Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Basic Icons for Vista 2011.1

Autor: Aha-Soft
Licencia: Demo
Veľkosť: 3.69 MB
Cena: 99 $
Počet stiahnutí: 1182
Dátum pridania: 2011-04-16
Aktualizácia: 2011-12-21

Kategória programu:

Pracovná plocha > Ikony

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, WinOther, Other, Mac OS X, Mac Other, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, WinMobile, Windows CE, Pocket PC, Android, BlackBerry, iPhone, iPod, iTouch, Palm, Palm OS 6.0, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Win95, Unix, Linux, Handheld/Mobile Other, Java, Win 3.1x, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2005, Linux Gnome, Linux GPL, Linux Open Source, AS/400, OS/2, OS/2 Warp, OS/2 Warp 4, Mac PPC

Krátky popis k programu Basic Icons for Vista:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Basic Icons for Vista vo verzií 2011.1 od autora Aha-Soft. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Basic Icons for Vista je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Basic Icons for Vista ..

Popis od autora programu - Aha-Soft v anglickom jazyku:

Basic Icons for Vista and Windows 7/8 is a set of brilliant stock icons designed in the same style as Windows 7 and Windows Vista icons. With their help, you can spice up your software or website to create an eye-catching layout, which Vista and Windows 7 users will find very familiar. The icons come in two versions: with or without shadows and delivered in various sizes and formats in 256 colors and 32-bit True Color (16.7 million colors with transparency). Look at design in perspective and use the icons crafted in the same style as Windows 7 icons.

777 Icons also plans to release the following icon sets: Android Status Bar Icons, Facebook Toolbar Icons, Delicious Toolbar Icons, Web Button Icons, Catalogue Button Icons, CRM Button Icons, People Button Icons and Vector Button Icons.

You can create icons yourself with an icon editor from http://free-icon-editor.com/

Junior Icon Editor is an award winning freeware icon editor. It is an all-in-one solution for icon creation, extraction and editing. It is designed to work with Windows XP, Windows Vista, Windows 7 and Macintosh icons supporting transparency.

You can easily convert your favorite images into icons, or icons into images. Junior Icon Editor gives you the possibility to create icon libraries or change icons inside exe files. Create a favicon for your website or blog.

Convert your Macintosh icons to Windows icons and vice versa. With Junior Icon Editor you can extract icons from other files, including Windows Vista, Windows 7 and Macintosh files. You can easily work with multiple files using the batch processing capability of Junior Icon Editor.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Základné ikony pre Windows Vista a Windows 7 a 8 je množina brilantné zásob ikony navrhnuté v rovnakom štýle ako Windows 7 a Windows Vista ikony. S ich pomocou, môžete okoreniť svojho softvéru alebo webovej stránky vytvárať oko-lov layout, ktorý Vista a Windows 7 užívateľov bude nájsť veľmi dobre oboznámení. Ikony prísť v dvoch verziách: s alebo bez tiene a dodať v rôznych veľkostiach a formáty v 256 farieb a 32-bitové True Color (16,7 milióna farieb s transparentnosť). Pozrite sa na dizajn v perspektíve a používať ikony remeselnícky v rovnakom štýle ako Windows 7 ikony.

777 Ikony tiež plánuje uvoľnenie týchto množín ikon: Android Status Bar ikony, Facebook Toolbar Icons, Delicious Toolbar Icons, Web tlačidla ikony, katalóg tlačidlo ikony, CRM tlačidlo ikony, ľudí tlačidlo ikony a Vektorové ikony tlačidla.

Môžete vytvoriť ikony sami s ikonou editor z http://free-icon-editor.com/ Junior Icon Editor je ocenenie víťazných freeware icon editor. Je to All-in-one riešenie ikonu tvorby, ťažby a úpravy. Je navrhnutý pre prácu so systémom Windows XP, Windows Vista, Windows 7 a Macintosh ikony podporu transparentnosti.

Môžete jednoducho konvertovať vaše obľúbené obrázky do ikony alebo ikony do obrázkov. Junior Icon Editor vám dáva možnosť vytvoriť ikonu knižnice alebo zmeniť ikony vo vnútri exe súbory. Vytvoriť favicon pre vaše webové stránky alebo blog.

Konvertovať vaše Macintosh ikon na Windows ikony a naopak. S Junior Icon Editor môžete extrahovať ikony z iných súborov, vrátane systému Windows Vista, Windows 7 a súborov na počítači Macintosh. Môžete jednoducho pracovať s viacerými súbormi pomocou dávkového spracovania schopnosť Junior Icon Editor.

Sťahujte tu: Basic Icons for Vista 2011.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Frientoosh Icon Extractor 1.0Novinka

This freeware can extract icons from any exe file.It can save as ico,bmp,jpg

Orientačný preklad: Táto freeware môžete extrahovať ikony z ľubovoľného súboru exe.Môžete uložiť ako ico, bmp, jpg

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.52 MB

Full Lace Wigs 1Novinka

Leading online supplier of full lace and lace front wigs and accessories.

Orientačný preklad: Predné dodávateľ online plné čipiek a parochne čipky vpredu a príslušenstvo.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.04 MB

Security Toolbar Icons 2011.1Novinka

Security Toolbar Icons - a comprehensive set of security-related handmade icons

Orientačný preklad: Zabezpečenia Toolbar Icons - komplexný súbor ručné ikony vzťahujúce sa k bezpečnosti

Licencia: Demo | Veľkosť: 4.95 MB

XP Artistic Icons 5.0Novinka

Enhance software and Web sites with quality ready-made XP icons

Orientačný preklad: Vylepšite softvér a webové stránky s kvalitnou ready-made XP ikony

Licencia: Demo | Veľkosť: 12.63 MB

Medical Toolbar Icons 2011.1Novinka

Over 300 toolbar icons for medical and health care applications

Orientačný preklad: Viac ako 300 toolbar icons žiadostí lekárske a zdravotnej starostlivosti

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.93 MB

Standard Agriculture Icons 2011.1Novinka

A comprehensive set of hand-drawn icons related to everything agricultural!

Orientačný preklad: Komplexný súbor ruka-ťahané ikony súvisiace s všetko poľnohospodárskych!

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.32 MB

Smile Icon Set 3.1Novinka

An extensive set of emoticons for application and website developers

Orientačný preklad: Rozsiahly súbor smajlíkov pre aplikáciu a vývojárom webových stránok

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.22 MB

Health Care Icons 2011.1Novinka

A fine set of distinct and rich-colored icons representing healthcare matters

Orientačný preklad: Jemné nastaviť odlišné a bohatý-farebné obrázky znázorňujúce zdravotníckych otázkach

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.96 MB

Basic Toolbar Icons 2011.1Novinka

Basic Toolbar Icons is a set of pro-level, high-quality handmade interface icons

Orientačný preklad: Základná Toolbar Icons je sada pre-úrovni, high-kvalitné ručné rozhranie ikon

Licencia: Demo | Veľkosť: 4.31 MB

Najsťahovanejšie programy