Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Plastic Toolbar Icons 2011.1

Autor: Aha-Soft
Licencia: Demo
Veľkosť: 2.42 MB
Cena: 99.95 $
Počet stiahnutí: 1334
Dátum pridania: 2001-05-15
Aktualizácia: 2011-12-12

Kategória programu:

Pracovná plocha > Ikony

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, WinOther, Other, Mac OS X, Mac Other, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, WinMobile, Windows CE, Pocket PC, Android, BlackBerry, iPhone, iPod, iTouch, Palm, Palm OS 6.0, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Win95, Unix, Linux, Handheld/Mobile Other, Java, Win 3.1x, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2005, Linux Gnome, Linux GPL, Linux Open Source, AS/400, OS/2, OS/2 Warp, OS/2 Warp 4, Mac PPC

Krátky popis k programu Plastic Toolbar Icons:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Plastic Toolbar Icons vo verzií 2011.1 od autora Aha-Soft. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Plastic Toolbar Icons je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Plastic Toolbar Icons ..

Popis od autora programu - Aha-Soft v anglickom jazyku:

Give your new product a unique new look! Give your software, database or Web application a unique, stylish appearance with a shiny new collection of 100 stock icons. Plastic Toolbar Icons are professionally designed and hand-crafted in each of the available sizes. Design attractive products with slick appearance and a perfectly usable user interface by using Plastic Toolbar Icons!

Designing your own icons takes a while of your time and a lot of efforts, while ordering them to a third party is not just expensive, but can jeopardize your entire project with all sorts of delays. Secure your deadline by ordering ready-made icons right away! Plastic Toolbar Icons are available right here, right now, and can save your project at the last moment. Use Plastic Toolbar Icons in one or many projects - there are no royalties and no restrictions on the number of products!

Plastic Toolbar Icons depict objects and symbols that you are likely to meet in many products. Open, Print, Dollar, Cut, Copy and Paste, Up and Down, Back and Forward, About, Import and Export, Undo and Redo, Find, Close, and Info are just a few icons to name among dozens of others. Make your products look great on screenshots and on users' computers and increase your sales dramatically by simply choosing the right icons!

Each icon is available in Windows Icon (ICO), Bitmap (BMP), GIF, and PNG formats, and ships in 16 and 256 colors as well as semi-transparent True Color formats. All icons come in sizes of 16x16, 20x20, 24x24, 32x32, and 48x48 pixels, and are supplied in normal, disabled (grayed-out) and highlighted states.

Toolbar Icons also plans to release the next icon sets: Desktop Icons for Vista, Flag Icons for Vista, Aero Icons for Vista, Web Icons for Vista, Office Icons for Vista, Weather Icons for Vista, Computer Icons for Vista, Folder Icons for Vista.

pngicons.info presents a list of stock icons available in the popular format of PNG.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Dať váš nový produkt jedinečné nový vzhľad! Dať váš softvér, databázy alebo webovej aplikácie jedinečné, štýlový vzhľad s zbrusu novú kolekciu 100 zásob ikon. Plastové Toolbar Icons sú profesionálne navrhnutý a ruka-remeselnícky v každom veľkostí k dispozícii. Design atraktívnymi produktmi s škvrne vzhľad a dokonale použiteľné rozhranie pomocou plastových Toolbar Icons!

Navrhovanie vlastných ikon trvá chvíľu vášho času a veľa úsilia, zatiaľ čo nariaďujúce im s treťou stranou nie je len nákladná, ale môže ohroziť vaše celý projekt s najrôznejšími oneskorenia. Zabezpečiť vaše termín objednávanie vstavaných ikony right away! Plastové Toolbar Icons sú k dispozícii tu, práve teraz a môže ušetriť váš projekt na poslednú chvíľu. Použitie plastových Toolbar Icons v jeden alebo viacero projektov - neexistujú žiadne licenčné poplatky a žiadne obmedzenia počtu výrobkov!

Plastové Toolbar Icons zachytávajú objektov a symboly, ktoré budete pravdepodobne musieť spĺňať mnohých výrobkov. Otvoriť, tlačiť, dolár, Vystrihnúť, kopírovať a Prilepiť, hore a dole, späť a vpred, asi, importovať a exportovať, späť a znova, nájsť, zavrieť a Info sú len pár ikony na meno medzi desiatky ďalších. Uistite vaše produkty vyzerať skvele na screenshoty a počítačov používateľov a zvýšiť svoj predaj dramaticky jednoducho výberom právo ikony!

Každej ikony je k dispozícii vo formátoch Windows ikony (ICO), bitovú mapu (BMP), GIF a PNG a lodí v 16 a 256 farieb, ako aj polopriehľadný True Color formáty. Všetky ikony prísť s veľkosťou 16 x 16, 20 x 20, 24 x 24, 32 x 32 a 48 x 48 pixelov a sú dodávané v normálnych, vypnuté (sivý-out) a zvýraznené uvádza.

Toolbar Icons tiež plánuje prepustenie nasledujúcej množiny ikon: ikony na pracovnej ploche pre Vista zástava ikony pre Vista Aero ikony pre Vista, Web ikony pre Vista, Office ikony pre Vista, počasie ikony pre Vista, ikony počítača pre Vista, ikony priečinka pre Vista.

pngicons.info prezentuje zoznam zásob dostupných v populárny formát PNG ikon.

Sťahujte tu: Plastic Toolbar Icons 2011.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Free Large Business Icons 2011.1Novinka

To get your business going try our Free Large Business icons collection.

Orientačný preklad: Ak chcete získať vašu firmu chystá skúsiť naše bezplatné veľké obchodné ikony kolekcia.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 17.94 MB

Database Application Icons 1.0Novinka

Database Application Icons for Web or Applications

Orientačný preklad: Databáza ikony aplikácií pre web alebo aplikácie

Licencia: Demo | Veľkosť: 13.37 MB

Business Software Icons 2011.1Novinka

A ready-made XP-style set of icons for business, finance and bookkeeping

Orientačný preklad: Vstavaných XP-štýl súbor ikony podnikania, financií a účtovníctva

Licencia: Demo | Veľkosť: 15.43 MB

Travel Icon Set 3.70Novinka

Royalty-free icons representing objects and concepts related to travel industry

Orientačný preklad: Royalty-free ikony reprezentujúce objekty a pojmy súvisiace s cestovným ruchom

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.03 MB

Plastic Toolbar Icons 2011.1Novinka

100 original stock icons for application toolbars and menus and for websites

Orientačný preklad: 100 pôvodných zásob ikon pre uplatňovanie panely s nástrojmi a ponuky a pre webové stránky

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.42 MB

Bad Credit Loans 1Novinka

Sixteen free bad credit loans icons that are very high quality.

Orientačný preklad: Šestnásť zadarmo zlé úverové pôžičky ikony, ktoré sú veľmi vysokej kvalite.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.04 MB

Program Toolbar Icons 2011.1Novinka

230 ready-made royalty-free stock icons for application toolbar and menu

Orientačný preklad: 230 vstavaných licenčných zásob ikony pre aplikácie s nástrojmi a ponuky

Licencia: Demo | Veľkosť: 7.05 MB

TWIcons 1.0Novinka

500 icons in a lib dll file

Orientačný preklad: 500 ikony v súbore lib dll

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.08 MB

Fire Toolbar Icons 2011.1Novinka

Reshape your interface decorating it with red, yellow and flame-colored icons

Orientačný preklad: Pretvoriť váš rozhranie dekoračné s červené, žlté a plameň-farebné ikony

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.15 MB

Najsťahovanejšie programy