Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Smart Contacts Synchronizer 1.0

Autor: Cellica Software Services
Stránka: www.cellica.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.05 MB
Cena: 19.95 $
Počet stiahnutí: 756
Dátum pridania: 2007-02-19
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Kalendáre

Operačný systém:

Windows Mobile 2005, Handheld/Mobile Other

Krátky popis k programu Smart Contacts Synchronizer:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Smart Contacts Synchronizer vo verzií 1.0 od autora Cellica Software Services. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Smart Contacts Synchronizer je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Smart Contacts Synchronizer ..

Popis od autora programu - Cellica Software Services v anglickom jazyku:

Sync any desktop database such as Ms Access,Excel, Oracle,MySQL with SmartPhone Contacts.

Features:

Overwrite/Adds any Desktop database to SmartPhone Contacts or vice versa.
Overwrite/Adds any Desktop database to any specific category of SmartPhone Contacts or vice
versa.
Other SmartPhone categories data will be safe while syncing any database with the
specific category.
Supported Databases: MS Access, MS FoxPro, Oracle, SQL Server, MS dBase, MySQL and Any ODBC Compliant Database.
Ms Excel is used to transfer from desktop to SmartPhone.
Keep desktop database synchronized with SmartPhone Contacts.
Transfer data from multiple tables.
Category based data can also be imported.
Apply any SQL Select queries on database to purify records.
Import SmartPhone Contacts data to desktop as a Comma Separated Values file(CSV
file),specific category is also possible.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Sync na každom pracovnom stole databázu, ako je MS Access, Excel, Oracle, MySQL s SmartPhone Kontakty. Ponúknuté: Prepíše / Pridá žiadne databázu Desktop SmartPhone Kontakty alebo naopak. Prepíše / Pridá žiadne databázu Desktop na konkrétne kategórie SmartPhone Kontakty alebo naopak. Ostatné kategórie SmartPhone dáta budú v bezpečí, zatiaľ čo synchronizáciu akejkoľvek databázy s konkrétnej kategórie. Podporované databázy: MS Access, MS FoxPro, Oracle, SQL Server, MS dBase, MySQL a ODBC Akékoľvek RoHS databázy. MS Excel sa používa pre prenos z počítača do telefónu. Majte desktop databázy synchronizovaná s SmartPhone Kontakty. Prenos dát z viacerých tabuliek. Kategórie na základe dát možno tiež importovať. Uplatňuje všetky SQL dotazy na databázu Vyberte očistiť záznamov. Import SmartPhone Kontaktné údaje na plochu ako oddelené čiarkou súbor hodnôt (CSV súbor), konkrétne kategória je tiež možné.

Sťahujte tu: Smart Contacts Synchronizer 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

TreePad X Enterprise 12 Gb single-user 7.14.2Novinka

12 Gigabyte Organizer, Word Processor, multi-featured, powerful yet intuitive.

Orientačný preklad: 12 Gigabyte organizátor, textový procesor, multi-featured, výkonný, no veľmi intuitívne.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.81 MB

WorkWeek 2.1Novinka

WorkWeek 2 is a personal easy-to-use organizer for managing events and tasks.

Orientačný preklad: Pracovný týždeň 2 je osobný ľahký-k-použitie organizér pre správu udalostí a úloh.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.10 MB

Orari 5.0.24Novinka

Software per la creazione degli orari scolastici, universitari e professionali

Orientačný preklad: Softvér per la creazione degli orari scolastici, univerzitné e professionali

Licencia: Freeware | Veľkosť: 7.13 MB

TW3Monate 1.1Novinka

3 calendar, 3 almanac

Orientačný preklad: 3 kalendárne, 3 almanach

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.01 MB

To-Do DeskList 1.70Novinka

Simple and very effective to-do list software with easy-to-use interface.

Orientačný preklad: Jednoduché a veľmi účinné to-do zoznamu softvér s easy-to-use rozhranie.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.95 MB

Calls 1.1Novinka

The Calls is intended for any, who needs to make a great number of phone calls

Orientačný preklad: Žiada, je určený pre všetkých, kto potrebuje, aby sa veľký počet telefonátov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 8.98 MB

Pregnancy Calendar 8.0Novinka

Pregnancy Calendar

Orientačný preklad: Tehotenský kalendár

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.02 MB

Card 2000 3.0Novinka

Microsoft Cardfile with more features, power and capability.

Orientačný preklad: Microsoft Cardfile s viacerými funkciami, moc a schopnosti.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.68 MB

Enhilex Cards Pro 3.22Novinka

A great cardfile. address book and contact manager with Dymo label printing

Orientačný preklad: Veľké Cardfile. adresár a správca kontaktov s potlačou etikety Dymo

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.48 MB

Najsťahovanejšie programy