and UnixTime protocol. It can be configured to full Time protocol, UnixTime protocol, or SNTP protocol compliance, including client support of unicast, broadcast, and manycast modes.
As Server, Net Time Server & Client will itself provide time services to other computers using Simple Network Time Protocol(SNTP-RFC2030, SNTP-RFC4330), Time protocol(RFC868), UnixTime protocol, or DayTime protocol(RFC867). It can be configured to full Time protocol, UnixTime protocol, DayTime protocol, and SNTP protocols compliance, including server support of unicast, broadcast and multicast modes. You can synchronize your Windows, Unix, Linux, FreeBSD, etc system clocks via NTP/SNTP protocol, too.
Net Time Server & Client normally runs as a standard 32-bit Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 and Windows Vista application. In Windows NT/2000/XP/2003/Vista system, the Net Time Server & Client can work as an NT service.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Čistý čas Server a klientskej aplikácie umožňuje synchronizáciu systémových hodín počítača alebo celej PC systémových hodín vo vašej sieti LAN s použitím rôznych typov časového servera bežne dostupné na sieťach TCP / IP, vrátane LAN a Internet, a viac času Podporované sú protokoly. Ako klienta, protokol v súčasnosti sú podporované Network Time Protocol (NTP), Simple Network Time Protocol (SNTP-RFC2030, RFC4330-SNTP), Time Protocol (RFC868), a UnixTime protokol. To môže byť nakonfigurovaný tak, aby plne protokol Time, UnixTime protokol, alebo protokol SNTP dodržiavania povinností, vrátane klient podpory unicast, broadcast, a manycast režimy. Ako server, net time server i klient bude sám poskytovať služby čas na iné počítače pomocou Simple Network Time Protocol (SNTP-RFC2030, RFC4330-SNTP), Time Protocol (RFC868), UnixTime protokol, alebo Daytime protokol (RFC867). To môže byť nakonfigurovaný tak, aby úplný protokol Time, UnixTime protokol, denný protokol, a SNTP protokoly dodržiavanie, vrátane podpory server unicast, broadcast a multicast režimy. Môžete synchronizovať vaše Windows, Unix, Linux, FreeBSD, atď systémových hodín cez NTP / protokol SNTP, taky. Čistý čas Server aj klient normálne beží ako štandardný 32-bitové Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 a Windows Vista aplikácie. V systéme Windows NT/2000/XP/2003/Vista môže čistého času servera a klienta pracovať ako služba NT.

Sťahujte tu: Net Time Server & Client 3.0.1.2110

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

1Click Time Synchronizer 1.1.2Novinka

Synchronize system time on your PC with highest precision atomic clock servers.

Orientačný preklad: Synchronizovať systémový čas v Počítači s najvyššia presnosť atómové hodiny serverov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.32 MB

Cyber Internet Cafe Software 5.6Novinka

Internet Caffe - Easy and Powerful Cyber Internet Cafe Software

Orientačný preklad: Internet kaviareň - jednoduchý a výkonný Cyber Internet Cafe softvér

Licencia: Shareware | Veľkosť: 14.94 MB

XJ Timer 2.15Novinka

XJ Timer mostly use for important meeting.

Orientačný preklad: Je časovač na sledovanie vašich dôležitých udalostí.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.18 MB

NTP Time Server Monitor 0.9lNovinka

Controls and configures an installed NTP service with a userfriendly GUI

Orientačný preklad: Kontroly a nakonfiguruje inštalované NTP služby s userfriendly GUI

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.42 MB

SetClock 8.4Novinka

Set your PC Clock from an accurate atomic clock on the web.

Orientačný preklad: Nastavte si svoje PC hodiny z presné atómové hodiny na webe.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.92 MB

Handy Schedule Manager 2.00Novinka

It can help you set the plan easy on the computer.

Orientačný preklad: To môže pomôcť nastaviť jednoduché plánu na počítači.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.32 MB

Windows NTP Time Server Client 1.0.0Novinka

TimeTools Windows NTP time server client software is a simple SNTP client.

Orientačný preklad: TimeTools Windows NTP čas servera klientsky softvér je jednoduché SNTP klient.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.06 MB

SP TimeSync CE 2.3Novinka

Multilingual small and fast high precision atomic clock time synchronizer.

Orientačný preklad: Viacjazyčné malé a rýchle vysokou presnosťou atómové hodiny času synchronizer.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.04 MB

Stopwatch 2009Novinka

Stopwatch is a high performance, multi thread, multi group, multi task, programa

Orientačný preklad: Stopky je vysoký výkon, multi vlákno, multi skupiny, multi úlohy, programa

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.60 MB

Najsťahovanejšie programy