Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Full Contact Calendar 2.0.58

Autor: Matt Lorenz Software
Licencia: Freeware
Veľkosť: 9.92 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 880
Dátum pridania: 2010-01-06
Aktualizácia: 2011-07-04

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Kalendáre

Operačný systém:

Windows2000, WinXP, Windows2003

Krátky popis k programu Full Contact Calendar:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Full Contact Calendar vo verzií 2.0.58 od autora Matt Lorenz Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Full Contact Calendar je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Full Contact Calendar ..

Popis od autora programu - Matt Lorenz Software v anglickom jazyku:

Full Contact is an multi-user, multi-location calendar / contact manager. Both foreground and background colors are definable for users and resources. The contact manager leverages unlimited definable categories plus quick-and-easy lookups. Scheduling recurring events is easy, obvious, and second-to-none. Full contact requires setting up a user account, which may be setup from the Full Contact login screen. Full Contact is freeware with optional subscription upgrades to add additional users.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Úplné kontaktné je pre viacerých používateľov, multi-location kalendár / kontaktovať manažéra. Farby popredia a pozadia sú definovateľné pre používateľov a zdrojov. Contact manager práci zvyšuje aj súčasť, neobmedzené definovateľné kategórie plus quick-a-jednoduché vyhľadávanie. Plánovanie opakovanej udalosti je jednoduché, jasné a druhý-na-žiadna. Úplný kontakt vyžaduje vytvorenie používateľského konta, ktoré môže byť nastavenie z prihlasovacej obrazovke úplný kontakt. Úplný kontakt je freeware s upgrady voliteľné predplatné pridať ďalších používateľov.

Sťahujte tu: Full Contact Calendar 2.0.58

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Enhilex Address Book Software Pro 3.23Novinka

A great address book software and cardfile with Dymo label printing

Orientačný preklad: Veľký adresár a softvér Cardfile s potlačou etikety Dymo

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.50 MB

OrgCalendar (WEB) 2.0Novinka

A fully-functional scheduling WEB-application.

Orientačný preklad: Plne funkčné plánovacích webovej aplikácii.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.96 MB

Actual Reminder 3.0.9 + WeatherNovinka

Talking calendar for any reminders, weather forecast and many other functions.

Orientačný preklad: Hovoriť kalendár pre všetkých pripomenutí, predpoveď počasia a mnoho ďalších funkcií.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.16 MB

DailyPIM 4.06Novinka

DailyPIM is a wonderful software for personal information management(PIM).

Orientačný preklad: DailyPIM je krásny softvér pre osobné údaje management(PIM).

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3 MB

Power To-Do List 1.25Novinka

Do you have the Power To Do? A powerful, flexible, GTD-friendly To-Do list

Orientačný preklad: Máte, právomoc na to? Silný, flexibilné, zoznam GTD-priateľské úloh

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.82 MB

MyWeekly 1.02Novinka

MyWeekly is a simple notes keeper.

Orientačný preklad: MyWeekly je jednoduchý poznámky držiteľom.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.91 MB

Itel Office 2.1Novinka

Itel Office stores and manages all your contacts and your communications

Orientačný preklad: Itel úrad uchováva a spravuje všetky kontakty a vašej komunikácii

Licencia: Shareware | Veľkosť: 36.24 MB

iMagic Kennel Reservation 1.21Novinka

Kennel Reservation Software.

Orientačný preklad: Chovateľská stanica rezerváciu softvér.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 11.25 MB

zNote 1.0.2Novinka

zNote Organize your notes in Topics-Tree view.

Orientačný preklad: zNote usporiadať svoje poznámky v témach stromové zobrazenie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.03 MB

Najsťahovanejšie programy