Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Ad Annihilator 2.5

Autor: Ad Annihilator Software
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.11 MB
Cena: 29.97 $
Počet stiahnutí: 1592
Dátum pridania: 2008-01-06
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Internet a siete > Blokovanie reklám

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003

Krátky popis k programu Ad Annihilator:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Ad Annihilator vo verzií 2.5 od autora Ad Annihilator Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Ad Annihilator je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Ad Annihilator ..

Popis od autora programu - Ad Annihilator Software v anglickom jazyku:

Intelligent banner, popup and cookie blocker with offline browsing capabilities. Features include:
- Advertisement (Banner) stopper;
- Browser pop-up windows killer;
- Cookie blocker;
- Powerful, flexible and yet easy-to-use Web content filtering mechanism for filtering out banners, popup windows and cookies;
- Offline browsing capability;
- Ability to keep multiple versions of Web documents in cache;
- Ability to search for downloaded Web documents by title, address, size, date and even text content;
- Easy and intuitive ways to block or unblock specific banners, popup windows and cookies;
- Intelligent advertisement and popup windows suppression mechanism allowing easily to stop not only the given banners and popup windows but also similar ones;
- Keeping on statistics on how many and which resources were downloaded from the Internet or cache, how many and which banners, popup windows and cookies were blocked, and how much online time and traffic Ad Annihilator saved for you;
- Progress window for tracking which resources are being downloaded, displaying download speed chart and calculating current page statistics;
- Various browsing modes to accommodate the way you prefer to surf the Web;
- Full integration with Microsoft Internet Explorer. You don't have to stop using Internet Explorer to use the full power of Ad Annihilator. Ad Annihilator just greatly enhances Internet Explorer capabilities;
- Web document organization allowing you to arrange the Web documents the way you want it;
- Duplication of web documents and sites on disk;
- Making archives of web documents and sites for sharing them between people and computers.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Inteligentné banner, popup okien a cookie s možnosťou offline prezeranie. Medzi vlastnosti patrí: - reklama (banner) so zátkou - prehliadač pop-up okien zabijak, - Cookie blokátory, - Výkonný, flexibilné a napriek tomu ľahký-k-použitie filtrovanie webového obsahu mechanizmus pre filtrovanie bannery, vyskakovacie okná a sušienky, - offline prezeranie schopnosti, - schopnosť udržiavať viac verzií webových dokumentov v cache, - Schopnosť vyhľadávať pre stiahnutých webových dokumentov podľa názvu, adresa, veľkosť, dátum a dokonca aj textový obsah, - Jednoduché a intuitívne spôsob, ako zablokovať alebo odblokovať konkrétne bannery, vyskakovacie okná a sušienky, - Inteligentné reklama a popup okien zakázané mechanizmus, ktorý umožňuje ľahko zastaviť nielen daný bannery a vyskakovacie okná, ale tiež podobné tým, - Vedenie štatistiky o tom, koľko a ktoré zdroje boli stiahnuté z internetu alebo cache, koľko a aké bannery , bolo vyskakovacie okná blokovaná a cookies, a koľko času a on-line dopravnej Ad Annihilator zachránil pre vás - Progress okno pre monitorovanie, ktoré zdroje sú sťahované, z toho zobrazené rýchlosť sťahovania grafu a výpočet aktuálnej stránke štatistík; - Rôzne režimy prehliadanie prispôsobiť spôsob chcete surfovať na webe, - Plná integrácia s programom Microsoft Internet Explorer. Nemusíte prestať používať Internet Explorer pre plné využitie výkonu Ad Annihilator. Ad Annihilator len výrazne zvyšuje Internet Explorer schopnosti; - webový dokument organizácie, ktorá vám umožní usporiadať webové dokumenty tak, ako chcete; - Duplicita webových dokumentov a stránky na disku; - Tvorba archívu webových dokumentov a miest pre ich zdieľanie medzi ľuďmi a počítačov.

Sťahujte tu: Ad Annihilator 2.5

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

AdsCleaner 4.3.53Novinka

AdsCleaner is a perfect ad stopper, pop up blocker and online privacy tool

Orientačný preklad: AdsCleaner je perfektný reklama zátkou, pop up okien a on-line nástroj na ochranu súkromia

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.02 MB

Ads Filter 1.2.77Novinka

Powerful advert/banner removal add-on for Internet Explorer

Orientačný preklad: Výkonný inzerátu / banneru odstránenie add-on pre Internet Explorer

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.86 MB

Anti Spam Boy 2.3Novinka

Detects and kill email spam before it reaches.

Orientačný preklad: Zisťuje a zabiť nevyžiadaných e-mailov, ako sa dostanú.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.07 MB

BPS Popup Shield 5.0.0.2Novinka

BPS Popup Shield is a powerful program for blocking announig pop-ups.

Orientačný preklad: BPS Popup štít je výkonný program pre blokovanie pop-up okná announig.

Licencia: Demo | Veľkosť: 4.89 MB

Web Monitor 1.2Novinka

Web Monitor controls all outgoing HTTP requests from your computer.

Orientačný preklad: Web Monitor ovláda všetky odchádzajúce HTTP požiadavky od počítača.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.13 MB

ID AntiPhishing 1.2Novinka

ID AntiPhishing is a top quality anti-scam application.

Orientačný preklad: ID Antiphishing je kvalitný anti-podvod aplikácie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.62 MB

Proximodo 0.2.5Novinka

Open-Source Customizable Web Filtering Proxy Server

Orientačný preklad: Open-Source prispôsobiteľné Web filtrovanie Proxy Server

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.93 MB

SenseGuard 1.0Novinka

Hide Adsense in your web browser to protect your account from accidental clicks.

Orientačný preklad: Skryť Adsense vo webovom prehľadávači na ochranu vášho účtu proti náhodnému kliknutia.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.55 MB

Anti-AD Guard PRO 2.1.2.7Novinka

Universal user-friendly program that filters and blocks ads in any application.

Orientačný preklad: Univerzálny užívateľsky príjemný program, ktorý filtruje a blokuje reklamy v ľubovoľnej aplikácii.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.99 MB

Najsťahovanejšie programy