Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

EzReminder 2.1

Autor: B&A Solutions
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.9 MB
Cena: 7.95 $
Počet stiahnutí: 690
Dátum pridania: 2006-04-02
Aktualizácia: 2011-08-21

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Kalendáre

Operačný systém:

Win98, WinME, Windows2000, WinXP, Windows2003

Krátky popis k programu EzReminder:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér EzReminder vo verzií 2.1 od autora B&A Solutions. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu EzReminder je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér EzReminder ..

Popis od autora programu - B&A Solutions v anglickom jazyku:

EzReminder is a reminder software including shutdonw tool. In a simple and easy way, you will never forget your important tasks, meetings and anniversaries anytime anywhere in your office, school or home. It also allows you to automatically shut down, reboot, and log off your computer. EzReminder simply makes your life easier.
EzReminder for:

-Managing your time in the office or home.
-Remembering birthdays, anniversaries.
-Planning all of your important meetings.
-Setting up a schedule for each day.
-Recording many events.
-Shutting down, restarting your computer at a scheduled time automatically.
-Keeing in mind a wise saying.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

EzReminder je pripomenutie softvér, vrátane shutdonw nástroj. Jednoduché a ľahké spôsobom, nikdy nezabudnem vaše dôležité úlohy, stretnutia a výročia, kedykoľvek, kdekoľvek v kancelárií, škola alebo doma. Tiež vám umožňuje automaticky vypnúť, reštartovať a odhláste sa z počítača. EzReminder jednoducho váš život jednoduchší.


EzReminder pre:-riadiaci čas v kancelárii alebo doma.


-Pamatováním narodeniny, výročia.


-Plánovania všetkých dôležitých schôdzok.


-Zakladanie harmonogram každý deň.


-Zaznamenávanie mnohých udalostí.


-Vypnúť, reštartovať počítač v naplánovanom čase automaticky.


-Keeing v pamäti múdre hovorí.

Sťahujte tu: EzReminder 2.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Info Angel 4.2Novinka

Personal information manager with an extremely user-friendly interface.

Orientačný preklad: Osobný informačný manažér s mimoriadne užívateľsky príjemný interface.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.53 MB

Schedule XP 6.54Novinka

Schedule and manage your patient load at your medical office.

Orientačný preklad: Harmonogram a spravovať vaše pacienta zaťaženie v kancelárii lekárske.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 79.12 MB

Barca 2.1Novinka

Email, Calendar, Planner, Notes, RSS, Contacts in a small yet powerful package

Orientačný preklad: E-mail, kalendár, Planner, poznámky, RSS, kontakty v malých ešte výkonnejšie balík

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.06 MB

Mindful Lite 2.2.0.0Novinka

Mindful Lite, Event Reminder and Password Manager

Orientačný preklad: Majúc na zreteli Lite, udalosť upomienky a hesla správcu

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.27 MB

WorkWeek 2.1Novinka

WorkWeek 2 is a personal easy-to-use organizer for managing events and tasks.

Orientačný preklad: Pracovný týždeň 2 je osobný ľahký-k-použitie organizér pre správu udalostí a úloh.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.10 MB

Office Organizer 4.10Novinka

The software is for Internet e-mail, local network, network organizer,database.

Orientačný preklad: Tento softvér je pre internetový e-mail, miestnej sieti, sieť organizátor, databázy.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.59 MB

Memo Book 3.0Novinka

Stores structured text documents with attachments in a file.

Orientačný preklad: Obchody štruktúrovaný textové dokumenty s prílohami v súbore.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 21.44 MB

OrgCalendar (WEB) 2.0Novinka

A fully-functional scheduling WEB-application.

Orientačný preklad: Plne funkčné plánovacích webovej aplikácii.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.96 MB

Personal Address File 1.23Novinka

A utility which can be used for keeping personal address information.

Orientačný preklad: Nástroj, ktorý môže byť použitý pre vedenie osobné informácie o adrese.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.35 MB

Najsťahovanejšie programy