Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Smart Contacts Synchronizer 1.0

Autor: Cellica Software Services
Stránka: www.cellica.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.05 MB
Cena: 19.95 $
Počet stiahnutí: 739
Dátum pridania: 2007-02-19
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Kalendáre

Operačný systém:

Windows Mobile 2005, Handheld/Mobile Other

Krátky popis k programu Smart Contacts Synchronizer:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Smart Contacts Synchronizer vo verzií 1.0 od autora Cellica Software Services. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Smart Contacts Synchronizer je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Smart Contacts Synchronizer ..

Popis od autora programu - Cellica Software Services v anglickom jazyku:

Sync any desktop database such as Ms Access,Excel, Oracle,MySQL with SmartPhone Contacts.

Features:

Overwrite/Adds any Desktop database to SmartPhone Contacts or vice versa.
Overwrite/Adds any Desktop database to any specific category of SmartPhone Contacts or vice
versa.
Other SmartPhone categories data will be safe while syncing any database with the
specific category.
Supported Databases: MS Access, MS FoxPro, Oracle, SQL Server, MS dBase, MySQL and Any ODBC Compliant Database.
Ms Excel is used to transfer from desktop to SmartPhone.
Keep desktop database synchronized with SmartPhone Contacts.
Transfer data from multiple tables.
Category based data can also be imported.
Apply any SQL Select queries on database to purify records.
Import SmartPhone Contacts data to desktop as a Comma Separated Values file(CSV
file),specific category is also possible.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Sync na každom pracovnom stole databázu, ako je MS Access, Excel, Oracle, MySQL s SmartPhone Kontakty. Ponúknuté: Prepíše / Pridá žiadne databázu Desktop SmartPhone Kontakty alebo naopak. Prepíše / Pridá žiadne databázu Desktop na konkrétne kategórie SmartPhone Kontakty alebo naopak. Ostatné kategórie SmartPhone dáta budú v bezpečí, zatiaľ čo synchronizáciu akejkoľvek databázy s konkrétnej kategórie. Podporované databázy: MS Access, MS FoxPro, Oracle, SQL Server, MS dBase, MySQL a ODBC Akékoľvek RoHS databázy. MS Excel sa používa pre prenos z počítača do telefónu. Majte desktop databázy synchronizovaná s SmartPhone Kontakty. Prenos dát z viacerých tabuliek. Kategórie na základe dát možno tiež importovať. Uplatňuje všetky SQL dotazy na databázu Vyberte očistiť záznamov. Import SmartPhone Kontaktné údaje na plochu ako oddelené čiarkou súbor hodnôt (CSV súbor), konkrétne kategória je tiež možné.

Sťahujte tu: Smart Contacts Synchronizer 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Personal Calendar Generator 6.2.1Novinka

Highly flexible calendar maker includes holidays of 19 countries in 7 languages

Orientačný preklad: Flexibilný kalendár maker obsahuje prázdniny v 19 krajinách v 7 jazykoch

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.21 MB

Cotton Calendar 1.81Novinka

Create, display, and print calendars and schedules. Free schedules available.

Orientačný preklad: Vytvorenie, zobrazenie a tlač kalendárov a plány. Bezplatne k dispozícii plány.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.65 MB

Itel Office 2.1Novinka

Itel Office stores and manages all your contacts and your communications

Orientačný preklad: Itel úrad uchováva a spravuje všetky kontakty a vašej komunikácii

Licencia: Shareware | Veľkosť: 36.24 MB

Schedule XP 6.54Novinka

Schedule and manage your patient load at your medical office.

Orientačný preklad: Harmonogram a spravovať vaše pacienta zaťaženie v kancelárii lekárske.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 79.12 MB

Daily To-Do List 2.35Novinka

Day by day organized to-do list with reminder, RTF notes and printing options

Orientačný preklad: Deň čo deň organizovaný to-do zoznamu s pripomienkou, RTF poznámky a možnosti tlače

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.23 MB

AddressBook for Windows 7.02Novinka

Addresses can be printed as labels (all formats), lists or directly on Couvert.

Orientačný preklad: Adresy je možné tlačiť ako menovky (všetky formáty), zoznamy alebo priamo na Couvert.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.44 MB

Snapture for Windows 2.0Novinka

Capture information from your computer to an MS Word, or Text file

Orientačný preklad: Zachytiť informácie z počítača do MS Word, alebo textového súboru

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.31 MB

Outlook Task 1.1Novinka

Create a set of tasks from the Outlook task folder

Orientačný preklad: Vytvorte súbor úloh z priečinka úlohy programu Outlook

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.12 MB

DeskLook 3.5Novinka

Extend your Outlook to interactive desktop and keep its data always in sight.

Orientačný preklad: Rozšírte svoje aplikácie Outlook interaktívnej ploche a udržiavať svoje dáta vždy v dohľade.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.10 MB

Najsťahovanejšie programy