Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Transport Icons for Vista 2011.3

Autor: Aha-Soft
Licencia: Demo
Veľkosť: 1.40 MB
Cena: 99 $
Počet stiahnutí: 921
Dátum pridania: 2011-07-17
Aktualizácia: 2011-11-25

Kategória programu:

Pracovná plocha > Ikony

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, WinOther, Other, Mac OS X, Mac Other, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, WinMobile, Windows CE, Pocket PC, Android, BlackBerry, iPhone, iPod, iTouch, Palm, Palm OS 6.0, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Win95, Unix, Linux, Handheld/Mobile Other, Java, Win 3.1x, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2005, Linux Gnome, Linux GPL, Linux Open Source, AS/400, OS/2, OS/2 Warp, OS/2 Warp 4, Mac PPC

Krátky popis k programu Transport Icons for Vista:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Transport Icons for Vista vo verzií 2011.3 od autora Aha-Soft. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Transport Icons for Vista je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Transport Icons for Vista ..

Popis od autora programu - Aha-Soft v anglickom jazyku:

Transport Icons for Vista is a set of first-grade icons dedicated to traveling, the globe and different types of vehicles. In this collection, you will find plenty of fine icons related to tourism, as well as icons for all sorts of transport, including big and small cars, bikes, buses, trucks, ships, trains, planes and even space crafts and tanks. Crafted in the modern Vista-like style, icons look really neat with their bright palette of colors and well-rounded edges. They will make any interface look very intuitive and thus more engaging. Transport Icons for Vista is what you need to turn your traveling agency or cars website into an eye-candy.

You won't have to fork out money to hiring design artists as you can purchase this set of ready-made icons right now. Besides, splendid quality of these icons comes from dedicated work of professional artists, so you can be sure that they will attract attention. Turn design process into a breeze and reach spectacular results with Transport Icons for Vista. There are the following icon sizes: 16x16, 20x20, 24x24, 32x32, 48x48 and 256x256. The set has two color solutions: 256 colors and 32-bit with semi-transparency. For your convenience, the icons can be provided in ICO, PNG, GIF or BMP format. Use Transport Icons for Vista to decorate your project with superb icons and boost customers' confidence in your products and services.

Aha-Soft plans to release the next icon packs also: Perfect Desktop Icons, Perfect Flag Icons, Perfect Aero Icons, Perfect Web Icons, Perfect Office Icons, Perfect Weather Icons, Perfect Computer Icons, Perfect Folder Icons, Perfect Software Icons, Perfect Design Icons.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Dopravy ikony pre Vista je množina prvý-triedy ikony venovaný cestovanie, globe a rôzne typy vozidiel. V tejto kolekcii nájdete veľa jemné ikony súvisiace s cestovným ruchom, ako aj ikony pre všetky druhy dopravy, vrátane veľkých a malých automobilov, bicykle, autobusy, kamióny, lodí, vlakov, rovinami a dokonca priestor remeslá a nádrže. Remeselnícky v modernom štýle Vista-like, ikony pozrieť naozaj čistý s ich svetlé paleta farieb a dobre-zaoblené hrany. Gramami akékoľvek veľmi intuitívne rozhranie vzhľad a teda viac zapojiť. Dopravy ikony pre Vista je to, čo potrebujete premeniť vaše cestovanie agentúra alebo automobily webové stránky do oka-Kandizovaný.

Nebudete musieť vyklopiť peňazí na prenájom dizajn umelcov, ako si môžete kúpiť tento súbor vstavaných ikony hned. Okrem toho splendid kvality tieto ikony pochádza z špecializované práce profesionálnych umelcov, takže si môžete byť istý, že bude pritiahnuť pozornosť. Proces navrhovania premeniť vietor a dosiahnuť veľkolepé výsledky ikonami dopravy pre Vista. Existujú nasledujúce veľkosti ikon: 16 x 16, 20 x 20, 24 x 24, 32 x 32, 48 x 48 a 256 x 256. Prístroj má dva farebné roztoky: 256 farieb a 32-bitové s semi-transparency. Pre vaše pohodlie, ikony je možné za predpokladu ICO, PNG, GIF, BMP alebo formát. Pomocou ikony dopravy pre Vista ozdobte svoj projekt s vynikajúcou ikony a posilniť dôveru zákazníkov vo vašich výrobkov a služieb.

Aha-Soft plánuje prepustenie nasledujúcich ikona balenia tiež: perfektné ikony na pracovnej ploche, perfektný zástava ikony, perfektný Aero ikony, perfektný Web ikony, perfektný úrad ikony, perfektné počasie ikony, perfektné počítač ikony, perfektný ikony v priečinku, perfektné softvér ikony, dokonalý Design ikony.

Sťahujte tu: Transport Icons for Vista 2011.3

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Vista Medical Icons 1.0Novinka

Medical Vista Icons for Windows Vista/XP, and Web Software

Orientačný preklad: Lekárske Vista ikony pre Windows Vista / XP, a Web Software

Licencia: Demo | Veľkosť: 11.08 MB

Professional Vista Software Icons 1.0Novinka

Professional Vista Software Icons for Web Software or Applications

Orientačný preklad: Profesionálny softvér Vista ikony pre webové aplikácie alebo softvér

Licencia: Shareware | Veľkosť: 21.54 MB

Database Toolbar Icons 2011.1Novinka

Enhance the appearance of your database application with Database Toolbar Icons

Orientačný preklad: Zlepšiť vzhľad vašej databázy aplikácie s databázou Toolbar Icons

Licencia: Demo | Veľkosť: 7.02 MB

Infinite Icon Collection 1.0Novinka

High quality Infinite icon Collections 8.009 Unique Icons

Orientačný preklad: Vysoko kvalitný Nekonečné ikonu Zbierky 8,009 Unikátne ikony

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.70 MB

Business Software Icons 2011.1Novinka

A ready-made XP-style set of icons for business, finance and bookkeeping

Orientačný preklad: Vstavaných XP-štýl súbor ikony podnikania, financií a účtovníctva

Licencia: Demo | Veľkosť: 15.43 MB

Medical Icon Set 3.5Novinka

The SibCode Medical Icon Library is a fantastic set of medicine-related icons!

Orientačný preklad: SibCode lekárska knižnica ikon je fantastický súbor medicíny-súvisiace s ikonami!

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.99 MB

Standard Smile Icons 2009.3Novinka

A set of smile icons depicting various emotions by facial expressions

Orientačný preklad: Množinu ikon úsmev zobrazujúce rôzne emócie Autor výrazov tváre

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.70 MB

12x12 Free Toolbar Icons 2011.1Novinka

12x12 Free Toolbar Icons pack will instantly refine your toolbar

Orientačný preklad: 12 x 12 Voľný Toolbar Icons pack bude okamžite upraviť panel s nástrojmi

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.18 MB

16x16 Free Toolbar Icons 2011.1Novinka

16x16 Free Toolbar Icons pack will instantly refine your toolbar

Orientačný preklad: 16 x 16 voľný Toolbar Icons pack bude okamžite upraviť panel s nástrojmi

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.20 MB

Najsťahovanejšie programy