Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Ad Annihilator 2.5

Autor: Ad Annihilator Software
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.11 MB
Cena: 29.97 $
Počet stiahnutí: 1648
Dátum pridania: 2008-01-06
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Internet a siete > Blokovanie reklám

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003

Krátky popis k programu Ad Annihilator:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Ad Annihilator vo verzií 2.5 od autora Ad Annihilator Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Ad Annihilator je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Ad Annihilator ..

Popis od autora programu - Ad Annihilator Software v anglickom jazyku:

Intelligent banner, popup and cookie blocker with offline browsing capabilities. Features include:
- Advertisement (Banner) stopper;
- Browser pop-up windows killer;
- Cookie blocker;
- Powerful, flexible and yet easy-to-use Web content filtering mechanism for filtering out banners, popup windows and cookies;
- Offline browsing capability;
- Ability to keep multiple versions of Web documents in cache;
- Ability to search for downloaded Web documents by title, address, size, date and even text content;
- Easy and intuitive ways to block or unblock specific banners, popup windows and cookies;
- Intelligent advertisement and popup windows suppression mechanism allowing easily to stop not only the given banners and popup windows but also similar ones;
- Keeping on statistics on how many and which resources were downloaded from the Internet or cache, how many and which banners, popup windows and cookies were blocked, and how much online time and traffic Ad Annihilator saved for you;
- Progress window for tracking which resources are being downloaded, displaying download speed chart and calculating current page statistics;
- Various browsing modes to accommodate the way you prefer to surf the Web;
- Full integration with Microsoft Internet Explorer. You don't have to stop using Internet Explorer to use the full power of Ad Annihilator. Ad Annihilator just greatly enhances Internet Explorer capabilities;
- Web document organization allowing you to arrange the Web documents the way you want it;
- Duplication of web documents and sites on disk;
- Making archives of web documents and sites for sharing them between people and computers.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Inteligentné banner, popup okien a cookie s možnosťou offline prezeranie. Medzi vlastnosti patrí: - reklama (banner) so zátkou - prehliadač pop-up okien zabijak, - Cookie blokátory, - Výkonný, flexibilné a napriek tomu ľahký-k-použitie filtrovanie webového obsahu mechanizmus pre filtrovanie bannery, vyskakovacie okná a sušienky, - offline prezeranie schopnosti, - schopnosť udržiavať viac verzií webových dokumentov v cache, - Schopnosť vyhľadávať pre stiahnutých webových dokumentov podľa názvu, adresa, veľkosť, dátum a dokonca aj textový obsah, - Jednoduché a intuitívne spôsob, ako zablokovať alebo odblokovať konkrétne bannery, vyskakovacie okná a sušienky, - Inteligentné reklama a popup okien zakázané mechanizmus, ktorý umožňuje ľahko zastaviť nielen daný bannery a vyskakovacie okná, ale tiež podobné tým, - Vedenie štatistiky o tom, koľko a ktoré zdroje boli stiahnuté z internetu alebo cache, koľko a aké bannery , bolo vyskakovacie okná blokovaná a cookies, a koľko času a on-line dopravnej Ad Annihilator zachránil pre vás - Progress okno pre monitorovanie, ktoré zdroje sú sťahované, z toho zobrazené rýchlosť sťahovania grafu a výpočet aktuálnej stránke štatistík; - Rôzne režimy prehliadanie prispôsobiť spôsob chcete surfovať na webe, - Plná integrácia s programom Microsoft Internet Explorer. Nemusíte prestať používať Internet Explorer pre plné využitie výkonu Ad Annihilator. Ad Annihilator len výrazne zvyšuje Internet Explorer schopnosti; - webový dokument organizácie, ktorá vám umožní usporiadať webové dokumenty tak, ako chcete; - Duplicita webových dokumentov a stránky na disku; - Tvorba archívu webových dokumentov a miest pre ich zdieľanie medzi ľuďmi a počítačov.

Sťahujte tu: Ad Annihilator 2.5

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

ID AntiPopup 1.2Novinka

ID AntiPopup is a top quality blocking program of all troublesome popup windows.

Orientačný preklad: ID AntiPopup je kvalitný blokovanie program všetkých nepríjemné vyskakovacie okná.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.60 MB

Anti-AD Guard PRO 2.1.2.7Novinka

Universal user-friendly program that filters and blocks ads in any application.

Orientačný preklad: Univerzálny užívateľsky príjemný program, ktorý filtruje a blokuje reklamy v ľubovoľnej aplikácii.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.99 MB

Anti-AD Guard 2.1.2.5Novinka

Powerful user-friendly program that filters and blocks commercial banners.

Orientačný preklad: Výkonný užívateľsky príjemný program, ktorý filtruje a blokuje komerčné bannery.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.38 MB

BPS Popup Shield 5.0.0.2Novinka

BPS Popup Shield is a powerful program for blocking announig pop-ups.

Orientačný preklad: BPS Popup štít je výkonný program pre blokovanie pop-up okná announig.

Licencia: Demo | Veľkosť: 4.89 MB

AdsCleaner 4.3.53Novinka

AdsCleaner is a perfect ad stopper, pop up blocker and online privacy tool

Orientačný preklad: AdsCleaner je perfektný reklama zátkou, pop up okien a on-line nástroj na ochranu súkromia

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.02 MB

PopUp Ad SmasheR 4.1.55Novinka

Stop Pop-up Ads, Content Control, Cookie Manager, Cleans PC, and Password IE.

Orientačný preklad: Stop pop-up reklamy, ovládacieho prvku obsahu, Cookie Manager, Čistí PC a heslo IE.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.61 MB

PopOops 2.2.1Novinka

Small and easy to use program that blocks pop-up windows in IE.

Orientačný preklad: Malé a ľahko použiteľný program, ktorý blokuje automaticky otvárané okná v IE.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.14 MB

SmoothSurfin 2.0Novinka

Powerful, no-nonsense pop-up eliminator for Internet Explorer.

Orientačný preklad: Silný, nie-nezmysel pop-up odlučovače pre Internet Explorer.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.11 MB

Ad Annihilator 2.5Novinka

Intelligent banner, popup and cookie blocker with offline browsing capabilities

Orientačný preklad: Inteligentné banner, popup okien a cookie s možnosťou offline prezeranie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.11 MB

Najsťahovanejšie programy