Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Full Contact Calendar 2.0.58

Autor: Matt Lorenz Software
Licencia: Freeware
Veľkosť: 9.92 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 840
Dátum pridania: 2010-01-06
Aktualizácia: 2011-07-04

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Kalendáre

Operačný systém:

Windows2000, WinXP, Windows2003

Krátky popis k programu Full Contact Calendar:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Full Contact Calendar vo verzií 2.0.58 od autora Matt Lorenz Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Full Contact Calendar je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Full Contact Calendar ..

Popis od autora programu - Matt Lorenz Software v anglickom jazyku:

Full Contact is an multi-user, multi-location calendar / contact manager. Both foreground and background colors are definable for users and resources. The contact manager leverages unlimited definable categories plus quick-and-easy lookups. Scheduling recurring events is easy, obvious, and second-to-none. Full contact requires setting up a user account, which may be setup from the Full Contact login screen. Full Contact is freeware with optional subscription upgrades to add additional users.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Úplné kontaktné je pre viacerých používateľov, multi-location kalendár / kontaktovať manažéra. Farby popredia a pozadia sú definovateľné pre používateľov a zdrojov. Contact manager práci zvyšuje aj súčasť, neobmedzené definovateľné kategórie plus quick-a-jednoduché vyhľadávanie. Plánovanie opakovanej udalosti je jednoduché, jasné a druhý-na-žiadna. Úplný kontakt vyžaduje vytvorenie používateľského konta, ktoré môže byť nastavenie z prihlasovacej obrazovke úplný kontakt. Úplný kontakt je freeware s upgrady voliteľné predplatné pridať ďalších používateľov.

Sťahujte tu: Full Contact Calendar 2.0.58

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Memo Book 3.0Novinka

Stores structured text documents with attachments in a file.

Orientačný preklad: Obchody štruktúrovaný textové dokumenty s prílohami v súbore.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 21.44 MB

Jot+ Notes 3.6.0Novinka

A powerful tool for storing information - also a replacement for MS Cardfile

Orientačný preklad: Mocný nástroj pre ukladanie informácií - aj náhrada za MS Cardfile

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.54 MB

Info Angel 4.2Novinka

Personal information manager with an extremely user-friendly interface.

Orientačný preklad: Osobný informačný manažér s mimoriadne užívateľsky príjemný interface.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.53 MB

InfoWonder 2.0.4010Novinka

PIM for notes, audio, images, websites and custom forms; full reminder setup.

Orientačný preklad: PIM pre poznámky, zvuk, obrázky, webové stránky a vlastných formulárov; Nastavenie úplné upomienky.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 6.04 MB

Power Phone Book for MS Access 3.721Novinka

This program combines a simplicity of usage, pleasant interface and power search

Orientačný preklad: Tento program kombinuje jednoduchosť použitia, príjemné rozhranie a moc vyhľadávanie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.41 MB

WinFonie Mobile v1 1.9.61Novinka

Outlook, David phone numbers into Nokia 6230i, 6610i, 6310i, 6810, 6822, 7210...

Orientačný preklad: Outlook, David telefónnych čísel do telefónu Nokia 6230i, 6610i, 6310i, 6810, 6822, 7210 ...

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.2 MB

MyWeekly 1.02Novinka

MyWeekly is a simple notes keeper.

Orientačný preklad: MyWeekly je jednoduchý poznámky držiteľom.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.91 MB

Sciral Consistency for Windows 1.1.6Novinka

Tracks and provides feedback on daily tasks that are repeating yet flexible.

Orientačný preklad: Skladby a poskytuje spätnú väzbu o každodenné úlohy, ktoré sú opakujúce sa pritom pružný.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.372 MB

Scheduleview 3.0.76Novinka

Easy-to-use appointment scheduling software, easy as view and click. Sync To Web

Orientačný preklad: Easy-to-používať plánovanie schôdzok, software, jednoduché, ako zobraziť a kliknite na tlačidlo. Synchronizácia na webovej

Licencia: Demo | Veľkosť: 200.27 MB

Najsťahovanejšie programy