Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Vista Medical Icons 1.0

Autor: Professional-Icons
Licencia: Demo
Veľkosť: 11.08 MB
Cena: 149.00 $
Počet stiahnutí: 1613
Dátum pridania: 2008-06-16
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Pracovná plocha > Ikony

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64, Unix, Linux, Mac OS 9, Mac OS X, Mac OS X 10.1, Mac OS X 10.2, Mac OS X 10.3, Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.5, Java

Krátky popis k programu Vista Medical Icons:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Vista Medical Icons vo verzií 1.0 od autora Professional-Icons. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Vista Medical Icons je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Vista Medical Icons ..

Popis od autora programu - Professional-Icons v anglickom jazyku:

Professional Icons presents their sophomore debut to their insanely popular Medical Icons Collection for Windows XP. Now two years later, Window Vista has taken a foothold prompting this all-new Vista Style Icon Edition. You'll find formats such as PNG, ICO, GIF, ICNS, JPG, and BMP. Do you sell desktop, web, or PDA-based applications targeting the medical industry? Instead of sorting through gobs of general purpose libraries, this entire collection covers a wide range of specialty fields centered on Healthcare including: Radiology, Family Practice, Ear-Nose-Throat, and much more. The images are each designed with consistent perspectives and colors to allow your customers to experience pure visual enjoyment and give your company higher credibility due to a much more professional interface. The look of this icon set is designed to complement existing vista icons and windows vista style interfaces. Enhance your UI controls (treeviews, toolbars, etc.) and drop-down menus, which both work hand-in-hand to create a finished look. Don't be left behind by your competitors who have already made the move to modernize the look of their softwares and related services.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Profesionálny Ikony predstavuje ich druhák debut na ich šialene populárny Lekárske ikony Kolekcia pre Windows XP. Teraz dva roky neskôr, Windows Vista prijala oporu pobádať to všetko-nová Vista štýl ikon Edition. Nájdete tu formáty ako PNG, ICO, GIF, ICNS, JPG a BMP. Predávate desktop, web, alebo PDA-aplikácie so zameraním na zdravotnícky priemysel? Namiesto toho, aby klasifikáciu cez rozbočovače univerzálnych knižníc, celý tento kolekcia zahŕňa širokú škálu špeciálnych disciplín zamerané na zdravotníctvo, vrátane: Rádiológia, Rodinné praxe, ušné-nosové-krčné, a oveľa viac. Obrazy sú každý navrhnutý s konzistentné perspektívy a farby, aby svojim zákazníkom skúsenosti čistý vizuálny zážitok a dať vašej spoločnosti vyššiu dôveryhodnosť kvôli oveľa profesionálnejší rozhranie. Vzhľad tejto sady ikon je navrhnutý tak, aby dopĺňali existujúce vista ikony a okná rozhrania Vista štýlu. Vylepšite si UI kontroly (treeviews, panely nástrojov, atď) a drop-down menu, ktoré obaja pracujú ruka-v-ruka k vytvoreniu finálny vzhľad. Nenechajte sa po sebe zanechala svojich konkurentov, ktorí si už prechod na modernizáciu vzhľad svojho softvér a súvisiace služby.

Sťahujte tu: Vista Medical Icons 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Small Business Icons 2011.1Novinka

225 royalty-free, readily available stock icons for business solutions

Orientačný preklad: 225 licenčných poplatkov zdarma, ľahko dostupné zásob ikony pre biznis riešenia

Licencia: Demo | Veľkosť: 5.12 MB

Matt Wirgler 1.0Novinka

By Matt Wirgler and trivalley church. Typo is a journal finder software

Orientačný preklad: Autor: Matt Wirgler a trivalley cirkev. Preklep je softvér vestníku finder

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.22 MB

Control Icon Collection 1.0Novinka

Professionals for world most enhanced high quality Control icon Collections

Orientačný preklad: Profesionáli na svete najviac rozšírené kvalitné riadenie na ikonu Zbierky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.03 MB

Icon Genesis 1.1.027Novinka

Icon Genesis brings "Live!" Interactive and Animated 3D Icons to your PC.

Orientačný preklad: Ikona Genesis prináša "Live!" Interaktívne a animovaných 3D ikony na vašom PC.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.20 MB

Full Lace Wigs 1Novinka

Leading online supplier of full lace and lace front wigs and accessories.

Orientačný preklad: Predné dodávateľ online plné čipiek a parochne čipky vpredu a príslušenstvo.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.04 MB

Multimedia Toolbar Icons 2011.1Novinka

Enhance your multimedia project with high definition Multimedia Toolbar Icons

Orientačný preklad: Zvýšenie vášho multimediálneho projektu s vysokým rozlíšením multimediálne Toolbar Icons

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.18 MB

Standard Transport Icons 2008.3Novinka

A large collection of transport icons drawn in four different angles

Orientačný preklad: Veľká kolekcia dopravy ikony čerpané v štyroch rôznych uhlov

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.84 MB

Word Preccessing Icon Collection 1.0Novinka

Professionals for world most enhanced quality Word Preccessing icon Collections

Orientačný preklad: Profesionáli na svete najviac zlepšenie kvality Word Preccessing ikonu Zbierky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.02 MB

Space Icons 2011.1Novinka

Collection of ready-made space, science and astronomy icons for software and Web

Orientačný preklad: Zber vstavaných vesmíru, vede a astronómia ikony pre softvér a Web

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.05 MB

Najsťahovanejšie programy