Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Health Care Icons 2011.1

Autor: Aha-Soft
Licencia: Demo
Veľkosť: 1.96 MB
Cena: 99 $
Počet stiahnutí: 1734
Dátum pridania: 2011-05-15
Aktualizácia: 2012-02-15

Kategória programu:

Pracovná plocha > Ikony

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, WinOther, Other, Mac OS X, Mac Other, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, WinMobile, Windows CE, Pocket PC, Android, BlackBerry, iPhone, iPod, iTouch, Palm, Palm OS 6.0, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Win95, Unix, Linux, Handheld/Mobile Other, Java, Win 3.1x, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2005, Linux Gnome, Linux GPL, Linux Open Source, AS/400, OS/2, OS/2 Warp, OS/2 Warp 4, Mac PPC

Krátky popis k programu Health Care Icons:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Health Care Icons vo verzií 2011.1 od autora Aha-Soft. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Health Care Icons je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Health Care Icons ..

Popis od autora programu - Aha-Soft v anglickom jazyku:

The Health Care Icons collection includes a variety of carefully drawn icons that represent health service themes. They'll benefit anyone who wants to give a vivid look to a project, without a long-term design process. These fine icons have a high eye-candy factor and will make your interface look truly attractive, which will boost customers' confidence in your software or website. Take full advantage of Health Care Icons to stand out with captivating and adorable icons.

Health Care Icons is the result of diligent work of skillful and creative specialist, so the icons simply can't but impress the target audience. Smooth, rich-colored and superb in their quality, they do their best to make your interface reach excellence. Bright and positive appearance of a program or a web site is a serious competitive edge, which should be taken into account. If you care for your enterprise, then you'll certainly make the most of these icons.

The icons are provided in various sizes, including 16x16, 24x24, 32x32, 48x48 and 128x128. There is also a big one: 256x256, best-fitting for Windows Vista and Windows 7. The icons have two color variants: 256 colors and 32-bit True Color with semi-transparency. The icons can also be supplied in a variety of popular formats. Besides, ICO format you can have these icons in PNG, GIF and BMP formats.

The following icon sets are also soon to be released by Aha-Soft: Android Dialog Icons, Facebook Funny Icons, Delicious Funny Icons, Free Love Icons, Free Archive Icons, CRM Archive Icons, People Funny Icons and Funny Vector Icons.

A great blog about icon graphics and design can be found at iconmaker.info.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Zdravotnej starostlivosti ikony zbierka obsahuje rôzne starostlivo vypracované ikony, ktoré predstavujú služby témach v oblasti zdravia. Ich budete využívať každý, kto chce dať sugestívne vzhľad projektu bez dlhodobý proces navrhovania. Tieto pokuty ikony mať vysokú oka-Kandizovaný faktor a umožní vaše rozhranie vyzerať naozaj atraktívne, ktoré posilní dôveru zákazníkov vo svojho softvéru alebo webovej stránky. Plne využiť zdravotnú starostlivosť ikony vyniknúť ikonami podmanivý a nádherné.

Zdravotnej starostlivosti ikony je výsledkom Pilný práce zručný a kreatívne špecialista, takže ikony jednoducho nemôže ale zapôsobiť cieľové publikum. Hladké, bohaté na farebné a superb ich kvality, je to ich najlepší na vaše rozhranie dosiahnuť excelentnosť. Svetlé a pozitívne vzhľad programu alebo webovú lokalitu je vážne konkurenčnú výhodu, ktoré by mali brať do úvahy. Ak vám záleží na vaše podnikanie, potom budete určite si väčšina tieto ikony.

Ikony sú uvedené v rôznych veľkostí, vrátane 16 x 16, 24 x 24, 32 x 32, 48 x 48 a 128 x 128. Je tu aj veľký jeden: 256 x 256, best-fitting pre systém Windows Vista a Windows 7. Ikony boli dve varianty farieb: 256 farieb a 32-bitové True Color s semi-transparency. Ikony môžete dodať aj v mnohých populárnych formátov. Okrem toho ICO formát môžete mať tieto ikony v PNG, GIF, BMP formáty.

Tieto množiny ikon sú tiež soon to be released Aha-Soft: Android dialógové okno ikony, Facebook zábavné ikony, Delicious Funny ikony, Voľný Love ikony, voľný Archív ikony, CRM Archív ikony, ľudia Funny ikony a Funny vektorové Icons.

Veľkej blog o ikonu grafiky a dizajnu je možné nájsť na iconmaker.info.

Sťahujte tu: Health Care Icons 2011.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Free Icons Pack 2.0Novinka

25 Free Icons for your website or Software applications.

Orientačný preklad: 25 Voľný Ikony pre váš web alebo softvérové ​​aplikácie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.00 MB

Sofonesia Icon Extractor 1.0Novinka

This freeware can extract icons from any file.It can save as ico,bmp,jpg

Orientačný preklad: Táto freeware môžete extrahovať ikony z ľubovoľného súboru.Môžete uložiť ako ico, bmp, jpg

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.52 MB

Sport Icons 2011.1Novinka

Sport Icons is a new collection of high-quality and characterful icons

Orientačný preklad: Šport ikony je Nová kolekcia vysokej kvality a characterful ikony

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.69 MB

Vista Toolbar Icons 2011.2Novinka

Enhance your interface with Vista Toolbar Stock Icons to make it look up-to-date

Orientačný preklad: Zlepšiť vaše rozhranie s Vista Toolbar Icons zásob aby to vyzeralo aktuálne

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.47 MB

Money Toolbar Icons 2011.1Novinka

Over a hundred Money Toolbar Icons for financial and accounting products

Orientačný preklad: Viac ako sto peniaze Toolbar Icons pre finančné a účtovné výrobky

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.91 MB

Basic Toolbar Icons 2011.1Novinka

Basic Toolbar Icons is a set of pro-level, high-quality handmade interface icons

Orientačný preklad: Základná Toolbar Icons je sada pre-úrovni, high-kvalitné ručné rozhranie ikon

Licencia: Demo | Veľkosť: 4.31 MB

X-MAC 1500 MAC style application icons 1.0Novinka

The X-Mac icon collection provides you with a realistic style which has all the

Orientačný preklad: X-Mac ikonu zber vám poskytuje realistické štýl, ktorý má všetky

Licencia: Freeware | Veľkosť: 16 MB

3D Aqua Icons Collection 1.5Novinka

Over 175 royalty-free stock icons for sites and applications. All sizes!

Orientačný preklad: Viac ako 175 royalty-free stock ikony stránok a aplikácií. Všetky veľkosti!

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.56 MB

Database Icon Set 2011.2Novinka

A library of sleek modern-looking toolbar and menu icons for database software

Orientačný preklad: Knižnica elegantný moderné-hľadáte toolbar and menu ikony pre databázy, softvér

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.64 MB

Najsťahovanejšie programy