Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

People Icons for Vista 2011.1

Autor: Aha-Soft
Licencia: Demo
Veľkosť: 3.34 MB
Cena: 49 $
Počet stiahnutí: 1499
Dátum pridania: 2011-05-15
Aktualizácia: 2012-01-03

Kategória programu:

Pracovná plocha > Ikony

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, WinOther, Other, Mac OS X, Mac Other, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, WinMobile, Windows CE, Pocket PC, Android, BlackBerry, iPhone, iPod, iTouch, Palm, Palm OS 6.0, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Win95, Unix, Linux, Handheld/Mobile Other, Java, Win 3.1x, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2005, Linux Gnome, Linux GPL, Linux Open Source, AS/400, OS/2, OS/2 Warp, OS/2 Warp 4, Mac PPC

Krátky popis k programu People Icons for Vista:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér People Icons for Vista vo verzií 2011.1 od autora Aha-Soft. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu People Icons for Vista je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér People Icons for Vista ..

Popis od autora programu - Aha-Soft v anglickom jazyku:

People Icons for Vista is a rich-colored set of toolbar icons displaying various people. These icons define a person's occupation, family status, social group and gender. Also the set has a collection of icons depicting hands. All icons are crafted in a modern Vista-like style that makes them a perfect choice for any software designed for Windows Vista. Icons shine with a bright palette of colors creating distinctive and eye-catching appearance. They are crafted with such a skill that will become an essential part of any project aiming to score a success.

These fine icons are ready-made, so you can get them right away as you order them. No time spending, no expensive design artists, but still the best possible result - adorable icons. Icons come in variants with and without shadows. They are delivered in ICO, PNG, GIF and BMP formats in sizes 16x16, 24x24, 32x32 and 48x48 pixels. The set has two color solutions: 256 colors and True Color with semi-transparency. Take full advantage of these attractive icons to embellish the toolbar of your software. People Icons for Vista will make your project stand out.

777 Icons also plans to release the following icon packages: Small Icon Package, Sports Icon Package, Website Icon Package, Development Icon Package, Education Icon Package, Game Icon Package, Music Icon Package, Building Icon Package, Internet Icon Package, School Icon Package.

Find the best icons for toolbar and tab bar of your application at toolbar-icons.com.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Ľudia ikony pre Vista je bohatý-farebné nastaviť toolbar icons zobrazovanie rôznych ľudí. Tieto ikony definovať osoby okupácie, rodinného stavu, sociálna skupina a rovnosti pohlaví. Súbor má tiež kolekcia ikony zobrazujúce rúk. Všetky ikony sú remeselnícky v modernom štýle Vista-like, ktorý im dáva perfektné voľbou pre ľubovoľný softvér navrhnutý pre systém Windows Vista. Ikony lesk s svetlé paletu farieb vytvára rozlišovaciu spôsobilosť a oko-lov vzhľad. Sú remeselnícky ľahkosti, sa stanú základnou súčasťou akéhokoľvek projektu so zameraním na skóre úspech.

Tieto pokuty ikony sú hotové, tak môžete získať ich hneď, ako si objednať. Nie je čas výdavkov, žiadne drahé design umelcov, ale stále najlepší možný výsledok - rozkošný ikony. Ikony prísť varianty s a bez tieňov. Dodáva sa v ICO, PNG, GIF a BMP formáty vo veľkosti 16 x 16, 24 x 24, 32 x 32 a 48 x 48 pixelov. Prístroj má dva farebné roztoky: 256 farieb a True Color s semi-transparency. Plne využiť tieto atraktívne ikony přikrášlit paneli softvéru. Ľudia ikony pre Vista bude váš projekt vyniknúť.

777 Ikony tiež plánuje prepustenie nasledovné ikona balenia: malé ikony balík, športové ikonu balík, webové stránky ikonu balík, rozvoj ikonu balík, vzdelávania ikonu balík, balík ikonu hry, hudba ikonu balík, balík ikonu budovy, Internet ikonu balík, škola ikonu balík.

Nájsť najlepšie ikony na paneli s nástrojmi a kartu bar vašej žiadosti na paneli s nástrojmi-icons.com.

Sťahujte tu: People Icons for Vista 2011.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Lovely Folders 4.1Novinka

Allows you to set an icon, background image and description for your folders...

Orientačný preklad: Umožňuje nastaviť ikonu, obrázok pozadia a popis pre priečinky...

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.94 MB

Software Icons Collection 1.0Novinka

Software Icons Collection with over 1100 Vista Style Icons

Orientačný preklad: Software ikony kolekcia s viac ako 1100 Vista štýl ikony

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.42 MB

Standard Telephone Icons 2010.3Novinka

A set of icons to enhance your call-management or other software

Orientačný preklad: Množinu ikon na zvýšenie vašej správa hovorov alebo iný softvér

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.79 MB

Standard Agriculture Icons 2011.1Novinka

A comprehensive set of hand-drawn icons related to everything agricultural!

Orientačný preklad: Komplexný súbor ruka-ťahané ikony súvisiace s všetko poľnohospodárskych!

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.32 MB

Sofonesia Icon Extractor 1.0Novinka

This freeware can extract icons from any file.It can save as ico,bmp,jpg

Orientačný preklad: Táto freeware môžete extrahovať ikony z ľubovoľného súboru.Môžete uložiť ako ico, bmp, jpg

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.52 MB

Security Toolbar Icons 2011.1Novinka

Security Toolbar Icons - a comprehensive set of security-related handmade icons

Orientačný preklad: Zabezpečenia Toolbar Icons - komplexný súbor ručné ikony vzťahujúce sa k bezpečnosti

Licencia: Demo | Veľkosť: 4.95 MB

Health Care Icons 2011.1Novinka

A fine set of distinct and rich-colored icons representing healthcare matters

Orientačný preklad: Jemné nastaviť odlišné a bohatý-farebné obrázky znázorňujúce zdravotníckych otázkach

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.96 MB

Basic Toolbar Icons 2011.1Novinka

Basic Toolbar Icons is a set of pro-level, high-quality handmade interface icons

Orientačný preklad: Základná Toolbar Icons je sada pre-úrovni, high-kvalitné ručné rozhranie ikon

Licencia: Demo | Veľkosť: 4.31 MB

Software Toolbar Icons 2011.1Novinka

Software Toolbar Icons - the best choice for a thinking developer or webmaster

Orientačný preklad: Softvér Toolbar Icons - je najlepšou voľbou pre myslenia vývojár alebo webmaster

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.59 MB

Najsťahovanejšie programy