Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

TreePad SAFE 7.6.1

Autor: Freebyte.com
Stránka: www.treepad.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 3.85 MB
Cena: 34.95 $
Počet stiahnutí: 719
Dátum pridania: 2010-03-14
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu TreePad SAFE:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér TreePad SAFE vo verzií 7.6.1 od autora Freebyte.com. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu TreePad SAFE je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér TreePad SAFE ..

Popis od autora programu - Freebyte.com v anglickom jazyku:

Personal Information Manager (PIM) and database, password protected, with high-security 256bit TwoFish encryption, Word Processor, Web site Generation on the fly, photo album, shortcuts-, notes-, hyperlinks-, addresses-, and collections-Organizer, Documentation Tool, and much more! Widely imitated, TreePad is an Award winning, highly intuitive, powerful application, yet awesomely small: runs also from a floppy! With the look/feel of the Windows Explorer, editing, formatting, organizing, storing/searching, importing, exporting any kind of data has never been easier: use TreePad's tree to browse any previously created/imported text or document, just as you browse directories/folders in Win-Explorer. TreePad is fully customizable: work the way you feel comfortable! TOOL BARS: can be hidden, visible, floating, moved around. SEARCH ENGINE: very fast, multiple options for tree/texts, search/replace, including a hyperlinked results panel. WORD PROCESSOR: allows full control of fonts, background+highlight color, left/right/center/justify/indent text, left/right margins, bullets, hyperlinks, table color/shading/border/resize, text-sort, line-select, zoom, 100-level undo/redo, etc. IMAGES: clone, copy, paste, import, export, resize, compress. TREE: multiple sorting options + control of node font/color/style/size, numbering, check box, marking, icon, drag-drop, etc. ICONS: 20000+ free icons, icon libraries, etc. Furthermore: high-security ENCRYPTION, forms, templates; recycler, 10 skins, in/export HTML, XML, RTF, TXT, HJT, CSV; auto-paste, auto-save, auto-indent, beginner- and advanced-mode, hyperlinked history/bookmarks/favorites lists; print/preview; file-drag-drop; calendar; global program activation keyboard shortcut, auto-save; auto-indent; HYPERLINKS 'browser-style' to internal nodes, to files/directories on disk, to Web pages, to email addresses, to FTP sites, to news groups, user-defined; etc. Powerful + portable, TreePad SAFE is the ideal companion to every PC user!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Personal Information Manager (PIM) a databázy, chránené heslom, s vysoko-bezpečnostné 256bit Twofish šifrovanie, textový procesor, web generácie o lete, foto album, klávesové skratky-, poznámky-, hypertextové odkazy-, adresy-a-Organizátor zbierky, dokumentačný nástroj, a oveľa viac! Široko napodobený, TreePad je ocenený, vysoko intuitívne, výkonné aplikácie, ale strašne malá: beží tiež z diskety! Sa vzhľad / pocit z Prieskumníka Windows, editácia, formátovanie, usporiadanie, ukladanie / vyhľadávanie, dovoz, vývoz akéhokoľvek dátumu nebolo nikdy jednoduchšie: použitie TreePad stromovej prechádzanie všetkých skôr vytvorených / importovaný text alebo dokument, rovnako ako prehliadanie adresára / zložky vo Win-Explorer. TreePad je plne prispôsobiteľný: pracovať tak, ako sa cítite pohodlne! Nástrojovej lišty: môžu byť skryté, viditeľné, plávajúce, pohyboval sa okolo. HĽADANIE: veľmi rýchly, viac možností pre strom / textov, hľadanie / nahradzovanie, vrátane výsledkov hypertextovými panel. Textový procesor: umožňuje plnú kontrolu nad fonty, pozadia + zvýraznenie farby, ľavý / pravý / stredový / ospravedlniť / odsadenie textu, vľavo / vpravo okraje, guľky, hypertextové odkazy, tabuľky farieb / podfarbenie / hranica / resize, text-sort, line-výber , zoom, 100-úrovni undo / redo, atď OBRÁZKY: klon, kopírovať, vložiť, dovoz, vývoz, zmena veľkosti, komprimovať. TREE: viac možností radenie + ovládanie uzla písma / farba / štýl / veľkosť, číslovanie, zaškrtávacie políčko, značenie, ikona, drag-drop, atď IKONY: 20000 + zdarma ikony, knižníc ikon, atď Ďalej: high-bezpečnostné šifrovanie , formuláre, šablóny, recykláciu, 10 skinov v / export HTML, XML, RTF, TXT, HJT, CSV, auto-pasta, auto-save, auto-zarážky, začiatočník-a pokročilé-mód, hypertextové odkazy história / záložiek / obľúbených zoznamy, tlač / náhľad, súbor-drag-drop, kalendár, globálny program aktiváciu klávesové skratky, auto-save, auto-zarážky, hypertextové odkazy, 'prehliadač-štýl' pre vnútorné uzly, na súbory a adresáre na disku, na webové stránky, na e-mailovej adresy, na FTP, do diskusnej skupiny, user-definovaný, atď Výkonný + prenosný, TreePad SAFE je ideálnym spoločníkom pre všetkých užívateľov PC!

Sťahujte tu: TreePad SAFE 7.6.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Masker 7.0.8Novinka

Hide files and have them automatically encrypted!

Orientačný preklad: Skryť súbory a mať ich automaticky šifrovaná!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.35 MB

Workshare Protect Premium 6.0Novinka

Secure the private information on your PC with rules-driven policies.

Orientačný preklad: Zabezpečiť súkromné ​​informácie na vašom PC s pravidlami-riadené politiky.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 125.95 MB

Max PC Safe 5.7Novinka

Max PC Safe is easy to use encryption software to protect the private data

Orientačný preklad: Max PC Safe je ľahko použiteľný šifrovací softvér pre ochranu osobných údajov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.79 MB

123 Cleaner 6.00Novinka

Clean up any information you don't want to keep.

Orientačný preklad: Vyčistiť všetky informácie, ktoré nechcete ponechať.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.77 MB

Atomic Mailbox Password Recovery 2.90Novinka

Recover forgotten mailbox passwords instantly for any e-mail client program

Orientačný preklad: Zabudnutých hesiel schránky okamžite pre všetky e-mailový klient program

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.13 MB

Computer Security 1.5Novinka

Keep your computer's content protected! Hide or shred files, lock applications.

Orientačný preklad: Udržujte svoj počítač obsahu chráneného! Skryť alebo skartovať súbory, zámok aplikácií.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.21 MB

LCP 5.04Novinka

Password auditing and recovery tool for Windows NT/2000/XP/2003.

Orientačný preklad: Heslo auditovania a obnovenie nástroj pre Windows NT/2000/XP/2003.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.29 MB

My Computer Vault 2.1Novinka

Safely store sensitive files in an encrypted Vault file on your computer

Orientačný preklad: Bezpečné ukladanie citlivých súborov v šifrovanom súbore trezore na vašom počítači

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.09 MB

CAD DWG Drawing Protector 8.0Novinka

Encrypt and protect AutoCAD DWG,DXF, HPGL, SVG files.

Orientačný preklad: Zašifrovať a chrániť AutoCAD DWG, DXF, HPGL, SVG súbory.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.01 MB

Najsťahovanejšie programy