Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Project Analyzer 10

Autor: Aivosto Oy
Stránka: www.aivosto.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 8.2 MB
Cena: 299 $
Počet stiahnutí: 1291
Dátum pridania: 2010-11-26
Aktualizácia: 2011-08-06

Kategória programu:

Programovanie > Basic, VB, VB DotNet

Operačný systém:

Win98, WinME, Win2000, WinXP, WinServer, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64

Krátky popis k programu Project Analyzer:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Project Analyzer vo verzií 10 od autora Aivosto Oy. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Project Analyzer je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Project Analyzer ..

Popis od autora programu - Aivosto Oy v anglickom jazyku:

Project Analyzer is a Visual Basic source code analyzer, optimizer and documenter. It works with VB, VB.NET, ASP.NET and Office VBA. Project Analyzer does an automatic code review to detect quality control issues like dead code, unoptimal variable declarations, unoptimized syntax, memory leaks and functionality issues such as missing event handlers or questionable tab order. You can enforce programming standards on variable naming, commentation, disallowed statements and code complexity. Optionally, you can let the tool automatically remove or comment out the unused, dead code to considerably reduce the size of your program. You can also search for duplicated code blocks that frequently result from copy-paste coding.

Project Analyzer lets you navigate your projects with hypertext and graphical views. Click objects to see their use and declarations. Locate code via the enhanced Find window. Copy syntax-formatted code to documents. Understand existing programs with the help of cross-references, call trees, called-by trees, class diagrams, dependency diagrams and Visio diagramming support.

Project Analyzer generates comprehensive project documentation, including source code listings, comment manuals, cross-reference listings, module reports, project dictionary. It can turn VB code into a web site or linked PDF. Besides source code analysis, the program also analyzes binary DLL and COM libraries and .NET assemblies. Project Analyzer calculates 184 software metrics including lines of code, cyclomatic complexity, relative complexity, depth of conditional nesting, amount of commentation and object-oriented metrics for the entire inheritance tree.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Projekt Analyzátor je Visual Basic Zdrojový kód analyzátor, optimalizácia a dokumentácie. Funguje s VB, VB.NET, ASP.NET a Office VBA. Projekt Analyzátor sa preskúmanie automatické kód na zistenie kontroly kvality problémy, ako je mŕtvy kód, unoptimal premennej vyhlásenia, unoptimized syntaxe, pamäťové trhlín a problémy s funkčnosťou, ako sú chýbajúce obsluhy udalostí alebo pochybné poradie. Môže presadzovať programovania normy premennej pomenovanie, commentation, nepovolené výkazov a kód zložitosti. Voliteľne môžete nechať nástroj automaticky odstrániť alebo komentár nevyužité, mŕtve kód značne znížiť veľkosť program. Môžete tiež vyhľadávať duplikované kód blokov, ktoré sú často výsledkom kopírovať-vložiť kódovanie.

Projekt Analyzer umožňuje prechádzať vaše projekty s http a v grafickom zobrazení. Kliknite na objekty vidieť ich použitie a vyhlásenia. Vyhľadajte kód prostredníctvom posilnenej okno Hľadať. Skopírujte formátované syntaxe kódu do dokumentov. Pochopiť existujúce programy pomocou krížových odkazov, hovor stromov, nazýva prostredníctvom stromov, triedy diagramy, závislosť diagramy a Visio diagramov podporu.

Projekt Analyzer vytvára komplexný projektovej dokumentácie, vrátane zdrojového kódu výpis, komentár, manuály, krížový odkaz výpisy, modulu správy, projekt slovník. To môže premeniť VB kód webovej lokalite alebo prepojený PDF. Okrem analýzy kód zdroja, program tiež analyzuje binárne knižnice DLL a COM a.ČISTÝ zostavy. Projekt Analyzer vypočíta 184 softvér metriky vrátane riadky kódu, cyclomatic zložitosti, relatívna komplexnosť, hĺbku podmienené vnárania, množstvo commentation a objektovo-orientované metriky na strome celého dedičstva.

Sťahujte tu: Project Analyzer 10

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

VBScriptMania 1.0Novinka

MSAccess database with over 2000 predefined scripts, in French and English.

Orientačný preklad: MSAccess databáza s viac ako 2000 preddefinovaných skripty, vo francúzštine a angličtine.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.78 MB

Barcode .NET Windows Forms Control DLL 10.10Novinka

IDAutomation Barcode .NET Forms Control & DLL for Visual Studio, C# and VB .NET.

Orientačný preklad: IDAutomation čiarových kódov. NET Formuláre kontrolu a DLL pre Visual Studio, C # a VB. NET.

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.96 MB

Aspose.Workflow for .NET 3.1.0.0Novinka

Aspose.Workflow is a .NET workflow component for automating business processes.

Orientačný preklad: Aspose.workflow je.ČISTÝ tok činností zložky pre automatizáciu obchodných procesov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 22.90 MB

EULA Magic 2007Novinka

Visual Basic distributed application license form builder and installer.

Orientačný preklad: Visual Basic distribuovanej aplikácii license forme builder a Inštalátor.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.40 MB

Visual Basic 6.0 HelpVistaXPDiamond 2.0.0.0Novinka

Visual Basic 6.0 + activex controls (HVXPD) free download at visual-basic-6.com

Orientačný preklad: Visual Basic 6.0 + ovládacie prvky ActiveX (HVXPD) voľne k stiahnutiu na vizuálne-základné-6.com

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.39 MB

SQL VB ASP Code Generator 4.1.001Novinka

SQL VB ASP Code Generator makes SQL, VB and ASP Coding just one click away.

Orientačný preklad: SQL VB ASP kód generátor robí SQL, VB a ASP kódovanie len jedno kliknutie ďaleko.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.48 MB

DayView .Net Component 1.0.0.0Novinka

The DayView .Net Component is a list of items or appointments for a day.

Orientačný preklad: DayView.Čisté zložky je zoznam položiek alebo plánovaných činností za deň.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.11 MB

Aspose.Pdf for .NET 6.0.0.0Novinka

Aspose.Pdf is a .Net component for writing Pdf documents without using Adobe.

Orientačný preklad: Aspose.PDF je.Čisté zložky pre písanie dokumentov Pdf bez použitia Adobe.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 25.10 MB

Visual Basic Activex Controls 2.0.0.0Novinka

visual basic 6.0 ActiveX Controls For Professional Applications .

Orientačný preklad: Visual Basic 6.0 Ovládacie prvky ActiveX for Applications Professional.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.39 MB

Najsťahovanejšie programy