Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Smart Contacts Synchronizer 1.0

Autor: Cellica Software Services
Stránka: www.cellica.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.05 MB
Cena: 19.95 $
Počet stiahnutí: 795
Dátum pridania: 2007-02-19
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Kalendáre

Operačný systém:

Windows Mobile 2005, Handheld/Mobile Other

Krátky popis k programu Smart Contacts Synchronizer:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Smart Contacts Synchronizer vo verzií 1.0 od autora Cellica Software Services. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Smart Contacts Synchronizer je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Smart Contacts Synchronizer ..

Popis od autora programu - Cellica Software Services v anglickom jazyku:

Sync any desktop database such as Ms Access,Excel, Oracle,MySQL with SmartPhone Contacts.

Features:

Overwrite/Adds any Desktop database to SmartPhone Contacts or vice versa.
Overwrite/Adds any Desktop database to any specific category of SmartPhone Contacts or vice
versa.
Other SmartPhone categories data will be safe while syncing any database with the
specific category.
Supported Databases: MS Access, MS FoxPro, Oracle, SQL Server, MS dBase, MySQL and Any ODBC Compliant Database.
Ms Excel is used to transfer from desktop to SmartPhone.
Keep desktop database synchronized with SmartPhone Contacts.
Transfer data from multiple tables.
Category based data can also be imported.
Apply any SQL Select queries on database to purify records.
Import SmartPhone Contacts data to desktop as a Comma Separated Values file(CSV
file),specific category is also possible.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Sync na každom pracovnom stole databázu, ako je MS Access, Excel, Oracle, MySQL s SmartPhone Kontakty. Ponúknuté: Prepíše / Pridá žiadne databázu Desktop SmartPhone Kontakty alebo naopak. Prepíše / Pridá žiadne databázu Desktop na konkrétne kategórie SmartPhone Kontakty alebo naopak. Ostatné kategórie SmartPhone dáta budú v bezpečí, zatiaľ čo synchronizáciu akejkoľvek databázy s konkrétnej kategórie. Podporované databázy: MS Access, MS FoxPro, Oracle, SQL Server, MS dBase, MySQL a ODBC Akékoľvek RoHS databázy. MS Excel sa používa pre prenos z počítača do telefónu. Majte desktop databázy synchronizovaná s SmartPhone Kontakty. Prenos dát z viacerých tabuliek. Kategórie na základe dát možno tiež importovať. Uplatňuje všetky SQL dotazy na databázu Vyberte očistiť záznamov. Import SmartPhone Kontaktné údaje na plochu ako oddelené čiarkou súbor hodnôt (CSV súbor), konkrétne kategória je tiež možné.

Sťahujte tu: Smart Contacts Synchronizer 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

WorkWeek 2.1Novinka

WorkWeek 2 is a personal easy-to-use organizer for managing events and tasks.

Orientačný preklad: Pracovný týždeň 2 je osobný ľahký-k-použitie organizér pre správu udalostí a úloh.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.10 MB

OrgScheduler 6.7Novinka

A universal scheduling system for your individual/offices/business events.

Orientačný preklad: Univerzálny systém plánovania pre vaše individuálne / kancelárie / firemné akcie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 12.63 MB

Card 2000 3.0Novinka

Microsoft Cardfile with more features, power and capability.

Orientačný preklad: Microsoft Cardfile s viacerými funkciami, moc a schopnosti.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.68 MB

AllNotes Personal Organizer 2008.10Novinka

Store your tasks and notes, set reminders and print "to do" lists.

Orientačný preklad: Uložte si úlohy a poznámky, nastaviť pripomenutie a print "robiť" zoznamy.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.76 MB

coOpera 1.1.0Novinka

Easily migrates your contacts from Outlook, Gmail and Yahoo! to Opera browser.

Orientačný preklad: Ľahko presunie kontaktov z programu Outlook, Gmail a Yahoo! prehliadača Opera.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.37 MB

Project-Eo Multi Diary - Day Edition 1.0.2Novinka

Manage multiple Diaries at the same time, Appointment, Resource, Project, Time.

Orientačný preklad: Správa viacerých Denníky súčasne, udalosť, zdroj, Project, Time.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.97 MB

TurboNote+ desktop sticky notes 6.5Novinka

Sticky notes desktop PIM reminders instant messaging shareware, free download

Orientačný preklad: Sticky Notes desktop PIM pripomenutie instant messaging shareware, na stiahnutie zadarmo

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.97 MB

Kalendra 2.0Novinka

Kalendra is your is your free personal multimedia life organizer!

Orientačný preklad: Kalendra je váš je váš zdarma osobných multimediálne život!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 9.58 MB

ReadyToPrint Organizer 4.82Novinka

Manage your calendar and address book

Orientačný preklad: Spravovať svoj kalendár a adresár

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.55 MB

Najsťahovanejšie programy