Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Small Business Icons 2011.1

Autor: small-icons.com
Licencia: Demo
Veľkosť: 5.12 MB
Cena: 129.95 $
Počet stiahnutí: 1596
Dátum pridania: 2011-05-20
Aktualizácia: 2012-02-26

Kategória programu:

Pracovná plocha > Ikony

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, WinOther, Mac OS X, Mac Other, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, WinMobile, Windows CE, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Win95, Unix, Linux, Win 3.1x, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2005, Linux Gnome, Linux GPL, Linux Open Source, Mac PPC, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.3, Mac OS X 10.2, Mac OS X 10.1, Mac OS 9

Krátky popis k programu Small Business Icons:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Small Business Icons vo verzií 2011.1 od autora small-icons.com. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Small Business Icons je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Small Business Icons ..

Popis od autora programu - small-icons.com v anglickom jazyku:

225 royalty-free stock icons for developing small business solutions available for instant download! Small Business Icons represent a wide range of business items, notions, and actions from billing to shipping, from insurance to customer support, and from computer hardware to information security. Drawn in uniform colors and sharing a common gamut, Small Business Icons look strict, modern, and slick at the same time. The images are easy to recognize and a joy to see.

Small Business Icons include images for Empty and Full Baskets, Add to and Remove From Basket, Friends and Handshake, Properties, Login, Payment, a variety of currencies such as Dollar, Euro and Pound, Wallet, Price List, Gift, Cash Register, Calculator, Phone, Fax, Billboard, Conference, Print and Print Preview, as well as many other symbols, notions, and actions used in a typical small business project. Full-size previews are available online.

Small Business Icons allow software and Web developers cut down the costs of designing custom images for developing products, services and solutions for small businesses. Small Business Icons are instantly available and ready to download in just a moment after placing an order. No need to wait for graphics designers to draw icons to your specs! All Small Business Icons are royalty-free, and can be used in multiple products and services without any additional licensing fees.

Technically, your order will get you more than a hundred images in a variety of sizes, color resolutions, file formats, and states. All icons are available in resolutions of 16x16, 20x20, 24x24, 32x32, and 48x48 pixels. 8-bit (256-color) and 32-bit True Color versions with alpha-channel are available. All images come in ICO, BMP, GIF, and PNG file formats, and are available in three states: normal, disabled, and highlighted.

IconMaker.Info - site about web design.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

225 licenčných zásob ikony na rozvoj drobného podnikania riešenia sú k dispozícii pre okamžité preberanie! Malé ikony činnosti reprezentujú široké spektrum podnikania položiek, pojmy a akcií od fakturácie pre lodnú dopravu, poistenia na zákaznícku podporu a od počítačového hardvéru pre bezpečnosť informácií. Vyhotovené v jednotnej farby a zdieľanie spoločné spektrum Small Business Icons vyzerať prísne, moderný a klzký v tom istom čase. Obrázky sú ľahko rozpoznať a radosť vidieť.

Malé obchodné ikony obsahovať obrázky pre prázdny a plný koše, pridať a odstrániť z koša, priateľov a Handshake, vlastnosti, prihlásenie, platobné, odrody mien ako dolár, Euro a libra, peňaženky, cenník, dar, pokladňa, kalkulačka, telefón, Fax, Billboard, konferencie, tlačiť a Ukážka pred tlačou, rovnako ako mnoho iných symboly, pojmy, a žaloby použitých v rámci projektu typické malých podnikov. Úplné-size ukážky sú dostupné on-line.

Malé obchodné ikonami umožní softvér a weboví vývojári znížiť náklady na projektovanie vlastné obrazy pre rozvoj produkty, služby a riešenia pre malé a stredné podniky. Malé obchodné ikony sú okamžite k dispozícii a je pripravená na stiahnutie na chvíľu po zadaní objednávky. Nie je potrebné čakať na grafické návrhárov upriamiť ikony na váš špecifikácie! Všetky malé obchodné ikony sú licenčných a možno použiť vo viacerých produktov a služieb bez akýchkoľvek dodatočný licenčné poplatky.

Technicky vzaté, Vaša objednávka bude vám viac ako sto obrázky rôznych veľkostí, farebné rozlíšenie, formátov a štáty. Všetky ikony sú k dispozícii v rezolúciách 16 x 16, 20 x 20, 24 x 24, 32 x 32 a 48 x 48 pixelov. 8-bit (256 farieb) a 32-bitové verzie True Color s alfa kanálom sú k dispozícii. Všetky obrázky prísť ICO, BMP, GIF a PNG formátov a sú k dispozícii v troch štátov: normálny, so zdravotným postihnutím a zvýraznené.

IconMaker.Info - stránky o web design.

Sťahujte tu: Small Business Icons 2011.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Full Lace Wigs 1Novinka

Leading online supplier of full lace and lace front wigs and accessories.

Orientačný preklad: Predné dodávateľ online plné čipiek a parochne čipky vpredu a príslušenstvo.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.04 MB

50.000 Vista Icons - Full Vista Bundle 1.0Novinka

50.000 windows vista icons

Orientačný preklad: 50.000 windows vista ikony

Licencia: Freeware | Veľkosť: 300 MB

Database Icon Set 2011.2Novinka

A library of sleek modern-looking toolbar and menu icons for database software

Orientačný preklad: Knižnica elegantný moderné-hľadáte toolbar and menu ikony pre databázy, softvér

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.64 MB

Vista Toolbar Icons 2011.2Novinka

Enhance your interface with Vista Toolbar Stock Icons to make it look up-to-date

Orientačný preklad: Zlepšiť vaše rozhranie s Vista Toolbar Icons zásob aby to vyzeralo aktuálne

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.47 MB

24x24 Free Button Icons 2011.1Novinka

24x24 Free Button Icons pack will instantly refine your toolbar

Orientačný preklad: 24 x 24 Voľný ikon tlačidla balík okamžite upraviť panel s nástrojmi

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.94 MB

Perfect Network Icons 2011.2Novinka

Perfect Network Icons is a collection of pre-made network-related icons.

Orientačný preklad: Dokonalé siete ikony je kolekcia pre-vyrobené sieťových ikony.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.84 MB

Artistic Icons Collection 3.0Novinka

Over 350 royalty-free stock icons for sites and applications. All sizes!

Orientačný preklad: Cez 350 royalty-free stock ikony stránok a aplikácií. Všetky veľkosti!

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.64 MB

Small Business Icons 2011.1Novinka

225 royalty-free, readily available stock icons for business solutions

Orientačný preklad: 225 licenčných poplatkov zdarma, ľahko dostupné zásob ikony pre biznis riešenia

Licencia: Demo | Veľkosť: 5.12 MB

World Flags Icon Collection 1.0Novinka

Professionals for world most enhanced high quality World Flags icon Collections

Orientačný preklad: Profesionáli na svete najviac rozšírené kvalitné Svetovej vlajky ikonu Zbierky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.70 MB

Najsťahovanejšie programy