Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Web Icons - professional icons for web 1.0

Autor: Iconshock - web icons
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.48 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 987
Dátum pridania: 2005-04-05
Aktualizácia: 2011-08-12

Kategória programu:

Pracovná plocha > Ikony

Operačný systém:

Win98, WinME, WinXP, WinNT 4.x, Windows2000, Windows2003, Linux, OS/2, Mac OS X, Pocket PC, Java

Krátky popis k programu Web Icons - professional icons for web:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Web Icons - professional icons for web vo verzií 1.0 od autora Iconshock - web icons. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Web Icons - professional icons for web je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Web Icons - professional icons for web ..

Popis od autora programu - Iconshock - web icons v anglickom jazyku:

An exquisite combination of pastel colours, and Tones of blue and Grey that will surely provide your application with the clean-cut, sophisticated design your project needs. Original and professional web icons for your websites and software projects. Each web icon is available in four different sizes and six different extensions. It includes web buttons, toolbars icons, shopping cart icons, multimedia icons, user icons

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Skvelého kombinácia pastelových farbách a tóny modrá a Grey, že určite zabezpečí vašu žiadosť s čistejší, sofistikované návrhu projektu je potrebné. Originál a profesionálny web ikony pre vaše webové stránky a softvér projektov. Každej webovej ikony je k dispozícii v štyroch rôznych veľkostí a šiestich rôznych rozšírenia. Obsahuje webové tlačidlá, panely s nástrojmi ikony, Nákupný košík ikony, multimediálne ikony, používateľ ikony

Sťahujte tu: Web Icons - professional icons for web 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Standard Smile Icons 2009.3Novinka

A set of smile icons depicting various emotions by facial expressions

Orientačný preklad: Množinu ikon úsmev zobrazujúce rôzne emócie Autor výrazov tváre

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.70 MB

Artistic Icons Collection 3.0Novinka

Over 350 royalty-free stock icons for sites and applications. All sizes!

Orientačný preklad: Cez 350 royalty-free stock ikony stránok a aplikácií. Všetky veľkosti!

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.64 MB

Accounting Toolbar Icons 2011.1Novinka

Matching toolbar icons for accounting and bookkeeping applications

Orientačný preklad: Zodpovedajúce ikony panela nástrojov pre účtovníctvo a vedenie účtovníctva aplikácií

Licencia: Demo | Veľkosť: 4.62 MB

IconPackager 3.2Novinka

IconPackager is a program that lets you change all the icons used by Windows.

Orientačný preklad: IconPackager je program, ktorý vám umožní zmeniť všetky ikony používané systémom Windows.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 21.22 MB

Realistic Icons Collection 4.0Novinka

A collection of Windows Vista fashioned icons. Comes with full vector sources.

Orientačný preklad: Zbierka ikon Windows Vista módy. Dodáva sa s plnou vektor zdrojov.

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.10 MB

Small Email Icons 2011.1Novinka

Collection of attractive toolbar and menu icons for communication software

Orientačný preklad: Zbierka atraktívne panela s nástrojmi a ponuky ikony komunikačného softvéru

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.53 MB

Small Arrow Icons 2011.1Novinka

A set of eye-catching arrow png icons created by professional artists!

Orientačný preklad: Sada oko-lov šípku png ikon vytvorených profesionálnych umelcov!

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.76 MB

Folder Icon Set 2.6Novinka

Icon sets of liquid-smooth folder icons to enhance software and web interfaces

Orientačný preklad: Množiny ikon kvapalina-hladké priečinok ikon na zvýšenie softvér a web rozhrania

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.09 MB

Small Hotel Icons 2011.1Novinka

Enhance your hotel-related software or travel website with Small Hotel Icons

Orientačný preklad: Zvýšenie vášho hotela-príbuzného softwaru alebo cestovný webovej stránky s malými ikonami Hotel

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.28 MB

Najsťahovanejšie programy