Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Quick Texts 1.1

Autor: Cosmin Buhu
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.52 MB
Cena: 28 $
Počet stiahnutí: 1098
Dátum pridania: 2007-09-19
Aktualizácia: 2011-09-27

Kategória programu:

Systémové utility > Nástroje schránky

Operačný systém:

Win98, WinME, Windows2000, WinXP

Krátky popis k programu Quick Texts:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Quick Texts vo verzií 1.1 od autora Cosmin Buhu. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Quick Texts je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Quick Texts ..

Popis od autora programu - Cosmin Buhu v anglickom jazyku:

Quick Texts is an utility to speed up your editing process when using a lot of Copy & Paste operations of same texts. If you have to Copy & Paste during a day same texts like email signatures or standard answers, links, quotes, source code ... any text, you'll save a lot of time using this handy utility.
Defining texts is very easy, simply save them in text files as explained in "Setting texts" paragraph below. Quick Texts sits at your hand in Windows System Tray (near Clock, Volume etc.), transferring the desired text in Clipboard is only a matter of 2 clicks, no selections, no right clicks, no "Copy" commands. Yes is right, your texts are ready to be paste in desired place with only 2 clicks!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Rýchlo texty je utility na urýchlenie úprav procesu pri použití veľa kopírovať & vložiť operácií rovnakého znenia. Ak budete musieť skopírovať & vložiť počas dňa rovnakého znenia, ako email podpisy alebo štandardné odpovede, odkazy, kotácie, zdrojový kód... akýkoľvek text, ušetríte veľa času pomocou tento šikovný nástroj.


Definovanie texty je veľmi jednoduché, jednoducho uložiť ich do textových súborov ako je vysvetlené v „nastavenie texty"odsek nižšie. Rýchlo texty sedí vo vašej strane v systémovej lište Windows (vedľa hodín, objem atď), prenos požadovaný text do schránky je len otázkou 2 kliknutia, žiadne výbery, žiadne pravé kliknutie, žiadne príkazy "Kópia". Áno je pravda, vaše texty sú pripravení prilepiť v požadovanom mieste s len 2 kliknutia!

Sťahujte tu: Quick Texts 1.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Swift Paste 2.1Novinka

Swift Paste is a clipboard program. It can store multi-clipboard texts/images.

Orientačný preklad: Swift pasta je program schránky. Je možné uložiť viac-clipboard texty alebo obrázky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.09 MB

Advanced Clipboard Utility (ACU) 1.3.2Novinka

Save your time with ACU. Keep up to 16 clipboards. Hot-keys navigation.

Orientačný preklad: Šetrí váš čas s ACU. Udržať až 16 podložiek. Klávesové skratky navigáciu.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1,19 MB

AutoClipX 1.5.8.1Novinka

Automatically copy selected stuff. Paste with the click of a mouse button!

Orientačný preklad: Automaticky kopírovať vybraté veci. Prilepiť kliknutím tlačidla myši!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.98 MB

Quick Texts 1.1Novinka

Fast Copy & Paste operations for your daily editing needs.

Orientačný preklad: Rýchlo kopírovať & vložiť operácie pre vaše denné úpravy potrieb.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.52 MB

Clipboard Recorder 4.0.3Novinka

Clipboard Recorder records your clipboard. It provides multiple clipboards.

Orientačný preklad: Clipboard Recorder zaznamenáva vašu schránky. To poskytuje viac schránok.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.98 MB

Clic and Capture 2011Novinka

Software of partial or complete captures of screen.

Orientačný preklad: Softvér na čiastočné alebo úplné zachytáva obrazovky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.54 MB

summitseeker 1.0Novinka

This application simulates a mouse double click for home exercise equipment.

Orientačný preklad: Táto aplikácia simuluje dvojitým kliknutím myši pre domáce výkon zariadení.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.23 MB

Clipboard Launcher 1.0.1Novinka

Clipboard Launcher provides a quick method of editing items in your clipboard.

Orientačný preklad: Schránky Launcher poskytuje rýchly spôsob úpravy položiek vo vašej schránky.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.10 MB

ClipChap 7.70816Novinka

Clipboard keeper that stores a clipboard history

Orientačný preklad: Schránky držiteľ, ktorý ukladá História clipboard

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.87 MB

Najsťahovanejšie programy