Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

TreePad SAFE 7.6.1

Autor: Freebyte.com
Stránka: www.treepad.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 3.85 MB
Cena: 34.95 $
Počet stiahnutí: 790
Dátum pridania: 2010-03-14
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu TreePad SAFE:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér TreePad SAFE vo verzií 7.6.1 od autora Freebyte.com. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu TreePad SAFE je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér TreePad SAFE ..

Popis od autora programu - Freebyte.com v anglickom jazyku:

Personal Information Manager (PIM) and database, password protected, with high-security 256bit TwoFish encryption, Word Processor, Web site Generation on the fly, photo album, shortcuts-, notes-, hyperlinks-, addresses-, and collections-Organizer, Documentation Tool, and much more! Widely imitated, TreePad is an Award winning, highly intuitive, powerful application, yet awesomely small: runs also from a floppy! With the look/feel of the Windows Explorer, editing, formatting, organizing, storing/searching, importing, exporting any kind of data has never been easier: use TreePad's tree to browse any previously created/imported text or document, just as you browse directories/folders in Win-Explorer. TreePad is fully customizable: work the way you feel comfortable! TOOL BARS: can be hidden, visible, floating, moved around. SEARCH ENGINE: very fast, multiple options for tree/texts, search/replace, including a hyperlinked results panel. WORD PROCESSOR: allows full control of fonts, background+highlight color, left/right/center/justify/indent text, left/right margins, bullets, hyperlinks, table color/shading/border/resize, text-sort, line-select, zoom, 100-level undo/redo, etc. IMAGES: clone, copy, paste, import, export, resize, compress. TREE: multiple sorting options + control of node font/color/style/size, numbering, check box, marking, icon, drag-drop, etc. ICONS: 20000+ free icons, icon libraries, etc. Furthermore: high-security ENCRYPTION, forms, templates; recycler, 10 skins, in/export HTML, XML, RTF, TXT, HJT, CSV; auto-paste, auto-save, auto-indent, beginner- and advanced-mode, hyperlinked history/bookmarks/favorites lists; print/preview; file-drag-drop; calendar; global program activation keyboard shortcut, auto-save; auto-indent; HYPERLINKS 'browser-style' to internal nodes, to files/directories on disk, to Web pages, to email addresses, to FTP sites, to news groups, user-defined; etc. Powerful + portable, TreePad SAFE is the ideal companion to every PC user!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Personal Information Manager (PIM) a databázy, chránené heslom, s vysoko-bezpečnostné 256bit Twofish šifrovanie, textový procesor, web generácie o lete, foto album, klávesové skratky-, poznámky-, hypertextové odkazy-, adresy-a-Organizátor zbierky, dokumentačný nástroj, a oveľa viac! Široko napodobený, TreePad je ocenený, vysoko intuitívne, výkonné aplikácie, ale strašne malá: beží tiež z diskety! Sa vzhľad / pocit z Prieskumníka Windows, editácia, formátovanie, usporiadanie, ukladanie / vyhľadávanie, dovoz, vývoz akéhokoľvek dátumu nebolo nikdy jednoduchšie: použitie TreePad stromovej prechádzanie všetkých skôr vytvorených / importovaný text alebo dokument, rovnako ako prehliadanie adresára / zložky vo Win-Explorer. TreePad je plne prispôsobiteľný: pracovať tak, ako sa cítite pohodlne! Nástrojovej lišty: môžu byť skryté, viditeľné, plávajúce, pohyboval sa okolo. HĽADANIE: veľmi rýchly, viac možností pre strom / textov, hľadanie / nahradzovanie, vrátane výsledkov hypertextovými panel. Textový procesor: umožňuje plnú kontrolu nad fonty, pozadia + zvýraznenie farby, ľavý / pravý / stredový / ospravedlniť / odsadenie textu, vľavo / vpravo okraje, guľky, hypertextové odkazy, tabuľky farieb / podfarbenie / hranica / resize, text-sort, line-výber , zoom, 100-úrovni undo / redo, atď OBRÁZKY: klon, kopírovať, vložiť, dovoz, vývoz, zmena veľkosti, komprimovať. TREE: viac možností radenie + ovládanie uzla písma / farba / štýl / veľkosť, číslovanie, zaškrtávacie políčko, značenie, ikona, drag-drop, atď IKONY: 20000 + zdarma ikony, knižníc ikon, atď Ďalej: high-bezpečnostné šifrovanie , formuláre, šablóny, recykláciu, 10 skinov v / export HTML, XML, RTF, TXT, HJT, CSV, auto-pasta, auto-save, auto-zarážky, začiatočník-a pokročilé-mód, hypertextové odkazy história / záložiek / obľúbených zoznamy, tlač / náhľad, súbor-drag-drop, kalendár, globálny program aktiváciu klávesové skratky, auto-save, auto-zarážky, hypertextové odkazy, 'prehliadač-štýl' pre vnútorné uzly, na súbory a adresáre na disku, na webové stránky, na e-mailovej adresy, na FTP, do diskusnej skupiny, user-definovaný, atď Výkonný + prenosný, TreePad SAFE je ideálnym spoločníkom pre všetkých užívateľov PC!

Sťahujte tu: TreePad SAFE 7.6.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

DRMsoft EXE Special Encryption Tool 9.0Novinka

Encrypt exe with password protected, You can specify the icon of encrypted file.

Orientačný preklad: Šifrovať exe s heslom, môžete zadať ikonu šifrovaný súbor.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.79 MB

FileCrypt - Encrypt & Compress Files 2.0Novinka

Quickly Encrypt, Compress and Email Confidential Windows Files

Orientačný preklad: Rýchlo šifrovanie, kompresia a e-mail dôverné súbory systému Windows

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.75 MB

VB AntiCrack 1.5Novinka

Protector for Visual Basic applications

Orientačný preklad: Protector pre aplikácie Visual Basic

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.71 MB

Infine Keylogger Lite 1.0Novinka

Records every word entered to your pc at background. With password protect

Orientačný preklad: Zaznamenáva každé slovo zapísať na váš počítač v pozadí. S heslom chrániť

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.61 MB

Secura Archiver 3.01Novinka

Archive your files with 128 bit encryption!

Orientačný preklad: Archívne súbory s 128 bitovým šifrovaním!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.8 MB

AF Gold Cryptor 1.1Novinka

"AF Gold Cryptor" is a very quick and easy to use encryption tool.

Orientačný preklad: "AF Gold Cryptor" je veľmi rýchly a ľahko použiteľný nástroj pre šifrovanie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.19 MB

Password Cracker 3.90Novinka

Tool for restoring forgotten passwords (also in Internet Explorer)

Orientačný preklad: Nástroj pre obnovu zabudnutého hesla (aj v Internet Exploreri)

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.04 MB

Encryption Shield 2.0.2Novinka

Encryption Shield enables you to encrypt and password protect any type of file.

Orientačný preklad: Šifrovanie štít umožňuje šifrovanie a chrániť heslom akýkoľvek typ súboru.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.09 MB

DRMsoft Universal File to EXE Converter 9.1Novinka

Encrypt and convert file to exe, prevent from editing, copying and printing.

Orientačný preklad: Šifrovať a previesť Súbor exe, zabrániť strih, kopírovanie a tlač.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.58 MB

Najsťahovanejšie programy