Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Small Business Icons 2011.1

Autor: small-icons.com
Licencia: Demo
Veľkosť: 5.12 MB
Cena: 129.95 $
Počet stiahnutí: 1563
Dátum pridania: 2011-05-20
Aktualizácia: 2012-02-26

Kategória programu:

Pracovná plocha > Ikony

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, WinOther, Mac OS X, Mac Other, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, WinMobile, Windows CE, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Win95, Unix, Linux, Win 3.1x, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2005, Linux Gnome, Linux GPL, Linux Open Source, Mac PPC, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.3, Mac OS X 10.2, Mac OS X 10.1, Mac OS 9

Krátky popis k programu Small Business Icons:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Small Business Icons vo verzií 2011.1 od autora small-icons.com. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Small Business Icons je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Small Business Icons ..

Popis od autora programu - small-icons.com v anglickom jazyku:

225 royalty-free stock icons for developing small business solutions available for instant download! Small Business Icons represent a wide range of business items, notions, and actions from billing to shipping, from insurance to customer support, and from computer hardware to information security. Drawn in uniform colors and sharing a common gamut, Small Business Icons look strict, modern, and slick at the same time. The images are easy to recognize and a joy to see.

Small Business Icons include images for Empty and Full Baskets, Add to and Remove From Basket, Friends and Handshake, Properties, Login, Payment, a variety of currencies such as Dollar, Euro and Pound, Wallet, Price List, Gift, Cash Register, Calculator, Phone, Fax, Billboard, Conference, Print and Print Preview, as well as many other symbols, notions, and actions used in a typical small business project. Full-size previews are available online.

Small Business Icons allow software and Web developers cut down the costs of designing custom images for developing products, services and solutions for small businesses. Small Business Icons are instantly available and ready to download in just a moment after placing an order. No need to wait for graphics designers to draw icons to your specs! All Small Business Icons are royalty-free, and can be used in multiple products and services without any additional licensing fees.

Technically, your order will get you more than a hundred images in a variety of sizes, color resolutions, file formats, and states. All icons are available in resolutions of 16x16, 20x20, 24x24, 32x32, and 48x48 pixels. 8-bit (256-color) and 32-bit True Color versions with alpha-channel are available. All images come in ICO, BMP, GIF, and PNG file formats, and are available in three states: normal, disabled, and highlighted.

IconMaker.Info - site about web design.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

225 licenčných zásob ikony na rozvoj drobného podnikania riešenia sú k dispozícii pre okamžité preberanie! Malé ikony činnosti reprezentujú široké spektrum podnikania položiek, pojmy a akcií od fakturácie pre lodnú dopravu, poistenia na zákaznícku podporu a od počítačového hardvéru pre bezpečnosť informácií. Vyhotovené v jednotnej farby a zdieľanie spoločné spektrum Small Business Icons vyzerať prísne, moderný a klzký v tom istom čase. Obrázky sú ľahko rozpoznať a radosť vidieť.

Malé obchodné ikony obsahovať obrázky pre prázdny a plný koše, pridať a odstrániť z koša, priateľov a Handshake, vlastnosti, prihlásenie, platobné, odrody mien ako dolár, Euro a libra, peňaženky, cenník, dar, pokladňa, kalkulačka, telefón, Fax, Billboard, konferencie, tlačiť a Ukážka pred tlačou, rovnako ako mnoho iných symboly, pojmy, a žaloby použitých v rámci projektu typické malých podnikov. Úplné-size ukážky sú dostupné on-line.

Malé obchodné ikonami umožní softvér a weboví vývojári znížiť náklady na projektovanie vlastné obrazy pre rozvoj produkty, služby a riešenia pre malé a stredné podniky. Malé obchodné ikony sú okamžite k dispozícii a je pripravená na stiahnutie na chvíľu po zadaní objednávky. Nie je potrebné čakať na grafické návrhárov upriamiť ikony na váš špecifikácie! Všetky malé obchodné ikony sú licenčných a možno použiť vo viacerých produktov a služieb bez akýchkoľvek dodatočný licenčné poplatky.

Technicky vzaté, Vaša objednávka bude vám viac ako sto obrázky rôznych veľkostí, farebné rozlíšenie, formátov a štáty. Všetky ikony sú k dispozícii v rezolúciách 16 x 16, 20 x 20, 24 x 24, 32 x 32 a 48 x 48 pixelov. 8-bit (256 farieb) a 32-bitové verzie True Color s alfa kanálom sú k dispozícii. Všetky obrázky prísť ICO, BMP, GIF a PNG formátov a sú k dispozícii v troch štátov: normálny, so zdravotným postihnutím a zvýraznené.

IconMaker.Info - stránky o web design.

Sťahujte tu: Small Business Icons 2011.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Medical Toolbar Icons 2011.1Novinka

Over 300 toolbar icons for medical and health care applications

Orientačný preklad: Viac ako 300 toolbar icons žiadostí lekárske a zdravotnej starostlivosti

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.93 MB

Security Toolbar Icons 2011.1Novinka

Security Toolbar Icons - a comprehensive set of security-related handmade icons

Orientačný preklad: Zabezpečenia Toolbar Icons - komplexný súbor ručné ikony vzťahujúce sa k bezpečnosti

Licencia: Demo | Veľkosť: 4.95 MB

Vista Medical Icons 1.0Novinka

Medical Vista Icons for Windows Vista/XP, and Web Software

Orientačný preklad: Lekárske Vista ikony pre Windows Vista / XP, a Web Software

Licencia: Demo | Veľkosť: 11.08 MB

Smile Icon Set 3.1Novinka

An extensive set of emoticons for application and website developers

Orientačný preklad: Rozsiahly súbor smajlíkov pre aplikáciu a vývojárom webových stránok

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.22 MB

Accounting Toolbar Icons 2011.1Novinka

Matching toolbar icons for accounting and bookkeeping applications

Orientačný preklad: Zodpovedajúce ikony panela nástrojov pre účtovníctvo a vedenie účtovníctva aplikácií

Licencia: Demo | Veľkosť: 4.62 MB

Sport Icons 2011.1Novinka

Sport Icons is a new collection of high-quality and characterful icons

Orientačný preklad: Šport ikony je Nová kolekcia vysokej kvality a characterful ikony

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.69 MB

12x12 Free Toolbar Icons 2011.1Novinka

12x12 Free Toolbar Icons pack will instantly refine your toolbar

Orientačný preklad: 12 x 12 Voľný Toolbar Icons pack bude okamžite upraviť panel s nástrojmi

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.18 MB

Search Icon Library 2011.2Novinka

An excellent set of search-related icons for software and web sites

Orientačný preklad: Výborné sada vyhľadávanie súvisiacich ikon pre softvérové a webové stránky

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.43 MB

Frientoosh Icon Extractor 1.0Novinka

This freeware can extract icons from any exe file.It can save as ico,bmp,jpg

Orientačný preklad: Táto freeware môžete extrahovať ikony z ľubovoľného súboru exe.Môžete uložiť ako ico, bmp, jpg

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.52 MB

Najsťahovanejšie programy