Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Science Toolbar Icons 2011.1

Autor: Aha-Soft
Licencia: Demo
Veľkosť: 3.94 MB
Cena: 79.95 $
Počet stiahnutí: 1711
Dátum pridania: 2011-03-31
Aktualizácia: 2012-03-23

Kategória programu:

Pracovná plocha > Ikony

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, WinOther, Other, Mac OS X, Mac Other, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, WinMobile, Windows CE, Pocket PC, Android, BlackBerry, iPhone, iPod, iTouch, Palm, Palm OS 6.0, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Win95, Unix, Linux, Handheld/Mobile Other, Java, Win 3.1x, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2005, Linux Gnome, Linux GPL, Linux Open Source, AS/400, OS/2, OS/2 Warp, OS/2 Warp 4, Mac PPC

Krátky popis k programu Science Toolbar Icons:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Science Toolbar Icons vo verzií 2011.1 od autora Aha-Soft. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Science Toolbar Icons je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Science Toolbar Icons ..

Popis od autora programu - Aha-Soft v anglickom jazyku:

Develop slick and professional scientific or engineering software or Web sites faster and easier with a comprehensive collection of scientific icons. Science Toolbar Icons depict common objects and symbols used in various fields of science and engineering, including Retort, Test Probe, Molecule, Structure, various mathematical symbols, Chemical and Statistics Analysis, and many, many more.

Scientific projects are not all about calculations. Hence Science Toolbar Icons includes symbols and objects that are not directly related to science, such as About, Question, Query, Info, Warning, Help, Search, Hints, Newspaper, Library, and even Telephone Directory shall you need one in your books.

Science Toolbar Icons save your time and money spent on ordering or developing your own icons for the project. Designed as a matching set, Science Toolbar Icons share common colors and gamma, forming a unique, easily recognizable style. Designed by professional software engineers specializing in Human Interface Development, Science Toolbar Icons are perfectly usable. The icons from the scientific set are easily recognizable even in their smallest sizes. The neutral colors are neither too bright nor too dull at just a perfect saturation, causing no eye strain to the users of your software.

Everyone's requirements are different. Various sizes and resolutions, different color depths and styles of the graphics are often required to release a single project. Science Toolbar Icons are available in sizes of 16x16, 20x20, 24x24, 32x32, and 48x48 pixels, and are supplied in 16 and 256 colors, as well as slick 32-bit True Color versions. Each icon from the scientific set comes in three states: normal, disabled, and highlighted. Science Toolbar Icons are supplied in Windows Icon (ICO), Bitmap (BMP), GIF, and PNG formats. Full-size previews of Science Toolbar Icons are available on the Perfect Icons Web site.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Rozvíjať klzký a odborné vedecké alebo technické softvéru alebo webovým lokalitám rýchlejšie a jednoduchšie s rozsiahla kolekcia vedeckých ikony. Veda Toolbar Icons zachytávajú spoločných predmetov a symboly použité v rôznych oblastiach vedy a inžinierstva, vrátane odveta, skúšobnej sondy, molekuly, štruktúry, rôzne matematické symboly, chemické a štatistiky analýzy a mnoho, mnoho viac.

Vedecké projekty nie sú všetko o výpočtoch. Preto vedy Toolbar Icons zahŕňa symboly a objekty, ktoré priamo nesúvisia s vedy, napríklad o otázku, dotaz, Info, varovania, Pomocníka, vyhľadávanie, tipy, noviny, knižnice a dokonca telefónnych budeš potrebovať jeden vo vašich knihách.

Veda Toolbar Icons Šetrite svoj čas a peniaze na objednanie alebo rozvíjať svoje vlastné ikony pre projekt. Navrhnutý ako množinu zhodné, veda Toolbar Icons majú spoločné farby a gama-, tvoriace štýl unikátne, ľahko rozpoznateľné. Navrhol Profesionálni softvéroví inžinieri špecializujúca sa na rozvoj ľudského rozhrania vedy Toolbar Icons sú dokonale použiteľné. Ikony z vedeckých množiny sú ľahko rozpoznateľné, aj v ich najmenšej veľkosti. Neutrálne farby sú príliš svetlé ani príliš fádny na jednoducho perfektný sýtosť, spôsobuje žiadne najpohodlnejšie užívateľom softvér.

Všetci jeho požiadavky sú rôzne. Rôzne veľkosti a rezolúcií, hĺbkach rôznych farieb a štýlov grafiky sú často býva potrebné uvoľniť jeden projekt. Veda Toolbar Icons sú k dispozícii vo veľkosti 16 x 16, 20 x 20, 24 x 24, 32 x 32 a 48 x 48 pixelov a sú dodávané v 16 a 256 farieb, ako aj klzký True Color 32-bitových verziách. Každej ikony z vedeckých nastaviť prichádza v troch štátov: normálny, so zdravotným postihnutím a zvýraznené. Veda Toolbar Icons dodávajú vo Windows ikony (ICO), bitovú mapu (BMP), GIF a PNG formáty. Úplné-size Náhľady vedy Toolbar Icons sú k dispozícii perfektné ikony webovej lokalite.

Sťahujte tu: Science Toolbar Icons 2011.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Soft Icons 3.0Novinka

Professional-quality software icons in raster and vector formats

Orientačný preklad: Profesionálny-kvalitný softvér ikon v rastrových i vektorových formátov

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.57 MB

Control Icon Collection 1.0Novinka

Professionals for world most enhanced high quality Control icon Collections

Orientačný preklad: Profesionáli na svete najviac rozšírené kvalitné riadenie na ikonu Zbierky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.03 MB

Medical Icons for Vista 2011.1Novinka

Embellish a medical program or website with some nice, attention-getting icons

Orientačný preklad: Přikrášlit lekárske program alebo webové stránky niektoré pekné, pozornosť-dostať ikony

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.17 MB

Business Software Icons 2011.1Novinka

A ready-made XP-style set of icons for business, finance and bookkeeping

Orientačný preklad: Vstavaných XP-štýl súbor ikony podnikania, financií a účtovníctva

Licencia: Demo | Veľkosť: 15.43 MB

Vista Toolbar Icons 2011.2Novinka

Enhance your interface with Vista Toolbar Stock Icons to make it look up-to-date

Orientačný preklad: Zlepšiť vaše rozhranie s Vista Toolbar Icons zásob aby to vyzeralo aktuálne

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.47 MB

Military Icon Set 7.0Novinka

Ready-made royalty-free military icons in raster and vector formats

Orientačný preklad: Vstavaných licenčných vojenské ikony v Formáty rastrových a vektora

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.20 MB

Vista Business Icon Collection 1.0Novinka

Professionals for high quality Vista Business Icon Collection

Orientačný preklad: Profesionáli na vysokú kvalitu Vista Business Ikona kolekcie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.04 MB

Multimedia Toolbar Icons 2011.1Novinka

Enhance your multimedia project with high definition Multimedia Toolbar Icons

Orientačný preklad: Zvýšenie vášho multimediálneho projektu s vysokým rozlíšením multimediálne Toolbar Icons

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.18 MB

Medical Toolbar Icons 2011.1Novinka

Over 300 toolbar icons for medical and health care applications

Orientačný preklad: Viac ako 300 toolbar icons žiadostí lekárske a zdravotnej starostlivosti

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.93 MB

Najsťahovanejšie programy