Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Standard Agriculture Icons 2011.1

Autor: Aha-Soft
Licencia: Demo
Veľkosť: 1.32 MB
Cena: 99.95 $
Počet stiahnutí: 1040
Dátum pridania: 2011-05-15
Aktualizácia: 2011-12-12

Kategória programu:

Pracovná plocha > Ikony

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, WinOther, Other, Mac OS X, Mac Other, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, WinMobile, Windows CE, Pocket PC, Android, BlackBerry, iPhone, iPod, iTouch, Palm, Palm OS 6.0, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Win95, Unix, Linux, Handheld/Mobile Other, Java, Win 3.1x, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2005, Linux Gnome, Linux GPL, Linux Open Source, AS/400, OS/2, OS/2 Warp, OS/2 Warp 4, Mac PPC

Krátky popis k programu Standard Agriculture Icons:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Standard Agriculture Icons vo verzií 2011.1 od autora Aha-Soft. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Standard Agriculture Icons je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Standard Agriculture Icons ..

Popis od autora programu - Aha-Soft v anglickom jazyku:

In today's high-tech world, even the most conventional areas of human activities get a digital flair. Modern farms and agricultural companies actively use the Internet to sell their products and offer services, not to mention the fact that the process of managing a large farm or an agricultural complex these days requires efficient computer-based tools, such as ERP and CRM systems. These tools solve a wide range of problems associated with agricultural activities and assist owners both in managing their resources and maintaining connections with external suppliers, distributors and authorities.

If you are a developer working on a complex solution for the agricultural industry, or a relatively small Intranet application, or a website of an agricultural company, you will need to reflect the essence of the business in your design for better navigation and improved usability. If drawing calves and farmers is not exactly what you do best of all, entrust this into the hands of professionals and take a closer look at Standard Agriculture Icons!

Standard Agriculture Icons is a comprehensive set of professionally-drawn icons related to everything agricultural - farming, animals, cattle, breeding, trading, veterinary care, measurements, production, accounting, agricultural infrastructure, transportation and more. Each of these icons was created with great attention to detail and will satisfy the needs of the most demanding users.
Each icon is available in a variety of sizes - 16x16, 20x20, 24x24, 32x32, 48x48, 128x128 and 256x256 pixels - and colors - 256 and True Color versions are available. All this makes it possible to use the icons anywhere in your application - from a splash screen to menu items. The images in the set are provided in ICO, PNG, GIF and BMP formats, which saves you the trouble of having to convert them on your own. And if you still want to add your own touch to any of the icons, use the included vector source files in the Adobe Illustrator format!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

V dnešnom svete high-tech, dokonca väčšina konvenčných oblasti ľudských činností získať digitálne vkus. Moderné fariem a poľnohospodárske podniky aktívne využívajú Internet na predávať svoje produkty a poskytovať služby, nehovoriac o skutočnosť, že proces riadenia veľkých farmy alebo poľnohospodárska komplexné týchto dňoch vyžaduje účinné počítač-založenej nástroje ako systémov ERP a CRM. Tieto nástroje riešiť širokú škálu problémov spojených s poľnohospodárskymi činnosťami a pomáhať vlastníkov aj pri riadení svojich zdrojov a udržiavanie spojenia s externých dodávateľov, distribútorov a orgánmi.

Ak ste vývojár pracuje na komplexné riešenie pre odvetvie poľnohospodárstva, alebo relatívne malé Intranet aplikácie alebo webové stránky poľnohospodárskej spoločnosti, budete musieť odrážať podstatu podnikania v váš návrh pre lepšie navigácia a lepšiu použiteľnosť. Ak nakreslené teľatá a poľnohospodári nie je presne to, čo robíte najlepšie zo všetkých, zveriť do rúk profesionálov a bližšie pozrieť na štandardné poľnohospodárstvo ikony!

Štandardné poľnohospodárstvo ikony je komplexný súbor profesionálne ťahané ikony súvisiace s všetko poľnohospodárskych - poľnohospodárstvo, zvierat hovädzieho dobytka, chov, obchodovanie, veterinárnu starostlivosť, merania, výroby, účtovníctva, poľnohospodárskej infraštruktúry, prepravy a viac. Každý z týchto ikony bol vytvorený s veľkú pozornosť detail a uspokojí potreby tých najnáročnejších užívateľov.


Každej ikony je k dispozícii v rôznych veľkostiach - 16 x 16, 20 x 20, 24 x 24, 32 x 32, 48 x 48, 128 x 128 a 256 x 256 pixelov - a farbách - 256 a True Color verzie sú k dispozícii. Toto všetko umožňuje používať ikony kdekoľvek v aplikácii - z úvodnej obrazovky na položky menu. Obrázky v súbore sú poskytované v ICO, PNG, GIF a BMP formáty, ktoré vám ušetrí problémy museli previesť na vlastnú päsť. A ak stále chcete pridať vlastné dotyk na ktorúkoľvek z ikon, použite zahrnuté vektor zdrojové súbory vo formáte Adobe Illustrator!

Sťahujte tu: Standard Agriculture Icons 2011.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Database Icon Set 2011.2Novinka

A library of sleek modern-looking toolbar and menu icons for database software

Orientačný preklad: Knižnica elegantný moderné-hľadáte toolbar and menu ikony pre databázy, softvér

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.64 MB

Database Application Icons 1.0Novinka

Database Application Icons for Web or Applications

Orientačný preklad: Databáza ikony aplikácií pre web alebo aplikácie

Licencia: Demo | Veľkosť: 13.37 MB

Security Toolbar Icons 2011.1Novinka

Security Toolbar Icons - a comprehensive set of security-related handmade icons

Orientačný preklad: Zabezpečenia Toolbar Icons - komplexný súbor ručné ikony vzťahujúce sa k bezpečnosti

Licencia: Demo | Veľkosť: 4.95 MB

Perfect Toolbar Icons 2011.4Novinka

Professionally-designed icons for software and website toolbars

Orientačný preklad: Profesionálne navrhnutý ikony pre softvérové a webové stránky panely s nástrojmi

Licencia: Shareware | Veľkosť: 11.90 MB

Champions Smileys 1.0Novinka

Sports Smileys and Emoticons

Orientačný preklad: Športové smajlíky a emotikon

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.06 MB

Standard Admin Icons 2011.1Novinka

82 stock icons for system administration software and Web sites

Orientačný preklad: 82 zásob ikony pre systém správy software a webové stránky

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.99 MB

Delicious Love Icons 2011.1Novinka

Enhance online dating sites with ready-made Delicious Love Icons

Orientačný preklad: Zvýšenie online dátumové údaje lokalít s vstavaných Delicious Love ikony

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.17 MB

Business Software Icons 2011.1Novinka

A ready-made XP-style set of icons for business, finance and bookkeeping

Orientačný preklad: Vstavaných XP-štýl súbor ikony podnikania, financií a účtovníctva

Licencia: Demo | Veľkosť: 15.43 MB

Basic Toolbar Icons 2011.1Novinka

Basic Toolbar Icons is a set of pro-level, high-quality handmade interface icons

Orientačný preklad: Základná Toolbar Icons je sada pre-úrovni, high-kvalitné ručné rozhranie ikon

Licencia: Demo | Veľkosť: 4.31 MB

Najsťahovanejšie programy