Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Frogs Screensaver

  Žaby ako šetrič obrazovky. Množstvo fotografií žiab. »
  Licencia: Shareware

 • Best Vista Tune

  Ladenie výkonu a optimalizácia systému Windows Vista. »
  Licencia: Shareware

 • Numero

  Numero je zaujímavá kalkulačka, ktorá bola vyrobená ako náhrada kalkulačky OS Windows. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Traductor Global 1.0

Autor: BeGreat
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.63 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1007
Dátum pridania: 2009-09-04
Aktualizácia: 2011-05-27

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Slovníky

Operačný systém:

WinXP, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu Traductor Global:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Traductor Global vo verzií 1.0 od autora BeGreat. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Traductor Global je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Traductor Global ..

Popis od autora programu - BeGreat v anglickom jazyku:

Global Translator is a utility which allows you to make instantaneous translations. It works based on online resources and it is also simple to use.

Global Translator is an application developed to make the most of all the possibilities that the Internet offers you.

This utility is capable of providing results in 14 different languages: English, Traditional Chinese, Simplified Chinese, Arabic, Dutch, French, Greek, German, Spanish, Italian, Portuguese, Russian, Korean and Japanese. Therefore, it is very helpful if you navigate websites all around the world or if you need a high level educational tool.

The interface of Global Translator has been developed taking into account users with little experience so that they can quickly learn how to use the commands. Consequently, it has a window where you enter the text; then, you define the source and target language and the results are provided in a similar window right next to that one.

Both, the enquiry and the result, can be saved in a new file, sent by e-mail or printed. You can also copy the translation and paste it into any other program that supports text (for example, Microsoft Word).

Given that Global Translator uses an online database, it is important to highlight that it uses almost no bandwidth and it supports home network connections, routers and proxy.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Globálne Translator je nástroj, ktorý vám umožní okamžitý preklad. Pracuje na základe on-line zdrojov a to je tiež jednoduché použitie. Globálne Translator je aplikácia vyvinutá, aby čo najviac zo všetkých možností, ktoré ponúka internet. Tento nástroj je schopný poskytnúť výsledky v 14 rôznych jazykoch: angličtina, tradičná čínština, zjednodušená čínština, arabčina, holandčina, francúzština, gréčtina, nemčina, španielčina, taliančina, portugalčina, ruština, kórejčina a japončina. Preto je veľmi užitočné, ak prejdete webových stránok z celého sveta, alebo ak potrebujete vysokú úroveň vzdelávacieho nástroja. Rozhranie Globálne Translator bol vyvinutý s ohľadom na užívateľa s malými skúsenosťami, aby mohli rýchlo naučiť, ako používať príkazy. V dôsledku toho má okno, kde zadáte text, potom môžete definovať zdrojový a cieľový jazyk a výsledky sú uvedené v podobnom okne hneď vedľa, že jeden. Obaja, vyšetrovanie a výsledok, možno uložiť do nového súboru, poslať e-mailom alebo vytlačiť. Môžete tiež skopírovať preklad a vložte ho do iného programu, ktorý podporuje text (napríklad Microsoft Word). Vzhľadom k tomu, že Globálne Translator využíva on-line databázy, je dôležité zdôrazniť, že to používa takmer žiadne šírky pásma a podporuje pripojenie k domácej sieti, routery a proxy.

Sťahujte tu: Traductor Global 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

babylon 7 7.03Novinka

Babylon is a the famous online dictionary and translator software

Orientačný preklad: Babylon je preslávené online slovník a prekladač softvér

Licencia: Freeware | Veľkosť: 6.21 MB

MB Aromatherapy Dictionary Software 1.75Novinka

This free program is a free online Aromatherapy Dictionary.

Orientačný preklad: Tento bezplatný program je voľný online slovník aromaterapie.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.40 MB

JLearnItME 2.2Novinka

JLearnItME is a multilingual dictionary.

Orientačný preklad: JLearnItME je viacjazyčný slovník.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.0 MB

mueller-dict 3.1Novinka

V. K. Mueller English-Russian dictionary in DICT format.

Orientačný preklad: V. K. Mueller English-Russian slovník vo formáte DICT.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 6.6 MB

Rhymesaurus FREE Edition 2.0Novinka

Free rhyming dictionary for Windows freeware rhymes

Orientačný preklad: Bezplatne rýmov slovník pre nádchy Windows freeware

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.97 MB

Traductor Global 1.0Novinka

Global Translator: a utility which allows you to make instantaneous translations

Orientačný preklad: Prekladací nástroj, ktorý pracuje na základe online pripojenia k internetu. Prekladá s viac ako 14 jazykov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.63 MB

Insurance Dictionary 1.0Novinka

A pocket Sized electronic insurance dictionary by http://www.askforinsurance.com

Orientačný preklad: Elektronické poistenia slovník veľkosť vrecku podľa http://www.askforinsurance.com

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.77 MB

SEPRAlab Architectural Dictionary 1.00Novinka

Multilingual Architectural Dictionary, 5 languages simultaneosly translated.

Orientačný preklad: Viacjazyčné architektonické slovník, simultaneosly 5 jazykov preložené.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.88 MB

Eword 1.0Novinka

English-German-French-Serbian dictionary, simultaneous three-way translations

Orientačný preklad: Slovak-nemecký-francúzsky-Serbian slovník, simultánne trojcestný preklady

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.12 MB

Najsťahovanejšie programy