Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Transport Icons for Vista 2011.3

Autor: Aha-Soft
Licencia: Demo
Veľkosť: 1.40 MB
Cena: 99 $
Počet stiahnutí: 1023
Dátum pridania: 2011-07-17
Aktualizácia: 2011-11-25

Kategória programu:

Pracovná plocha > Ikony

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, WinOther, Other, Mac OS X, Mac Other, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, WinMobile, Windows CE, Pocket PC, Android, BlackBerry, iPhone, iPod, iTouch, Palm, Palm OS 6.0, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Win95, Unix, Linux, Handheld/Mobile Other, Java, Win 3.1x, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2005, Linux Gnome, Linux GPL, Linux Open Source, AS/400, OS/2, OS/2 Warp, OS/2 Warp 4, Mac PPC

Krátky popis k programu Transport Icons for Vista:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Transport Icons for Vista vo verzií 2011.3 od autora Aha-Soft. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Transport Icons for Vista je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Transport Icons for Vista ..

Popis od autora programu - Aha-Soft v anglickom jazyku:

Transport Icons for Vista is a set of first-grade icons dedicated to traveling, the globe and different types of vehicles. In this collection, you will find plenty of fine icons related to tourism, as well as icons for all sorts of transport, including big and small cars, bikes, buses, trucks, ships, trains, planes and even space crafts and tanks. Crafted in the modern Vista-like style, icons look really neat with their bright palette of colors and well-rounded edges. They will make any interface look very intuitive and thus more engaging. Transport Icons for Vista is what you need to turn your traveling agency or cars website into an eye-candy.

You won't have to fork out money to hiring design artists as you can purchase this set of ready-made icons right now. Besides, splendid quality of these icons comes from dedicated work of professional artists, so you can be sure that they will attract attention. Turn design process into a breeze and reach spectacular results with Transport Icons for Vista. There are the following icon sizes: 16x16, 20x20, 24x24, 32x32, 48x48 and 256x256. The set has two color solutions: 256 colors and 32-bit with semi-transparency. For your convenience, the icons can be provided in ICO, PNG, GIF or BMP format. Use Transport Icons for Vista to decorate your project with superb icons and boost customers' confidence in your products and services.

Aha-Soft plans to release the next icon packs also: Perfect Desktop Icons, Perfect Flag Icons, Perfect Aero Icons, Perfect Web Icons, Perfect Office Icons, Perfect Weather Icons, Perfect Computer Icons, Perfect Folder Icons, Perfect Software Icons, Perfect Design Icons.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Dopravy ikony pre Vista je množina prvý-triedy ikony venovaný cestovanie, globe a rôzne typy vozidiel. V tejto kolekcii nájdete veľa jemné ikony súvisiace s cestovným ruchom, ako aj ikony pre všetky druhy dopravy, vrátane veľkých a malých automobilov, bicykle, autobusy, kamióny, lodí, vlakov, rovinami a dokonca priestor remeslá a nádrže. Remeselnícky v modernom štýle Vista-like, ikony pozrieť naozaj čistý s ich svetlé paleta farieb a dobre-zaoblené hrany. Gramami akékoľvek veľmi intuitívne rozhranie vzhľad a teda viac zapojiť. Dopravy ikony pre Vista je to, čo potrebujete premeniť vaše cestovanie agentúra alebo automobily webové stránky do oka-Kandizovaný.

Nebudete musieť vyklopiť peňazí na prenájom dizajn umelcov, ako si môžete kúpiť tento súbor vstavaných ikony hned. Okrem toho splendid kvality tieto ikony pochádza z špecializované práce profesionálnych umelcov, takže si môžete byť istý, že bude pritiahnuť pozornosť. Proces navrhovania premeniť vietor a dosiahnuť veľkolepé výsledky ikonami dopravy pre Vista. Existujú nasledujúce veľkosti ikon: 16 x 16, 20 x 20, 24 x 24, 32 x 32, 48 x 48 a 256 x 256. Prístroj má dva farebné roztoky: 256 farieb a 32-bitové s semi-transparency. Pre vaše pohodlie, ikony je možné za predpokladu ICO, PNG, GIF, BMP alebo formát. Pomocou ikony dopravy pre Vista ozdobte svoj projekt s vynikajúcou ikony a posilniť dôveru zákazníkov vo vašich výrobkov a služieb.

Aha-Soft plánuje prepustenie nasledujúcich ikona balenia tiež: perfektné ikony na pracovnej ploche, perfektný zástava ikony, perfektný Aero ikony, perfektný Web ikony, perfektný úrad ikony, perfektné počasie ikony, perfektné počítač ikony, perfektný ikony v priečinku, perfektné softvér ikony, dokonalý Design ikony.

Sťahujte tu: Transport Icons for Vista 2011.3

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Standard Agriculture Icons 2011.1Novinka

A comprehensive set of hand-drawn icons related to everything agricultural!

Orientačný preklad: Komplexný súbor ruka-ťahané ikony súvisiace s všetko poľnohospodárskych!

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.32 MB

Core Icon Collection 1.0Novinka

Professionals for world most enhanced high quality Core icon Collections

Orientačný preklad: Profesionáli na svete najviac rozšírené kvalitné Core ikonu Zbierky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.03 MB

Multimedia Toolbar Icons 2011.1Novinka

Enhance your multimedia project with high definition Multimedia Toolbar Icons

Orientačný preklad: Zvýšenie vášho multimediálneho projektu s vysokým rozlíšením multimediálne Toolbar Icons

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.18 MB

Standard Toolbar Icons 2008.3Novinka

Standard Toolbar Icons is a new collection of functional and characterful icons

Orientačný preklad: Štandardné Toolbar Icons je Nová kolekcia funkčné a characterful ikony

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.45 MB

Navigation Toolbar Icons 2011.1Novinka

A set of eye-catching navigation-related icons created by professional artists!

Orientačný preklad: Množina oko-lov súvisiace navigačné ikony vytvoreného profesionálnych umelcov!

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.01 MB

24x24 Free Button Icons 2011.1Novinka

24x24 Free Button Icons pack will instantly refine your toolbar

Orientačný preklad: 24 x 24 Voľný ikon tlačidla balík okamžite upraviť panel s nástrojmi

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.94 MB

Database Icon Collection 1.0Novinka

Professionals for world most enhanced high quality Database icon Collections

Orientačný preklad: Profesionáli na svete najviac rozšírené kvalitné databázy ikonu Zbierky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.04 MB

50.000 Vista Icons - Full Vista Bundle 1.0Novinka

50.000 windows vista icons

Orientačný preklad: 50.000 windows vista ikony

Licencia: Freeware | Veľkosť: 300 MB

Artistic Icons Collection 3.0Novinka

Over 350 royalty-free stock icons for sites and applications. All sizes!

Orientačný preklad: Cez 350 royalty-free stock ikony stránok a aplikácií. Všetky veľkosti!

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.64 MB

Najsťahovanejšie programy