Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Standard Infrastructure Icons 2008.2

Autor: Aha-Soft
Licencia: Demo
Veľkosť: 0.51 MB
Cena: 49.95 $
Počet stiahnutí: 1464
Dátum pridania: 2008-11-10
Aktualizácia: 2012-02-06

Kategória programu:

Pracovná plocha > Ikony

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, WinOther, Other, Mac OS X, Mac Other, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, WinMobile, Windows CE, Pocket PC, Android, BlackBerry, iPhone, iPod, iTouch, Palm, Palm OS 6.0, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Win95, Unix, Linux, Handheld/Mobile Other, Java, Win 3.1x, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2005, Linux Gnome, Linux GPL, Linux Open Source, AS/400, OS/2, OS/2 Warp, OS/2 Warp 4, Mac PPC,

Krátky popis k programu Standard Infrastructure Icons:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Standard Infrastructure Icons vo verzií 2008.2 od autora Aha-Soft. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Standard Infrastructure Icons je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Standard Infrastructure Icons ..

Popis od autora programu - Aha-Soft v anglickom jazyku:

Create maps of city infrastructure including the basic facilities, services, and installations typical for an urban or sub-urban community or society. Standard Infrastructure Icons depict objects of city infrastructure such as transportation, communication, social, governmental, industrial and emergency response systems, as presented by the Federal Geographic Data Committee of the Homeland Security Working Group. Unlike the latter, which are only available in black-and-white, Standard Infrastructure Icons are drawn in color, and available in both 256 colors and True Color variants.

Standard Infrastructure Icons come in a variety of sizes and resolutions, including 256x256, 48x48, 32x32, 24x24, 20x20, and 16x16 pixel versions. The smallest sizes look clean and clear on the small-resolution screens such as PDA or laptops, while the largest size can be printed A4 or letter-size. Need bigger prints? The available vector images in Adobe Illustrator .ai format makes it possible to produce images with clear edges in any resolution.

Standard Infrastructure Icons help security specialists, architects, city planners and designers to create maps of urban or sub-urban infrastructure in no time. The icons are clearly legible and share common style and gamma, allowing to lay out a perfect plan.

The collection depicts common objects and facilities of urban infrastructure such as Armory, Educational Facility, Propane Facility, Hazardous Material Storage, Postal Service Infrastructure, Pharmaceutical Manufacturer, Banks, Energy Facilities Infrastructure, Traffic Control, Airport, Television Tower, Bus Station, Public Venues, Child and Adult Day Care, Maintenance Facility, and many more.

The Standard Infrastructure Icons set contains images in a variety of sizes, colors, resolutions and file formats. All icons are available in ICO, PNG, GIF, and BMP formats, with vector sources available in Adobe Illustrator .ai format.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Vytvorenie mapy mesta infraštruktúry vrátane základných zariadení, služieb a zariadení, ktoré sú typické pre mestskú alebo sub-urban spoločenstva alebo spoločnosti. Štandardné infraštruktúry ikony zachytávajú objekty mesto infraštruktúru, ako sú doprava, komunikácie, sociálne, vládne, priemyselné a núdzové odpoveď systémov, predložených federálnej geografických údajov výbor vlasti bezpečnostná pracovná skupina. Na rozdiel od posledne menované, ktoré sú k dispozícii len čierno, štandardné infraštruktúry ikony odoberali vo farbe, a je k dispozícii v 256 farbách a True Color varianty.

Štandardné infraštruktúry ikony prísť v rôznych veľkostí a rozlíšení, vrátane 256 x 256, 48 x 48, 32 x 32, 24 x 24, 20 x 20 a 16 x 16 pixelov verzie. Najmenšie veľkosti pozrieť čistý a zrušte na malé rozlíšenie obrazovky, ako je PDA alebo notebooky, zatiaľ čo najväčšiu veľkosť môže byť vytlačené A4 alebo veľkosť písmen. Potrebujete väčších tisků? K dispozícii vektorové obrazy v Adobe Illustrator .ai formát umožňuje vyrábať obrazy jasný okraje v akomkoľvek rozlíšení.

Štandardné infraštruktúry ikony pomáhajú bezpečnostných špecialistov, architekti, mesto plánovačmi a návrhári vytvorenie máp miest alebo sub-urban infraštruktúry v žiadnom momente. Ikony sú zreteľne čitateľné a majú spoločné štýl a gama umožňuje naaranžovat dokonalý plán.

Zbierka znázorňuje spoločných predmetov a zariadení mestskej infraštruktúry ako zbrojníc, vzdelávacie zariadenia, propán zariadenia, nebezpečný materiál skladovania, poštových služieb infraštruktúry, farmaceutického výrobcu, bánk, energetických zariadení infraštruktúry, riadenie prevádzky, letisko, Televízna veža, autobusovej stanice, verejných miestach, dieťa a dospelých denná starostlivosť, údržbu zariadenia, a mnohé ďalšie.

Štandardné infraštruktúry ikony množina zálohovaných súborov obsahuje obrázky v rôznych veľkostiach, farby, uznesenia a formáty súborov. Všetky ikony sú k dispozícii vo formátoch ICO, PNG, GIF a BMP s vektorom zdroje k dispozícii vo formáte Adobe Illustrator .ai.

Sťahujte tu: Standard Infrastructure Icons 2008.2

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Travel Icon Set 3.70Novinka

Royalty-free icons representing objects and concepts related to travel industry

Orientačný preklad: Royalty-free ikony reprezentujúce objekty a pojmy súvisiace s cestovným ruchom

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.03 MB

Small Hotel Icons 2011.1Novinka

Enhance your hotel-related software or travel website with Small Hotel Icons

Orientačný preklad: Zvýšenie vášho hotela-príbuzného softwaru alebo cestovný webovej stránky s malými ikonami Hotel

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.28 MB

Infinite Icon Collection 1.0Novinka

High quality Infinite icon Collections 8.009 Unique Icons

Orientačný preklad: Vysoko kvalitný Nekonečné ikonu Zbierky 8,009 Unikátne ikony

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.70 MB

Basic Toolbar Icons 2011.1Novinka

Basic Toolbar Icons is a set of pro-level, high-quality handmade interface icons

Orientačný preklad: Základná Toolbar Icons je sada pre-úrovni, high-kvalitné ručné rozhranie ikon

Licencia: Demo | Veľkosť: 4.31 MB

Small People Icons 2011.1Novinka

A set of toolbar icons depicting people's jobs, groups, family status and hands

Orientačný preklad: Nastaviť toolbar icons zobrazujúce ľudovej pracovných miest, skupiny, rodinného stavu a rúk

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.38 MB

Free iPod 1Novinka

Proven guide to get a free PS3, free Wii, free Xbox 360, free iPhone, free iPod

Orientačný preklad: Osvedčený sprievodca získať zadarmo PS3, Wii zadarmo, bezplatné Xbox 360, zadarmo iPhone, iPod zadarmo

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.04 MB

Design Icon Set 2011.1Novinka

Design Icon Set is what you need for developing graphic applications

Orientačný preklad: Množiny ikon dizajn je to, čo potrebujete pre rozvoj grafickými aplikáciami

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.92 MB

Delicious Love Icons 2011.1Novinka

Enhance online dating sites with ready-made Delicious Love Icons

Orientačný preklad: Zvýšenie online dátumové údaje lokalít s vstavaných Delicious Love ikony

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.17 MB

IconDeveloper 1.3Novinka

IconDeveloper makes it a snap to create your own icons for Windows.

Orientačný preklad: IconDeveloper je ponukou vytvoriť svoj vlastný ikony pre Windows.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.37 MB

Najsťahovanejšie programy