Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Standard Toolbar Icons 2008.3

Autor: Aha-Soft
Licencia: Demo
Veľkosť: 2.45 MB
Cena: 99.95 $
Počet stiahnutí: 1188
Dátum pridania: 2008-12-26
Aktualizácia: 2011-12-01

Kategória programu:

Pracovná plocha > Ikony

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, WinOther, Other, Mac OS X, Mac Other, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, WinMobile, Windows CE, Pocket PC, Android, BlackBerry, iPhone, iPod, iTouch, Palm, Palm OS 6.0, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Win95, Unix, Linux, Handheld/Mobile Other, Java, Win 3.1x, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2005, Linux Gnome, Linux GPL, Linux Open Source, AS/400, OS/2, OS/2 Warp, OS/2 Warp 4, Mac PPC,

Krátky popis k programu Standard Toolbar Icons:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Standard Toolbar Icons vo verzií 2008.3 od autora Aha-Soft. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Standard Toolbar Icons je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Standard Toolbar Icons ..

Popis od autora programu - Aha-Soft v anglickom jazyku:

Standard Toolbar Icons is a new collection of attractive and eye-catching icons for toolbars and menus, representing all basic operations required for surfing the internet or using various applications. The collection includes such popular icons for multipurpose use as cut, save, paste, save file, upload, 3d bar chart, OK, no entry, dollar, accept and many others.

Toolbar icons create the first impression of any website and software application. As an icon is the first symbol a user sees visiting a site or clicking a button to start an application, choosing the right symbol and design for an icon is crucial in creating an individual image and delivering the idea and purpose of your website or software. Effective high-quality icons from Standard Toolbar Icons collection can make any website looking more attractive, original and enhance software functionality as well. This set of up-to-date artistic icons allows to design a toolbar or menu in the same style. The icons repeat the same colors, and are drawn using the same line thickness, sharpness, edge forms and fonts. All this makes Standard Toolbar Icons collection a valuable addition to any kind of toolbar, panel or menu.

Standard Toolbar Icons feature high-quality graphics and come in all popular sizes: 256x256, 64x64, 48x48, 40x40, 32x32, 24x24, 20x20, 16x16, so they can be used for creation of original program interfaces, toolbars, panels and menus. All icons from Standard Toolbar Collection are available for viewing and downloading and can be purchased online individually or in complete sets.

Aha-Soft plans to release the next icon packs also: Flag Desktop Icons, Aero Desktop Icons, Web Desktop Icons, Office Desktop Icons, Weather Desktop Icons, Computer Desktop Icons, Folder Desktop Icons, Software Desktop Icons, Design Desktop Icons, Application Desktop Icons.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Štandardné Toolbar Icons je Nová kolekcia atraktívne a oko-lov ikony panelov s nástrojmi a ponuky, zastupujúcich všetky základné operácie požadované pre surfovanie na internete alebo pomocou rôznych aplikácií. Zbierka obsahuje také populárne ikony pre viacúčelové využívanie ako rezané, uložiť, Prilepiť uložte súbor, nahrať, 3d pruhový graf, OK, žiadna položka, dolár, prijať a mnoho ďalších.

Toolbar icons vytvoriť prvý dojem z ľubovoľnej webovej stránky a softvér aplikácie. Ako ikona je prvý symbol používateľ vidí návšteve lokality alebo kliknutím na tlačidlo spustiť aplikáciu, výber symbol právo a dizajn pre ikona je rozhodujúci pri vytváraní jednotlivých obrázok a dodávanie nápad a účel vaše webové stránky alebo softvéru. Účinné high-kvalitné ikony z štandardné Toolbar Icons kolekcie môžete urobiť akékoľvek web pohľade atraktívnejšie, pôvodné a zlepšiť funkčnosť softvéru rovnako. Tento súbor aktuálne umeleckých ikony umožňuje navrhnúť nástrojmi alebo ponuke v rovnakom štýle. Ikony opakovanie rovnakej farby a odoberali pomocou rovnakej hrúbku čiary, ostrosť, okraj formuláre a písma. To všetko robí štandardné Toolbar Icons zber cenným navyše na akýkoľvek druh panel s nástrojmi, panela alebo menu.

Štandardné Toolbar Icons funkcie high-kvalitné grafiky a prísť všetky populárne veľkosti: 256 x 256, 64 x 64, 48 x 48, 40 x 40, 32 x 32, 24 x 24, 20 x 20, 16 x 16, takže môže byť použitý na vytvorenie pôvodného programu rozhraní, panely s nástrojmi, panely a ponuky. Všetky ikony z štandardný panel s nástrojmi kolekcie sú k dispozícii pre prehliadanie a sťahovanie a možno ju zakúpiť online, jednotlivo alebo v kompletnej.

Aha-Soft plánuje prepustenie nasledujúcich ikona balenia tiež: ikony na pracovnej ploche vlajkou, Aero ikony na pracovnej ploche, ikony na pracovnej ploche Web, ikony na pracovnej ploche Office, ikony na pracovnej ploche počasia, ikony na pracovnej ploche počítača, priečinok Desktop ikony, ikony na pracovnej ploche softvér, Design ikony na pracovnej ploche, uplatňovanie ikony na pracovnej ploche.

Sťahujte tu: Standard Toolbar Icons 2008.3

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Delicious Love Icons 2011.1Novinka

Enhance online dating sites with ready-made Delicious Love Icons

Orientačný preklad: Zvýšenie online dátumové údaje lokalít s vstavaných Delicious Love ikony

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.17 MB

Control Icon Collection 1.0Novinka

Professionals for world most enhanced high quality Control icon Collections

Orientačný preklad: Profesionáli na svete najviac rozšírené kvalitné riadenie na ikonu Zbierky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.03 MB

Software Icons Vista 2.0Novinka

Software Icons Vista v2.0 with over 1,300 Professional Icons

Orientačný preklad: Software Ikony Vista v2.0 s viac ako 1300 Professional Ikony

Licencia: Demo | Veľkosť: 11.83 MB

Business Icon Collection 1.0Novinka

Professionals for world most enhanced high quality Business icon Collections

Orientačný preklad: Profesionáli na svete najviac rozšírené kvalitné zbierky Obchodné ikonu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.03 MB

50.000 Vista Icons - Full Vista Bundle 1.0Novinka

50.000 windows vista icons

Orientačný preklad: 50.000 windows vista ikony

Licencia: Freeware | Veľkosť: 300 MB

Vista Toolbar Icons 2011.2Novinka

Enhance your interface with Vista Toolbar Stock Icons to make it look up-to-date

Orientačný preklad: Zlepšiť vaše rozhranie s Vista Toolbar Icons zásob aby to vyzeralo aktuálne

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.47 MB

16x16 Office Toolbar Icons 2011.1Novinka

16 x 16 Office Toolbar Icons pack will instantly refine your toolbar.

Orientačný preklad: 16 x 16 Office Toolbar Icons pack bude okamžite upraviť panel s nástrojmi.

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.19 MB

Infinite Icon Collection 1.0Novinka

High quality Infinite icon Collections 8.009 Unique Icons

Orientačný preklad: Vysoko kvalitný Nekonečné ikonu Zbierky 8,009 Unikátne ikony

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.70 MB

Perfect Network Icons 2011.2Novinka

Perfect Network Icons is a collection of pre-made network-related icons.

Orientačný preklad: Dokonalé siete ikony je kolekcia pre-vyrobené sieťových ikony.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.84 MB

Najsťahovanejšie programy