Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Standard Infrastructure Icons 2008.2

Autor: Aha-Soft
Licencia: Demo
Veľkosť: 0.51 MB
Cena: 49.95 $
Počet stiahnutí: 1347
Dátum pridania: 2008-11-10
Aktualizácia: 2012-02-06

Kategória programu:

Pracovná plocha > Ikony

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, WinOther, Other, Mac OS X, Mac Other, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, WinMobile, Windows CE, Pocket PC, Android, BlackBerry, iPhone, iPod, iTouch, Palm, Palm OS 6.0, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Win95, Unix, Linux, Handheld/Mobile Other, Java, Win 3.1x, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2005, Linux Gnome, Linux GPL, Linux Open Source, AS/400, OS/2, OS/2 Warp, OS/2 Warp 4, Mac PPC,

Krátky popis k programu Standard Infrastructure Icons:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Standard Infrastructure Icons vo verzií 2008.2 od autora Aha-Soft. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Standard Infrastructure Icons je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Standard Infrastructure Icons ..

Popis od autora programu - Aha-Soft v anglickom jazyku:

Create maps of city infrastructure including the basic facilities, services, and installations typical for an urban or sub-urban community or society. Standard Infrastructure Icons depict objects of city infrastructure such as transportation, communication, social, governmental, industrial and emergency response systems, as presented by the Federal Geographic Data Committee of the Homeland Security Working Group. Unlike the latter, which are only available in black-and-white, Standard Infrastructure Icons are drawn in color, and available in both 256 colors and True Color variants.

Standard Infrastructure Icons come in a variety of sizes and resolutions, including 256x256, 48x48, 32x32, 24x24, 20x20, and 16x16 pixel versions. The smallest sizes look clean and clear on the small-resolution screens such as PDA or laptops, while the largest size can be printed A4 or letter-size. Need bigger prints? The available vector images in Adobe Illustrator .ai format makes it possible to produce images with clear edges in any resolution.

Standard Infrastructure Icons help security specialists, architects, city planners and designers to create maps of urban or sub-urban infrastructure in no time. The icons are clearly legible and share common style and gamma, allowing to lay out a perfect plan.

The collection depicts common objects and facilities of urban infrastructure such as Armory, Educational Facility, Propane Facility, Hazardous Material Storage, Postal Service Infrastructure, Pharmaceutical Manufacturer, Banks, Energy Facilities Infrastructure, Traffic Control, Airport, Television Tower, Bus Station, Public Venues, Child and Adult Day Care, Maintenance Facility, and many more.

The Standard Infrastructure Icons set contains images in a variety of sizes, colors, resolutions and file formats. All icons are available in ICO, PNG, GIF, and BMP formats, with vector sources available in Adobe Illustrator .ai format.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Vytvorenie mapy mesta infraštruktúry vrátane základných zariadení, služieb a zariadení, ktoré sú typické pre mestskú alebo sub-urban spoločenstva alebo spoločnosti. Štandardné infraštruktúry ikony zachytávajú objekty mesto infraštruktúru, ako sú doprava, komunikácie, sociálne, vládne, priemyselné a núdzové odpoveď systémov, predložených federálnej geografických údajov výbor vlasti bezpečnostná pracovná skupina. Na rozdiel od posledne menované, ktoré sú k dispozícii len čierno, štandardné infraštruktúry ikony odoberali vo farbe, a je k dispozícii v 256 farbách a True Color varianty.

Štandardné infraštruktúry ikony prísť v rôznych veľkostí a rozlíšení, vrátane 256 x 256, 48 x 48, 32 x 32, 24 x 24, 20 x 20 a 16 x 16 pixelov verzie. Najmenšie veľkosti pozrieť čistý a zrušte na malé rozlíšenie obrazovky, ako je PDA alebo notebooky, zatiaľ čo najväčšiu veľkosť môže byť vytlačené A4 alebo veľkosť písmen. Potrebujete väčších tisků? K dispozícii vektorové obrazy v Adobe Illustrator .ai formát umožňuje vyrábať obrazy jasný okraje v akomkoľvek rozlíšení.

Štandardné infraštruktúry ikony pomáhajú bezpečnostných špecialistov, architekti, mesto plánovačmi a návrhári vytvorenie máp miest alebo sub-urban infraštruktúry v žiadnom momente. Ikony sú zreteľne čitateľné a majú spoločné štýl a gama umožňuje naaranžovat dokonalý plán.

Zbierka znázorňuje spoločných predmetov a zariadení mestskej infraštruktúry ako zbrojníc, vzdelávacie zariadenia, propán zariadenia, nebezpečný materiál skladovania, poštových služieb infraštruktúry, farmaceutického výrobcu, bánk, energetických zariadení infraštruktúry, riadenie prevádzky, letisko, Televízna veža, autobusovej stanice, verejných miestach, dieťa a dospelých denná starostlivosť, údržbu zariadenia, a mnohé ďalšie.

Štandardné infraštruktúry ikony množina zálohovaných súborov obsahuje obrázky v rôznych veľkostiach, farby, uznesenia a formáty súborov. Všetky ikony sú k dispozícii vo formátoch ICO, PNG, GIF a BMP s vektorom zdroje k dispozícii vo formáte Adobe Illustrator .ai.

Sťahujte tu: Standard Infrastructure Icons 2008.2

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Folder Icon Set 2.6Novinka

Icon sets of liquid-smooth folder icons to enhance software and web interfaces

Orientačný preklad: Množiny ikon kvapalina-hladké priečinok ikon na zvýšenie softvér a web rozhrania

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.09 MB

Bad Credit Loans 1Novinka

Sixteen free bad credit loans icons that are very high quality.

Orientačný preklad: Šestnásť zadarmo zlé úverové pôžičky ikony, ktoré sú veľmi vysokej kvalite.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.04 MB

16x16 Free Toolbar Icons 2011.1Novinka

16x16 Free Toolbar Icons pack will instantly refine your toolbar

Orientačný preklad: 16 x 16 voľný Toolbar Icons pack bude okamžite upraviť panel s nástrojmi

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.20 MB

Standard Admin Icons 2011.1Novinka

82 stock icons for system administration software and Web sites

Orientačný preklad: 82 zásob ikony pre systém správy software a webové stránky

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.99 MB

Blog Icons for Vista 2011.1Novinka

Blog Icons for Vista make blogs and forums look slick and modern

Orientačný preklad: Blog ikony pre Vista urobiť blogy a fóra pozrieť klzký a moderné

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.03 MB

Medical Icon Set 3.5Novinka

The SibCode Medical Icon Library is a fantastic set of medicine-related icons!

Orientačný preklad: SibCode lekárska knižnica ikon je fantastický súbor medicíny-súvisiace s ikonami!

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.99 MB

Business Icons for Vista 2011.1Novinka

200+ business-related icons for software and Web

Orientačný preklad: 200 + súvisiacich s podnikaním ikony pre softvér a Web

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.15 MB

Medical Toolbar Icons 2011.1Novinka

Over 300 toolbar icons for medical and health care applications

Orientačný preklad: Viac ako 300 toolbar icons žiadostí lekárske a zdravotnej starostlivosti

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.93 MB

Standard Transport Icons 2008.3Novinka

A large collection of transport icons drawn in four different angles

Orientačný preklad: Veľká kolekcia dopravy ikony čerpané v štyroch rôznych uhlov

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.84 MB

Najsťahovanejšie programy