Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

VB.Net to C# Converter 2.30

Autor: VBConversions
Licencia: Shareware
Veľkosť: 4.81 MB
Cena: 199 $
Počet stiahnutí: 1523
Dátum pridania: 2011-06-04
Aktualizácia: 2012-01-25

Kategória programu:

Programovanie > Basic, VB, VB DotNet

Operačný systém:

WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64

Krátky popis k programu VB.Net to C# Converter:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér VB.Net to C# Converter vo verzií 2.30 od autora VBConversions. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu VB.Net to C# Converter je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér VB.Net to C# Converter ..

Popis od autora programu - VBConversions v anglickom jazyku:

VBConversions has the most accurate VB.Net to C# Converter money can buy. The VBConversions VB.Net to C# Converter will convert your VB.Net program to C# with over 99% accuracy. It won the coveted Visual Studio Magazine Reader's Choice Award in 2006 in the developer tools category. It was chosen by real world developers in the field just like you. Free Download.

The VB.Net to C# Converter even converts some of the most difficult features other programs don't even attempt, such as ReDim statements, parameterized properties, local shared variables, On Error Goto's, event handling, complex Case statements, API calls, and more

Some converters reverse engineer assemblies, producing unreadable assembly like code in C#. VBConversions VB.Net to C# Converter is a source code to source code converter. Your code maintains its original readability and flavor (including line and inline comments), Reliability is very good, over 99% accuracy in most tests.

Don't take our word for it. Download a Free Trial Copy Today at www.vbconversions.net and check it out for yourself.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

VBConversions má najpresnejšie VB.Net, C# Converter peniaze môžete kúpiť. VBConversions VB.Net, C# Converter skonvertuje VB.Net program na C# s viac ako 99% presnosť. Je vyhľadávaný Visual Studio časopis Reader Choice Award v roku 2006 vyhral v developer nástroje Kategória. To bol vybraný reálnom svete vývojárov v oblasti rovnako ako vy. Zadarmo k stiahnutiu.

VB.Net, C# Converter konvertuje aj niektoré z najťažších funkcie iných programov ani nepokúšajte, ako ReDim vyhlásenie parametrizovaná vlastnosti, miestny zdieľané premenné, na Error Goto je, spracovanie udalostí, zložitý prípad vyhlásenia, API volania a viac niektoré Konvertory reverzné inžinier zostáv, produkujúce nečitateľný zhromaždenia ako kód v C#. VBConversions VB.Net, C# Converter je zdrojový kód zdrojový kód konvertor. Váš kód zachováva svoju pôvodnú čitateľnosť a chuť (vrátane linky, a vnorené komentáre), spoľahlivosť je veľmi dobrý, viac ako 99% presnosť vo väčšine testov.

Neužívajte naše slovo pre to. Stiahnuť zadarmo skúšobnú verziu kopírovanie dnes v www.vbconversions.net a skontrolovať si to pre seba.

Sťahujte tu: VB.Net to C# Converter 2.30

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

VB User Control (HVXPD) 2.0.0.0Novinka

VB User Control (HVXPD) free download at www.control-vb.info

Orientačný preklad: VB ovládanie používateľom (HVXPD) voľne k stiahnutiu na www.control-vb.info

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.39 MB

MaskButton .Net Component 1.0.0.0Novinka

Create any shape button you like with the MaskButton .Net Component

Orientačný preklad: Vytvoriť tlačidlo ľubovoľného tvaru vám páči s MaskButton.Čisté zložky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.02 MB

Visual Basic Activex Controls 2.0.0.0Novinka

visual basic 6.0 ActiveX Controls For Professional Applications .

Orientačný preklad: Visual Basic 6.0 Ovládacie prvky ActiveX for Applications Professional.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.39 MB

Conv For Bas 3Novinka

A tool to convert Fortran programs in VB Modules

Orientačný preklad: Nástroj pre konverziu Fortran programov v VB moduly

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.60 MB

Aspose.Pdf.Kit for .NET 5.7.0.0Novinka

Aspose.Pdf.Kit is a .NET component to edit existing Pdf documents.

Orientačný preklad: Aspose.PDF.Kit je.ČISTÉ zložky upraviť existujúce dokumenty Pdf.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 24.40 MB

Aspose.Slides for .NET 5.3.0.0Novinka

Aspose.Slides is a .NET component to read, write & modify PowerPoint documents.

Orientačný preklad: Aspose.slides je.ČISTÉ zložky čítať, písať "upraviť PowerPoint dokumentov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 12.50 MB

mCore .NET SMS Library - PRO 1.0Novinka

.NET class library for 2-Way SMS, WAP Push, vCard and vCalendar using GSM Modem

Orientačný preklad: . NET knižnice pre 2-pásmový SMS, WAP Push, vCard a vCalendar pomocou GSM modemu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.98 MB

Visual Basic 6.0 HelpVistaXPDiamond 2.0.0.0Novinka

Visual Basic 6.0 + activex controls (HVXPD) free download at visual-basic-6.com

Orientačný preklad: Visual Basic 6.0 + ovládacie prvky ActiveX (HVXPD) voľne k stiahnutiu na vizuálne-základné-6.com

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.39 MB

VB Barcode Integration Kit 2007Novinka

Visual Basic Barcode Integration Kit & Tutorial.

Orientačný preklad: Visual Basic čiarového kódu integrácie Kit & Tutorial.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.04 MB

Najsťahovanejšie programy