Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Standard Agriculture Icons 2011.1

Autor: Aha-Soft
Licencia: Demo
Veľkosť: 1.32 MB
Cena: 99.95 $
Počet stiahnutí: 1059
Dátum pridania: 2011-05-15
Aktualizácia: 2011-12-12

Kategória programu:

Pracovná plocha > Ikony

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, WinOther, Other, Mac OS X, Mac Other, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, WinMobile, Windows CE, Pocket PC, Android, BlackBerry, iPhone, iPod, iTouch, Palm, Palm OS 6.0, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Win95, Unix, Linux, Handheld/Mobile Other, Java, Win 3.1x, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2005, Linux Gnome, Linux GPL, Linux Open Source, AS/400, OS/2, OS/2 Warp, OS/2 Warp 4, Mac PPC

Krátky popis k programu Standard Agriculture Icons:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Standard Agriculture Icons vo verzií 2011.1 od autora Aha-Soft. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Standard Agriculture Icons je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Standard Agriculture Icons ..

Popis od autora programu - Aha-Soft v anglickom jazyku:

In today's high-tech world, even the most conventional areas of human activities get a digital flair. Modern farms and agricultural companies actively use the Internet to sell their products and offer services, not to mention the fact that the process of managing a large farm or an agricultural complex these days requires efficient computer-based tools, such as ERP and CRM systems. These tools solve a wide range of problems associated with agricultural activities and assist owners both in managing their resources and maintaining connections with external suppliers, distributors and authorities.

If you are a developer working on a complex solution for the agricultural industry, or a relatively small Intranet application, or a website of an agricultural company, you will need to reflect the essence of the business in your design for better navigation and improved usability. If drawing calves and farmers is not exactly what you do best of all, entrust this into the hands of professionals and take a closer look at Standard Agriculture Icons!

Standard Agriculture Icons is a comprehensive set of professionally-drawn icons related to everything agricultural - farming, animals, cattle, breeding, trading, veterinary care, measurements, production, accounting, agricultural infrastructure, transportation and more. Each of these icons was created with great attention to detail and will satisfy the needs of the most demanding users.
Each icon is available in a variety of sizes - 16x16, 20x20, 24x24, 32x32, 48x48, 128x128 and 256x256 pixels - and colors - 256 and True Color versions are available. All this makes it possible to use the icons anywhere in your application - from a splash screen to menu items. The images in the set are provided in ICO, PNG, GIF and BMP formats, which saves you the trouble of having to convert them on your own. And if you still want to add your own touch to any of the icons, use the included vector source files in the Adobe Illustrator format!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

V dnešnom svete high-tech, dokonca väčšina konvenčných oblasti ľudských činností získať digitálne vkus. Moderné fariem a poľnohospodárske podniky aktívne využívajú Internet na predávať svoje produkty a poskytovať služby, nehovoriac o skutočnosť, že proces riadenia veľkých farmy alebo poľnohospodárska komplexné týchto dňoch vyžaduje účinné počítač-založenej nástroje ako systémov ERP a CRM. Tieto nástroje riešiť širokú škálu problémov spojených s poľnohospodárskymi činnosťami a pomáhať vlastníkov aj pri riadení svojich zdrojov a udržiavanie spojenia s externých dodávateľov, distribútorov a orgánmi.

Ak ste vývojár pracuje na komplexné riešenie pre odvetvie poľnohospodárstva, alebo relatívne malé Intranet aplikácie alebo webové stránky poľnohospodárskej spoločnosti, budete musieť odrážať podstatu podnikania v váš návrh pre lepšie navigácia a lepšiu použiteľnosť. Ak nakreslené teľatá a poľnohospodári nie je presne to, čo robíte najlepšie zo všetkých, zveriť do rúk profesionálov a bližšie pozrieť na štandardné poľnohospodárstvo ikony!

Štandardné poľnohospodárstvo ikony je komplexný súbor profesionálne ťahané ikony súvisiace s všetko poľnohospodárskych - poľnohospodárstvo, zvierat hovädzieho dobytka, chov, obchodovanie, veterinárnu starostlivosť, merania, výroby, účtovníctva, poľnohospodárskej infraštruktúry, prepravy a viac. Každý z týchto ikony bol vytvorený s veľkú pozornosť detail a uspokojí potreby tých najnáročnejších užívateľov.


Každej ikony je k dispozícii v rôznych veľkostiach - 16 x 16, 20 x 20, 24 x 24, 32 x 32, 48 x 48, 128 x 128 a 256 x 256 pixelov - a farbách - 256 a True Color verzie sú k dispozícii. Toto všetko umožňuje používať ikony kdekoľvek v aplikácii - z úvodnej obrazovky na položky menu. Obrázky v súbore sú poskytované v ICO, PNG, GIF a BMP formáty, ktoré vám ušetrí problémy museli previesť na vlastnú päsť. A ak stále chcete pridať vlastné dotyk na ktorúkoľvek z ikon, použite zahrnuté vektor zdrojové súbory vo formáte Adobe Illustrator!

Sťahujte tu: Standard Agriculture Icons 2011.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Small People Icons 2011.1Novinka

A set of toolbar icons depicting people's jobs, groups, family status and hands

Orientačný preklad: Nastaviť toolbar icons zobrazujúce ľudovej pracovných miest, skupiny, rodinného stavu a rúk

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.38 MB

Navigation Icon Set 2.4Novinka

118 liquid-smooth navigation icons to enhance software and Web interfaces

Orientačný preklad: 118 kvapalina-hladký navigačné ikony pre zvýšenie softvér a webové rozhranie

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.04 MB

People Icons for Vista 2011.1Novinka

A set of toolbar icons depicting people's jobs, groups, family status and hands

Orientačný preklad: Nastaviť toolbar icons zobrazujúce ľudovej pracovných miest, skupiny, rodinného stavu a rúk

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.34 MB

Dating Web Icons 2011.1Novinka

Enhance online dating sites with ready-made love icons

Orientačný preklad: Zvýšenie online dátumové údaje lokalít s vstavaných láska ikony

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.86 MB

Core Icon Collection 1.0Novinka

Professionals for world most enhanced high quality Core icon Collections

Orientačný preklad: Profesionáli na svete najviac rozšírené kvalitné Core ikonu Zbierky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.03 MB

Stock Toolbar Icons 2010.1Novinka

Stock Toolbar Icons will make your program sparkle and shine with vivid images

Orientačný preklad: Zásob Toolbar Icons bude program Iskriaci a lesk s ivý obraz

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.48 MB

Aqua Application Icons 1.0Novinka

Professional Aqua Style Icons for Mac, Vista, and Web Applications

Orientačný preklad: Profesionálny Ikony Aqua štýl pre Mac, Windows Vista, a webových aplikácií

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.47 MB

Object Icon Collection 1.0Novinka

Professionals for world most enhanced high quality Object icon Collections

Orientačný preklad: Profesionáli na svete najviac rozšírené kvalitné zbierky objektu ikonu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.02 MB

Science Icon Set 3.7Novinka

Stock icons representing scientific concepts and objects

Orientačný preklad: Sklad ikony zastupujúci vedecké pojmy a objekty

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.00 MB

Najsťahovanejšie programy