Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Smart Contacts Synchronizer 1.0

Autor: Cellica Software Services
Stránka: www.cellica.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.05 MB
Cena: 19.95 $
Počet stiahnutí: 819
Dátum pridania: 2007-02-19
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Kalendáre

Operačný systém:

Windows Mobile 2005, Handheld/Mobile Other

Krátky popis k programu Smart Contacts Synchronizer:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Smart Contacts Synchronizer vo verzií 1.0 od autora Cellica Software Services. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Smart Contacts Synchronizer je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Smart Contacts Synchronizer ..

Popis od autora programu - Cellica Software Services v anglickom jazyku:

Sync any desktop database such as Ms Access,Excel, Oracle,MySQL with SmartPhone Contacts.

Features:

Overwrite/Adds any Desktop database to SmartPhone Contacts or vice versa.
Overwrite/Adds any Desktop database to any specific category of SmartPhone Contacts or vice
versa.
Other SmartPhone categories data will be safe while syncing any database with the
specific category.
Supported Databases: MS Access, MS FoxPro, Oracle, SQL Server, MS dBase, MySQL and Any ODBC Compliant Database.
Ms Excel is used to transfer from desktop to SmartPhone.
Keep desktop database synchronized with SmartPhone Contacts.
Transfer data from multiple tables.
Category based data can also be imported.
Apply any SQL Select queries on database to purify records.
Import SmartPhone Contacts data to desktop as a Comma Separated Values file(CSV
file),specific category is also possible.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Sync na každom pracovnom stole databázu, ako je MS Access, Excel, Oracle, MySQL s SmartPhone Kontakty. Ponúknuté: Prepíše / Pridá žiadne databázu Desktop SmartPhone Kontakty alebo naopak. Prepíše / Pridá žiadne databázu Desktop na konkrétne kategórie SmartPhone Kontakty alebo naopak. Ostatné kategórie SmartPhone dáta budú v bezpečí, zatiaľ čo synchronizáciu akejkoľvek databázy s konkrétnej kategórie. Podporované databázy: MS Access, MS FoxPro, Oracle, SQL Server, MS dBase, MySQL a ODBC Akékoľvek RoHS databázy. MS Excel sa používa pre prenos z počítača do telefónu. Majte desktop databázy synchronizovaná s SmartPhone Kontakty. Prenos dát z viacerých tabuliek. Kategórie na základe dát možno tiež importovať. Uplatňuje všetky SQL dotazy na databázu Vyberte očistiť záznamov. Import SmartPhone Kontaktné údaje na plochu ako oddelené čiarkou súbor hodnôt (CSV súbor), konkrétne kategória je tiež možné.

Sťahujte tu: Smart Contacts Synchronizer 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Technology and Media Scheduler 1.0Novinka

Software to easily schedule labs, rooms, cameras, software, and other resources.

Orientačný preklad: Softvér jednoducho naplánovať labs, izby, fotoaparáty, softvér a iných zdrojov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.15 MB

BlackBerry AddressBook Synchronizer(Acce 2.3Novinka

Sync any desktop database with BlackBerry AddressBook. Ms Access, Excel,Oracle

Orientačný preklad: Sync na každom pracovnom stole databázy s BlackBerry AddressBook. MS Access, Excel, Oracle

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.01 MB

TexNotes Pro 4.3.4Novinka

Feature rich text editor, notes organizer and document publisher

Orientačný preklad: Funkcia bohatý textový editor, upozorňuje organizátor a dokument vydavateľa

Licencia: Shareware | Veľkosť: 11.70 MB

Portable Notes 1.0Novinka

Portable Notes - data which is always with you!

Orientačný preklad: Prenosné Poznámky - údaje, ktoré sú vždy s vami!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.25 MB

AMP Calendar 2.42Novinka

Calendar with the twelve months of any year and the current day in taskbar icon

Orientačný preklad: Kalendár s dvanásť mesiacov každý rok a aktuálny deň v paneli úloh ikonu

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.38 MB

PocketPRP for Windows Mobile Pocket PC 1.08Novinka

Pocket PRP - personal resource planning software.

Orientačný preklad: Pocket PRP - osobné ERP softvér.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 10.48 MB

Click Tray Calendar 2.58Novinka

It is a user-friendly calendar, address, and reminder program.

Orientačný preklad: Jedná sa o užívateľsky príjemný kalendári, adresu a pripomenutie program.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.93 MB

Reminder Commander 3.05Novinka

A smart reminder manager that reminds you about important events in advance.

Orientačný preklad: Inteligentné pripomenutie manažér, ktorý vám pripomenie, o dôležitých udalostiach v predstihu.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.62 MB

Card 2000 3.0Novinka

Microsoft Cardfile with more features, power and capability.

Orientačný preklad: Microsoft Cardfile s viacerými funkciami, moc a schopnosti.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.68 MB

Najsťahovanejšie programy