Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Business Software Icons 2011.1

Autor: Aha-Soft
Licencia: Demo
Veľkosť: 15.43 MB
Cena: 69 $
Počet stiahnutí: 1022
Dátum pridania: 2011-05-06
Aktualizácia: 2011-11-14

Kategória programu:

Pracovná plocha > Ikony

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, WinOther, Other, Mac OS X, Mac Other, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, WinMobile, Windows CE, Pocket PC, Android, BlackBerry, iPhone, iPod, iTouch, Palm, Palm OS 6.0, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Win95, Unix, Linux, Handheld/Mobile Other, Java, Win 3.1x, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2005, Linux Gnome, Linux GPL, Linux Open Source, AS/400, OS/2, OS/2 Warp, OS/2 Warp 4, Mac PPC

Krátky popis k programu Business Software Icons:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Business Software Icons vo verzií 2011.1 od autora Aha-Soft. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Business Software Icons je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Business Software Icons ..

Popis od autora programu - Aha-Soft v anglickom jazyku:

Business Software Icons will be a perfect solution for any bookkeeping or accounting software. It provides an impressive collection of icons enough to encompass the whole world of finance. The icon set depicts various matters one way or another related to commerce, such as money, transport, making of reports and other documents, merchandise, accountancy and some others. If you want to quickly design a convenient and attractive interface for your accounting program or create an eye-candy commerce site, then Business Software Icons is at your service.

In the world of numbers, the price of being inaccurate due to some inconvenience can bring serious consequences. Such a thing won't happen if your accounting program uses Business Software Icons. These well-rounded and sleek icons are crafted in modern style which makes the program interface look very familiar and comfortable, so you won't get confused. The set is available in 16x16, 20x20, 24x24, 32x32, 48x48, 64x64, 128x128, 256x256 sizes both in 256 colors and True Color with semi-transparency. It can be delivered in ICO, PNG, GIF or BMP formats. Choose Business Software Icons and it'll make the interface of your project as good as gold!

Aha-Soft plans to release the next icon libraries also:Application Icon Library, Professional Icon Library, Button Icon Library, Trash Icon Library, Factory Icon Library, Love Icon Library, Software Icon Library, Stock Icon Library, Cool Icon Library, Developer Icon Library.

Read more about our icons ate http://www.stylexp.net/

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Business Software ikony bude perfektným riešením pre účtovníctvo alebo účtovný softvér. Poskytuje impozantnú zbierku ikony dost, aby zahrňovala celého sveta financií. Množinu ikon znázorňuje rôznych záležitostiach jedným spôsobom alebo iného súvisiacich s obchodu, ako sú napríklad peniaze, dopravy, tvorby správ a iných dokumentov, tovar, účtovnícke a iní. Ak chcete rýchlo navrhnúť pohodlný a atraktívne rozhranie pre účtovný program alebo vytvoriť commerce site eye candy, potom Business Software ikony je na vaše služby.

Vo svete čísla, cena je nepresné kvôli niektoré nepríjemnosti môžu priniesť vážne dôsledky. Taká vec sa nestane, ak váš účtovný program používa Business Software ikony. Tieto i-zaoblené a elegantný ikony sú remeselnícky moderným štýlom, ktorý robí programové rozhranie vyzerať veľmi jednoduchý a pohodlný, takže nebudú zmätení. Súbor je k dispozícii v 16 x 16, 20 x 20, 24 x 24, 32 x 32, 48 x 48, 64 x 64, 128 x 128, 256 x 256 veľkosti tak v 256 farieb a True Color s semi-transparency. To môže byť dodaný ICO, PNG, GIF alebo BMP formáty. Vyberte Business Software ikony a budete vykonávať rozhranie váš projekt tak dobré ako zlato!

Aha-Soft plánuje prepustenie nasledujúcich icon knižnice tiež: uplatňovanie ikonu knižnice, profesionálne ikonu knižnice, tlačidlo ikona knižnice, knižnice ikonu Koša, Factory ikonu, láska ikonu knižnice, softvér ikonu knižnice, knižnice ikonu zásob, Cool ikonu knižnica, vývojár ikonu knižnice.

Prečítajte si viac o našom ikony jedli http://www.stylexp.net/

Sťahujte tu: Business Software Icons 2011.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Smile Icon Set 3.1Novinka

An extensive set of emoticons for application and website developers

Orientačný preklad: Rozsiahly súbor smajlíkov pre aplikáciu a vývojárom webových stránok

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.22 MB

People Icons for Vista 2011.1Novinka

A set of toolbar icons depicting people's jobs, groups, family status and hands

Orientačný preklad: Nastaviť toolbar icons zobrazujúce ľudovej pracovných miest, skupiny, rodinného stavu a rúk

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.34 MB

Navigation Toolbar Icons 2011.1Novinka

A set of eye-catching navigation-related icons created by professional artists!

Orientačný preklad: Množina oko-lov súvisiace navigačné ikony vytvoreného profesionálnych umelcov!

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.01 MB

Perfect Network Icons 2011.2Novinka

Perfect Network Icons is a collection of pre-made network-related icons.

Orientačný preklad: Dokonalé siete ikony je kolekcia pre-vyrobené sieťových ikony.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.84 MB

Small Arrow Icons 2011.1Novinka

A set of eye-catching arrow png icons created by professional artists!

Orientačný preklad: Sada oko-lov šípku png ikon vytvorených profesionálnych umelcov!

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.76 MB

XP Artistic Icons 5.0Novinka

Enhance software and Web sites with quality ready-made XP icons

Orientačný preklad: Vylepšite softvér a webové stránky s kvalitnou ready-made XP ikony

Licencia: Demo | Veľkosť: 12.63 MB

Program Toolbar Icons 2011.1Novinka

230 ready-made royalty-free stock icons for application toolbar and menu

Orientačný preklad: 230 vstavaných licenčných zásob ikony pre aplikácie s nástrojmi a ponuky

Licencia: Demo | Veľkosť: 7.05 MB

Control Icon Collection 1.0Novinka

Professionals for world most enhanced high quality Control icon Collections

Orientačný preklad: Profesionáli na svete najviac rozšírené kvalitné riadenie na ikonu Zbierky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.03 MB

Plastic Toolbar Icons 2011.1Novinka

100 original stock icons for application toolbars and menus and for websites

Orientačný preklad: 100 pôvodných zásob ikon pre uplatňovanie panely s nástrojmi a ponuky a pre webové stránky

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.42 MB

Najsťahovanejšie programy