Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Health Care Icons 2011.1

Autor: Aha-Soft
Licencia: Demo
Veľkosť: 1.96 MB
Cena: 99 $
Počet stiahnutí: 1689
Dátum pridania: 2011-05-15
Aktualizácia: 2012-02-15

Kategória programu:

Pracovná plocha > Ikony

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, WinOther, Other, Mac OS X, Mac Other, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, WinMobile, Windows CE, Pocket PC, Android, BlackBerry, iPhone, iPod, iTouch, Palm, Palm OS 6.0, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Win95, Unix, Linux, Handheld/Mobile Other, Java, Win 3.1x, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2005, Linux Gnome, Linux GPL, Linux Open Source, AS/400, OS/2, OS/2 Warp, OS/2 Warp 4, Mac PPC

Krátky popis k programu Health Care Icons:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Health Care Icons vo verzií 2011.1 od autora Aha-Soft. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Health Care Icons je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Health Care Icons ..

Popis od autora programu - Aha-Soft v anglickom jazyku:

The Health Care Icons collection includes a variety of carefully drawn icons that represent health service themes. They'll benefit anyone who wants to give a vivid look to a project, without a long-term design process. These fine icons have a high eye-candy factor and will make your interface look truly attractive, which will boost customers' confidence in your software or website. Take full advantage of Health Care Icons to stand out with captivating and adorable icons.

Health Care Icons is the result of diligent work of skillful and creative specialist, so the icons simply can't but impress the target audience. Smooth, rich-colored and superb in their quality, they do their best to make your interface reach excellence. Bright and positive appearance of a program or a web site is a serious competitive edge, which should be taken into account. If you care for your enterprise, then you'll certainly make the most of these icons.

The icons are provided in various sizes, including 16x16, 24x24, 32x32, 48x48 and 128x128. There is also a big one: 256x256, best-fitting for Windows Vista and Windows 7. The icons have two color variants: 256 colors and 32-bit True Color with semi-transparency. The icons can also be supplied in a variety of popular formats. Besides, ICO format you can have these icons in PNG, GIF and BMP formats.

The following icon sets are also soon to be released by Aha-Soft: Android Dialog Icons, Facebook Funny Icons, Delicious Funny Icons, Free Love Icons, Free Archive Icons, CRM Archive Icons, People Funny Icons and Funny Vector Icons.

A great blog about icon graphics and design can be found at iconmaker.info.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Zdravotnej starostlivosti ikony zbierka obsahuje rôzne starostlivo vypracované ikony, ktoré predstavujú služby témach v oblasti zdravia. Ich budete využívať každý, kto chce dať sugestívne vzhľad projektu bez dlhodobý proces navrhovania. Tieto pokuty ikony mať vysokú oka-Kandizovaný faktor a umožní vaše rozhranie vyzerať naozaj atraktívne, ktoré posilní dôveru zákazníkov vo svojho softvéru alebo webovej stránky. Plne využiť zdravotnú starostlivosť ikony vyniknúť ikonami podmanivý a nádherné.

Zdravotnej starostlivosti ikony je výsledkom Pilný práce zručný a kreatívne špecialista, takže ikony jednoducho nemôže ale zapôsobiť cieľové publikum. Hladké, bohaté na farebné a superb ich kvality, je to ich najlepší na vaše rozhranie dosiahnuť excelentnosť. Svetlé a pozitívne vzhľad programu alebo webovú lokalitu je vážne konkurenčnú výhodu, ktoré by mali brať do úvahy. Ak vám záleží na vaše podnikanie, potom budete určite si väčšina tieto ikony.

Ikony sú uvedené v rôznych veľkostí, vrátane 16 x 16, 24 x 24, 32 x 32, 48 x 48 a 128 x 128. Je tu aj veľký jeden: 256 x 256, best-fitting pre systém Windows Vista a Windows 7. Ikony boli dve varianty farieb: 256 farieb a 32-bitové True Color s semi-transparency. Ikony môžete dodať aj v mnohých populárnych formátov. Okrem toho ICO formát môžete mať tieto ikony v PNG, GIF, BMP formáty.

Tieto množiny ikon sú tiež soon to be released Aha-Soft: Android dialógové okno ikony, Facebook zábavné ikony, Delicious Funny ikony, Voľný Love ikony, voľný Archív ikony, CRM Archív ikony, ľudia Funny ikony a Funny vektorové Icons.

Veľkej blog o ikonu grafiky a dizajnu je možné nájsť na iconmaker.info.

Sťahujte tu: Health Care Icons 2011.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Business Icon Collection 1.0Novinka

Professionals for world most enhanced high quality Business icon Collections

Orientačný preklad: Profesionáli na svete najviac rozšírené kvalitné zbierky Obchodné ikonu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.03 MB

Small Business Icons 2011.1Novinka

225 royalty-free, readily available stock icons for business solutions

Orientačný preklad: 225 licenčných poplatkov zdarma, ľahko dostupné zásob ikony pre biznis riešenia

Licencia: Demo | Veľkosť: 5.12 MB

Full Lace Wigs 1Novinka

Leading online supplier of full lace and lace front wigs and accessories.

Orientačný preklad: Predné dodávateľ online plné čipiek a parochne čipky vpredu a príslušenstvo.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.04 MB

Folder Icon Set 2.6Novinka

Icon sets of liquid-smooth folder icons to enhance software and web interfaces

Orientačný preklad: Množiny ikon kvapalina-hladké priečinok ikon na zvýšenie softvér a web rozhrania

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.09 MB

X-MAC 1500 MAC style application icons 1.0Novinka

The X-Mac icon collection provides you with a realistic style which has all the

Orientačný preklad: X-Mac ikonu zber vám poskytuje realistické štýl, ktorý má všetky

Licencia: Freeware | Veľkosť: 16 MB

Multimedia Icons Vista 1.0Novinka

Multimedia Icons Library for Software and Web

Orientačný preklad: Ikony multimediálny knižnice pre softvér a Web

Licencia: Demo | Veľkosť: 6.93 MB

Vista Business Icon Collection 1.0Novinka

Professionals for high quality Vista Business Icon Collection

Orientačný preklad: Profesionáli na vysokú kvalitu Vista Business Ikona kolekcie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.04 MB

Frientoosh Icon Extractor 1.0Novinka

This freeware can extract icons from any exe file.It can save as ico,bmp,jpg

Orientačný preklad: Táto freeware môžete extrahovať ikony z ľubovoľného súboru exe.Môžete uložiť ako ico, bmp, jpg

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.52 MB

Icon Genesis 1.1.027Novinka

Icon Genesis brings "Live!" Interactive and Animated 3D Icons to your PC.

Orientačný preklad: Ikona Genesis prináša "Live!" Interaktívne a animovaných 3D ikony na vašom PC.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.20 MB

Najsťahovanejšie programy