Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Stock Toolbar Icons 2010.1

Autor: Aha-Soft
Licencia: Demo
Veľkosť: 1.48 MB
Cena: 99 $
Počet stiahnutí: 1164
Dátum pridania: 2010-07-27
Aktualizácia: 2011-12-18

Kategória programu:

Pracovná plocha > Ikony

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, WinOther, Other, Mac OS X, Mac Other, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, WinMobile, Windows CE, Pocket PC, Android, BlackBerry, iPhone, iPod, iTouch, Palm, Palm OS 6.0, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Win95, Unix, Linux, Handheld/Mobile Other, Java, Win 3.1x, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2005, Linux Gnome, Linux GPL, Linux Open Source, AS/400, OS/2, OS/2 Warp, OS/2 Warp 4, Mac PPC, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.3, Mac OS X 10.2, Mac OS X 10.1, Mac OS 9

Krátky popis k programu Stock Toolbar Icons:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Stock Toolbar Icons vo verzií 2010.1 od autora Aha-Soft. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Stock Toolbar Icons je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Stock Toolbar Icons ..

Popis od autora programu - Aha-Soft v anglickom jazyku:

Stock Toolbar Icons provides an almost unlimited variety of icons for program and website interfaces. The type of an application is not important: one will find almost every type of icons which suites them best. Richly colored images compose the basic icons which are used in many programs (open file, save file, refresh, OK, dollar, image, install, etc.). Surely, the more representative and stylish the software is, the more people would like to get acquainted with it. Distinctive icons give an additional polish to websites underlining the developer's good taste.

Stock Toolbar Icons comes in all popular formats and sizes, so one will certainly find what is needed. The icons are delivered in the following sizes: 16x16, 20x20, 24x24, 32x32, 40x40, 48x48, 128x128 and also 256x256 used in Windows Vista and Windows 7. They also come in two color variants: 256 colors and True Color with semi-transparency. Besides, several file formats, such as ICO, PNG, GIF and BMP are supported.

Customers are welcome to order a collection of icons with only some of the available sizes (e.g. 24x24 and 32x32). In this case a discount off the usual price is offered. One could also buy individual icons to suit their needs. Each icon is $5 when purchased separately.

Aha-Soft also plans to release the following icon packs: Professional Desktop Icons, Button Desktop Icons, Trash Desktop Icons, Factory Desktop Icons, Love Desktop Icons, Software Desktop Icons, Stock Desktop Icons, Cool Desktop Icons, Developer Desktop Icons, Small Desktop Icons.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Skladom ikony panela s nástrojmi poskytuje takmer neobmedzené množstvo ikon pre program a webové stránky rozhranie. Typ aplikácie nie je dôležité: jeden bude nájsť takmer každý typ ikony, ktoré sady im najlepšie. Bohato farebné obrazy tvoria základné ikony, ktoré sa používajú v mnohých programoch (otvoriť súbor, uložiť súbor, aktualizovať, OK, dolár, obraz, inštalácia, atď.). Iste, reprezentatívnejšie a štýlové softvér, viac ľudí by sa chceli oboznámiť s ním. Rozlišovaciu ikony dať ďalšie poľskej stránky zdôrazňujúc developera dobrú chuť.

Skladom ikony panela s nástrojmi prichádza vo všetkých populárnych formátov a veľkostí, takže jeden určite nájde, čo je potrebné. Ikony sú dodávané v nasledujúcich veľkostiach: 16 x 16, 20 x 20, 24 x 24, 32 x 32, 40 x 40, 48 x 48, 128 x 128 a tiež 256 x 256, používa vo Windows Vista a Windows 7. Oni tiež vojdú dve farebné varianty: 256 farieb a pravda s polo-transparentnosti. Okrem toho podporuje niekoľko formátov súborov, ako ICO, PNG, GIF a BMP.

Zákazníci sú vítaní aby zbierka ikon len niektoré dostupné veľkosti (napr. 24 x 24 a 32 x 32). V tomto prípade je ponúknutá zľava z bežnej ceny. Jeden by mohol tiež kúpiť jednotlivé ikony tak, aby vyhovoval ich potrebám. Každá ikona je 5 dolárov, keď zakúpiť samostatne.

Aha-Soft tiež plánuje vydať nasledujúce ikona balenia: Professional ikony na ploche ikony pracovnej plochy, ikony na ploche koša Factory ikony na ploche, láska ikony na ploche, softvér ikony na ploche, ikony na ploche parku, Cool ikony na ploche, Developer ikony na ploche, malé ikony na ploche.

Sťahujte tu: Stock Toolbar Icons 2010.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

ABB Icon Explorer 5.1Novinka

Exploring and extracting icons associated with files or contained inside of file

Orientačný preklad: Skúmanie a extrahovanie ikon spojených so súbormi alebo obsiahnuté v súbore

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.41 MB

XP Artistic Icons 5.0Novinka

Enhance software and Web sites with quality ready-made XP icons

Orientačný preklad: Vylepšite softvér a webové stránky s kvalitnou ready-made XP ikony

Licencia: Demo | Veľkosť: 12.63 MB

Multimedia Icon Collection 1.0Novinka

Professionals for world most enhanced high quality Multimedia icon Collections

Orientačný preklad: Profesionáli na svete najviac rozšírené vysoko kvalitný multimediálny ikonu Zbierky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.03 MB

Stock Toolbar Icons 2010.1Novinka

Stock Toolbar Icons will make your program sparkle and shine with vivid images

Orientačný preklad: Zásob Toolbar Icons bude program Iskriaci a lesk s ivý obraz

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.48 MB

Acnezine 1Novinka

Acnezine acne treatment moisturizing cream is a treatment.

Orientačný preklad: Acnezine liečba akné hydratačný krém sa používa na liečbu.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.04 MB

Vectorial vista icons 1.0Novinka

Totally editable vista icon sets

Orientačný preklad: Množiny ikon úplne upraviteľné vista

Licencia: Freeware | Veľkosť: 20 MB

Perfect Toolbar Icons 2011.4Novinka

Professionally-designed icons for software and website toolbars

Orientačný preklad: Profesionálne navrhnutý ikony pre softvérové a webové stránky panely s nástrojmi

Licencia: Shareware | Veľkosť: 11.90 MB

Dating Web Icons 2011.1Novinka

Enhance online dating sites with ready-made love icons

Orientačný preklad: Zvýšenie online dátumové údaje lokalít s vstavaných láska ikony

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.86 MB

Standard Smile Icons 2009.3Novinka

A set of smile icons depicting various emotions by facial expressions

Orientačný preklad: Množinu ikon úsmev zobrazujúce rôzne emócie Autor výrazov tváre

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.70 MB

Najsťahovanejšie programy