Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Small Business Icons 2011.1

Autor: small-icons.com
Licencia: Demo
Veľkosť: 5.12 MB
Cena: 129.95 $
Počet stiahnutí: 1625
Dátum pridania: 2011-05-20
Aktualizácia: 2012-02-26

Kategória programu:

Pracovná plocha > Ikony

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, WinOther, Mac OS X, Mac Other, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, WinMobile, Windows CE, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Win95, Unix, Linux, Win 3.1x, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2005, Linux Gnome, Linux GPL, Linux Open Source, Mac PPC, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.3, Mac OS X 10.2, Mac OS X 10.1, Mac OS 9

Krátky popis k programu Small Business Icons:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Small Business Icons vo verzií 2011.1 od autora small-icons.com. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Small Business Icons je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Small Business Icons ..

Popis od autora programu - small-icons.com v anglickom jazyku:

225 royalty-free stock icons for developing small business solutions available for instant download! Small Business Icons represent a wide range of business items, notions, and actions from billing to shipping, from insurance to customer support, and from computer hardware to information security. Drawn in uniform colors and sharing a common gamut, Small Business Icons look strict, modern, and slick at the same time. The images are easy to recognize and a joy to see.

Small Business Icons include images for Empty and Full Baskets, Add to and Remove From Basket, Friends and Handshake, Properties, Login, Payment, a variety of currencies such as Dollar, Euro and Pound, Wallet, Price List, Gift, Cash Register, Calculator, Phone, Fax, Billboard, Conference, Print and Print Preview, as well as many other symbols, notions, and actions used in a typical small business project. Full-size previews are available online.

Small Business Icons allow software and Web developers cut down the costs of designing custom images for developing products, services and solutions for small businesses. Small Business Icons are instantly available and ready to download in just a moment after placing an order. No need to wait for graphics designers to draw icons to your specs! All Small Business Icons are royalty-free, and can be used in multiple products and services without any additional licensing fees.

Technically, your order will get you more than a hundred images in a variety of sizes, color resolutions, file formats, and states. All icons are available in resolutions of 16x16, 20x20, 24x24, 32x32, and 48x48 pixels. 8-bit (256-color) and 32-bit True Color versions with alpha-channel are available. All images come in ICO, BMP, GIF, and PNG file formats, and are available in three states: normal, disabled, and highlighted.

IconMaker.Info - site about web design.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

225 licenčných zásob ikony na rozvoj drobného podnikania riešenia sú k dispozícii pre okamžité preberanie! Malé ikony činnosti reprezentujú široké spektrum podnikania položiek, pojmy a akcií od fakturácie pre lodnú dopravu, poistenia na zákaznícku podporu a od počítačového hardvéru pre bezpečnosť informácií. Vyhotovené v jednotnej farby a zdieľanie spoločné spektrum Small Business Icons vyzerať prísne, moderný a klzký v tom istom čase. Obrázky sú ľahko rozpoznať a radosť vidieť.

Malé obchodné ikony obsahovať obrázky pre prázdny a plný koše, pridať a odstrániť z koša, priateľov a Handshake, vlastnosti, prihlásenie, platobné, odrody mien ako dolár, Euro a libra, peňaženky, cenník, dar, pokladňa, kalkulačka, telefón, Fax, Billboard, konferencie, tlačiť a Ukážka pred tlačou, rovnako ako mnoho iných symboly, pojmy, a žaloby použitých v rámci projektu typické malých podnikov. Úplné-size ukážky sú dostupné on-line.

Malé obchodné ikonami umožní softvér a weboví vývojári znížiť náklady na projektovanie vlastné obrazy pre rozvoj produkty, služby a riešenia pre malé a stredné podniky. Malé obchodné ikony sú okamžite k dispozícii a je pripravená na stiahnutie na chvíľu po zadaní objednávky. Nie je potrebné čakať na grafické návrhárov upriamiť ikony na váš špecifikácie! Všetky malé obchodné ikony sú licenčných a možno použiť vo viacerých produktov a služieb bez akýchkoľvek dodatočný licenčné poplatky.

Technicky vzaté, Vaša objednávka bude vám viac ako sto obrázky rôznych veľkostí, farebné rozlíšenie, formátov a štáty. Všetky ikony sú k dispozícii v rezolúciách 16 x 16, 20 x 20, 24 x 24, 32 x 32 a 48 x 48 pixelov. 8-bit (256 farieb) a 32-bitové verzie True Color s alfa kanálom sú k dispozícii. Všetky obrázky prísť ICO, BMP, GIF a PNG formátov a sú k dispozícii v troch štátov: normálny, so zdravotným postihnutím a zvýraznené.

IconMaker.Info - stránky o web design.

Sťahujte tu: Small Business Icons 2011.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

IconX 1.1Novinka

Give your Windows icons some cool effects to spice up your desktop!

Orientačný preklad: Dajte svojim Windows ikony nejaké cool efekty okoreniť svoj desktop!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.53 MB

Business Icons Collection (XP) 3.0Novinka

Professional Business Icons for use in Software, Web, and Digital Media

Orientačný preklad: Professional Business ikony na používanie softvéru, webových stránok a digitálnych médií

Licencia: Shareware | Veľkosť: 11.26 MB

Science Toolbar Icons 2011.1Novinka

Hundreds of scientific objects and symbols in one icon set

Orientačný preklad: Stovky vedeckých objektov a symboly v jednu ikonu

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.94 MB

Icon Genesis 1.1.027Novinka

Icon Genesis brings "Live!" Interactive and Animated 3D Icons to your PC.

Orientačný preklad: Ikona Genesis prináša "Live!" Interaktívne a animovaných 3D ikony na vašom PC.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.20 MB

X-MAC 1500 MAC style application icons 1.0Novinka

The X-Mac icon collection provides you with a realistic style which has all the

Orientačný preklad: X-Mac ikonu zber vám poskytuje realistické štýl, ktorý má všetky

Licencia: Freeware | Veľkosť: 16 MB

Web Icons - professional icons for web 1.0Novinka

Professional web icons for web and software projects

Orientačný preklad: Profesionálny web ikony pre web a softvérové projekty

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.48 MB

Object Icon Collection 1.0Novinka

Professionals for world most enhanced high quality Object icon Collections

Orientačný preklad: Profesionáli na svete najviac rozšírené kvalitné zbierky objektu ikonu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.02 MB

Health Care Icons 2011.1Novinka

A fine set of distinct and rich-colored icons representing healthcare matters

Orientačný preklad: Jemné nastaviť odlišné a bohatý-farebné obrázky znázorňujúce zdravotníckych otázkach

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.96 MB

Free Large Business Icons 2011.1Novinka

To get your business going try our Free Large Business icons collection.

Orientačný preklad: Ak chcete získať vašu firmu chystá skúsiť naše bezplatné veľké obchodné ikony kolekcia.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 17.94 MB

Najsťahovanejšie programy