Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

X-MAC 1500 MAC style application icons 1.0

Autor: iconshock - xp icons
Licencia: Freeware
Veľkosť: 16 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 973
Dátum pridania: 2006-07-15
Aktualizácia: 2011-07-09

Kategória programu:

Pracovná plocha > Ikony

Operačný systém:

Win 3.1x, Win95, Win98, WinME, WinXP, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, Windows2003, Unix, Linux, Linux Console, Linux Gnome, Linux GPL, Linux Open Source, OS/2, OS/2 Warp, OS/2 Warp 4, Mac OS X, Mac Other, Palm OS 1.0, Palm OS 2.0, Palm OS 2.1, Palm OS 3.0, Palm OS 3.1, Palm OS 3.2, Palm OS 3.5, Palm OS 4.0, Palm OS 4.1, Palm OS 5.0, Palm OS 5.2, Palm OS 6.0, Windows CE, Pocket PC, Windows Mobile 2003, Handheld/Mobile Other, RIM, Symbian, OpenVMS, Netware, BEOS, Java

Krátky popis k programu X-MAC 1500 MAC style application icons:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér X-MAC 1500 MAC style application icons vo verzií 1.0 od autora iconshock - xp icons. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu X-MAC 1500 MAC style application icons je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér X-MAC 1500 MAC style application icons ..

Popis od autora programu - iconshock - xp icons v anglickom jazyku:

The X-Mac icon collection provides you with a realistic style which has all the main characteristics of Mac © icons. The designs have been created to give a clean and smooth sensation for your software and web projects. It has a great definition and details but also stylized images that enhances the functionality of electronic applications.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

X-Mac ikonu zber vám poskytuje realistické štýl, ktorý má všetky hlavné charakteristiky Mac © ikony. Návrhy boli vytvorené dať čistý a hladký pocit pre softvérové a webové projekty. Má skvelé definície a podrobnosti, ale aj štylizované obrázky, ktoré zvyšuje funkčnosť elektronickej žiadosti.

Sťahujte tu: X-MAC 1500 MAC style application icons 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Design Icon Set 2011.1Novinka

Design Icon Set is what you need for developing graphic applications

Orientačný preklad: Množiny ikon dizajn je to, čo potrebujete pre rozvoj grafickými aplikáciami

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.92 MB

Navigation Icon Set 2.4Novinka

118 liquid-smooth navigation icons to enhance software and Web interfaces

Orientačný preklad: 118 kvapalina-hladký navigačné ikony pre zvýšenie softvér a webové rozhranie

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.04 MB

Artistic Icons Collection 3.0Novinka

Over 350 royalty-free stock icons for sites and applications. All sizes!

Orientačný preklad: Cez 350 royalty-free stock ikony stránok a aplikácií. Všetky veľkosti!

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.64 MB

Icon Genesis 1.1.027Novinka

Icon Genesis brings "Live!" Interactive and Animated 3D Icons to your PC.

Orientačný preklad: Ikona Genesis prináša "Live!" Interaktívne a animovaných 3D ikony na vašom PC.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.20 MB

Security Toolbar Icons 2011.1Novinka

Security Toolbar Icons - a comprehensive set of security-related handmade icons

Orientačný preklad: Zabezpečenia Toolbar Icons - komplexný súbor ručné ikony vzťahujúce sa k bezpečnosti

Licencia: Demo | Veľkosť: 4.95 MB

Blog Icons for Vista 2011.1Novinka

Blog Icons for Vista make blogs and forums look slick and modern

Orientačný preklad: Blog ikony pre Vista urobiť blogy a fóra pozrieť klzký a moderné

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.03 MB

Professional Vista Software Icons 1.0Novinka

Professional Vista Software Icons for Web Software or Applications

Orientačný preklad: Profesionálny softvér Vista ikony pre webové aplikácie alebo softvér

Licencia: Shareware | Veľkosť: 21.54 MB

Multimedia Icons Vista 1.0Novinka

Multimedia Icons Library for Software and Web

Orientačný preklad: Ikony multimediálny knižnice pre softvér a Web

Licencia: Demo | Veľkosť: 6.93 MB

Artistic Toolbar Icons 2011.1Novinka

Artistic Toolbar Icons is a new collection of functional and characterful icons

Orientačný preklad: Umeleckých Toolbar Icons je Nová kolekcia funkčné a characterful ikony

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.80 MB

Najsťahovanejšie programy