Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Cyber Internet Cafe Software 5.6

Autor: ANTAMEDIA
Licencia: Shareware
Veľkosť: 14.94 MB
Cena: 180 $
Počet stiahnutí: 1301
Dátum pridania: 2007-03-29
Aktualizácia: 2011-09-05

Kategória programu:

Internet a siete > Synchronizácia času a časovače

Operačný systém:

Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate

Krátky popis k programu Cyber Internet Cafe Software:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Cyber Internet Cafe Software vo verzií 5.6 od autora ANTAMEDIA. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Cyber Internet Cafe Software je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Cyber Internet Cafe Software ..

Popis od autora programu - ANTAMEDIA v anglickom jazyku:

Antamedia Internet Cafe software provides full billing and income control, locks unused computers, generates detailed reports and statistics and supports password protected employee accounts. Process payments quickly and efficiently and improve your business with various reports and statistics.

Featuring: Full POS system, Skins, Smart Card support, customizable pricing system, security options, automated cafe operation by accepting Credit Card payments !

Contact: office@antamedia.com , http://www.antamedia.com

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Antamedia Internet Cafe softvér poskytuje úplnú fakturácie a kontroly príjmov, zamkne nevyužité počítače, vytvára podrobné správy a štatistiky a podporuje chránené heslom zamestnanca účtov. Proces platby, rýchlo a účinne a zlepšiť vaše podnikanie s rôznymi správy a štatistiky.

Hrajú: Plný POS systém, kože, karty Smart Card podpora, prispôsobiteľné cenového systému, možnosti zabezpečenia, zautomatizovať kaviareň operácia prijíma platby kreditnými kartami!

Kontakt: office@antamedia.com, http://www.antamedia.com

Sťahujte tu: Cyber Internet Cafe Software 5.6

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

TWJavaWeltZeit 1.0Novinka

Java applet for world time

Orientačný preklad: Java applet pre svetový čas

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.01 MB

Stopwatch 2009Novinka

Stopwatch is a high performance, multi thread, multi group, multi task, programa

Orientačný preklad: Stopky je vysoký výkon, multi vlákno, multi skupiny, multi úlohy, programa

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.60 MB

PresenTense Time Server 4.1Novinka

Windows time server. NTP, SNTP and GPS devices. Easy to install, robust and accu

Orientačný preklad: Windows časového servera. NTP, SNTP a GPS zariadení. Jednoduchá inštalácia, robustné a akumulátor

Licencia: Commercial | Veľkosť: 5.1 MB

TWWeltzeit 1.7Novinka

Worldtimer and counter

Orientačný preklad: Worldtimer a počítadlo

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.07 MB

NTP Time Server Monitor 0.9lNovinka

Controls and configures an installed NTP service with a userfriendly GUI

Orientačný preklad: Kontroly a nakonfiguruje inštalované NTP služby s userfriendly GUI

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.42 MB

Always On Time 1.14Novinka

Synchronizes PC's clock to atomic time server

Orientačný preklad: Synchronizuje hodiny počítača na server Atómový čas

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.56 MB

TWQuickAtomTime 1.0Novinka

Set system time on Windows with JAVA Util class

Orientačný preklad: Nastaviť systémový čas na Windows s JAVA triedy Util

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.04 MB

Atomic Clock Sync 3.0.0.0Novinka

atomic clock synchronize freeware utility

Orientačný preklad: atómové hodiny synchronizovať freeware utility

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.38 MB

Network Time System 1.8.1Novinka

Corporate network server time synchronization server-client software.

Orientačný preklad: Podnikovej sieti server pre synchronizáciu času server-client software.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.95 MB

Najsťahovanejšie programy