Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Plastic Toolbar Icons 2011.1

Autor: Aha-Soft
Licencia: Demo
Veľkosť: 2.42 MB
Cena: 99.95 $
Počet stiahnutí: 1304
Dátum pridania: 2001-05-15
Aktualizácia: 2011-12-12

Kategória programu:

Pracovná plocha > Ikony

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, WinOther, Other, Mac OS X, Mac Other, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, WinMobile, Windows CE, Pocket PC, Android, BlackBerry, iPhone, iPod, iTouch, Palm, Palm OS 6.0, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Win95, Unix, Linux, Handheld/Mobile Other, Java, Win 3.1x, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2005, Linux Gnome, Linux GPL, Linux Open Source, AS/400, OS/2, OS/2 Warp, OS/2 Warp 4, Mac PPC

Krátky popis k programu Plastic Toolbar Icons:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Plastic Toolbar Icons vo verzií 2011.1 od autora Aha-Soft. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Plastic Toolbar Icons je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Plastic Toolbar Icons ..

Popis od autora programu - Aha-Soft v anglickom jazyku:

Give your new product a unique new look! Give your software, database or Web application a unique, stylish appearance with a shiny new collection of 100 stock icons. Plastic Toolbar Icons are professionally designed and hand-crafted in each of the available sizes. Design attractive products with slick appearance and a perfectly usable user interface by using Plastic Toolbar Icons!

Designing your own icons takes a while of your time and a lot of efforts, while ordering them to a third party is not just expensive, but can jeopardize your entire project with all sorts of delays. Secure your deadline by ordering ready-made icons right away! Plastic Toolbar Icons are available right here, right now, and can save your project at the last moment. Use Plastic Toolbar Icons in one or many projects - there are no royalties and no restrictions on the number of products!

Plastic Toolbar Icons depict objects and symbols that you are likely to meet in many products. Open, Print, Dollar, Cut, Copy and Paste, Up and Down, Back and Forward, About, Import and Export, Undo and Redo, Find, Close, and Info are just a few icons to name among dozens of others. Make your products look great on screenshots and on users' computers and increase your sales dramatically by simply choosing the right icons!

Each icon is available in Windows Icon (ICO), Bitmap (BMP), GIF, and PNG formats, and ships in 16 and 256 colors as well as semi-transparent True Color formats. All icons come in sizes of 16x16, 20x20, 24x24, 32x32, and 48x48 pixels, and are supplied in normal, disabled (grayed-out) and highlighted states.

Toolbar Icons also plans to release the next icon sets: Desktop Icons for Vista, Flag Icons for Vista, Aero Icons for Vista, Web Icons for Vista, Office Icons for Vista, Weather Icons for Vista, Computer Icons for Vista, Folder Icons for Vista.

pngicons.info presents a list of stock icons available in the popular format of PNG.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Dať váš nový produkt jedinečné nový vzhľad! Dať váš softvér, databázy alebo webovej aplikácie jedinečné, štýlový vzhľad s zbrusu novú kolekciu 100 zásob ikon. Plastové Toolbar Icons sú profesionálne navrhnutý a ruka-remeselnícky v každom veľkostí k dispozícii. Design atraktívnymi produktmi s škvrne vzhľad a dokonale použiteľné rozhranie pomocou plastových Toolbar Icons!

Navrhovanie vlastných ikon trvá chvíľu vášho času a veľa úsilia, zatiaľ čo nariaďujúce im s treťou stranou nie je len nákladná, ale môže ohroziť vaše celý projekt s najrôznejšími oneskorenia. Zabezpečiť vaše termín objednávanie vstavaných ikony right away! Plastové Toolbar Icons sú k dispozícii tu, práve teraz a môže ušetriť váš projekt na poslednú chvíľu. Použitie plastových Toolbar Icons v jeden alebo viacero projektov - neexistujú žiadne licenčné poplatky a žiadne obmedzenia počtu výrobkov!

Plastové Toolbar Icons zachytávajú objektov a symboly, ktoré budete pravdepodobne musieť spĺňať mnohých výrobkov. Otvoriť, tlačiť, dolár, Vystrihnúť, kopírovať a Prilepiť, hore a dole, späť a vpred, asi, importovať a exportovať, späť a znova, nájsť, zavrieť a Info sú len pár ikony na meno medzi desiatky ďalších. Uistite vaše produkty vyzerať skvele na screenshoty a počítačov používateľov a zvýšiť svoj predaj dramaticky jednoducho výberom právo ikony!

Každej ikony je k dispozícii vo formátoch Windows ikony (ICO), bitovú mapu (BMP), GIF a PNG a lodí v 16 a 256 farieb, ako aj polopriehľadný True Color formáty. Všetky ikony prísť s veľkosťou 16 x 16, 20 x 20, 24 x 24, 32 x 32 a 48 x 48 pixelov a sú dodávané v normálnych, vypnuté (sivý-out) a zvýraznené uvádza.

Toolbar Icons tiež plánuje prepustenie nasledujúcej množiny ikon: ikony na pracovnej ploche pre Vista zástava ikony pre Vista Aero ikony pre Vista, Web ikony pre Vista, Office ikony pre Vista, počasie ikony pre Vista, ikony počítača pre Vista, ikony priečinka pre Vista.

pngicons.info prezentuje zoznam zásob dostupných v populárny formát PNG ikon.

Sťahujte tu: Plastic Toolbar Icons 2011.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

FolderMagic 2.0Novinka

Change Desktop and Windows Explorer Folder colors and Icons

Orientačný preklad: Zmena Desktop a Windows Explorer Zložka farby a ikony

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.70 MB

Database Icon Set 2011.2Novinka

A library of sleek modern-looking toolbar and menu icons for database software

Orientačný preklad: Knižnica elegantný moderné-hľadáte toolbar and menu ikony pre databázy, softvér

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.64 MB

Love Icon Set 1.6Novinka

Enhance online dating sites with ready-made Love Icons

Orientačný preklad: Vylepšite online dátumu lokalít s ready-made Láska Ikony

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.94 MB

i-Commerce Icon Set 3.8Novinka

114 liquid-smooth icons to enhance an interface of e-commerce projects

Orientačný preklad: 114 kvapalina-hladké ikony na zvýšenie rozhranie projektov e-commerce

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.89 MB

16x16 Office Toolbar Icons 2011.1Novinka

16 x 16 Office Toolbar Icons pack will instantly refine your toolbar.

Orientačný preklad: 16 x 16 Office Toolbar Icons pack bude okamžite upraviť panel s nástrojmi.

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.19 MB

Smile Icon Set 3.1Novinka

An extensive set of emoticons for application and website developers

Orientačný preklad: Rozsiahly súbor smajlíkov pre aplikáciu a vývojárom webových stránok

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.22 MB

Perfect Database Icons 2011.5Novinka

Collection of attractive toolbar and menu icons for database software

Orientačný preklad: Zber atraktívne panel s nástrojmi a ponuky ikon pre databázy, softvér

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.67 MB

Frientoosh Icon Extractor 1.0Novinka

This freeware can extract icons from any exe file.It can save as ico,bmp,jpg

Orientačný preklad: Táto freeware môžete extrahovať ikony z ľubovoľného súboru exe.Môžete uložiť ako ico, bmp, jpg

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.52 MB

Basic Toolbar Icons 2011.1Novinka

Basic Toolbar Icons is a set of pro-level, high-quality handmade interface icons

Orientačný preklad: Základná Toolbar Icons je sada pre-úrovni, high-kvalitné ručné rozhranie ikon

Licencia: Demo | Veľkosť: 4.31 MB

Najsťahovanejšie programy