Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

VB.Net to C# Converter 2.30

Autor: VBConversions
Licencia: Shareware
Veľkosť: 4.81 MB
Cena: 199 $
Počet stiahnutí: 1443
Dátum pridania: 2011-06-04
Aktualizácia: 2012-01-25

Kategória programu:

Programovanie > Basic, VB, VB DotNet

Operačný systém:

WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64

Krátky popis k programu VB.Net to C# Converter:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér VB.Net to C# Converter vo verzií 2.30 od autora VBConversions. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu VB.Net to C# Converter je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér VB.Net to C# Converter ..

Popis od autora programu - VBConversions v anglickom jazyku:

VBConversions has the most accurate VB.Net to C# Converter money can buy. The VBConversions VB.Net to C# Converter will convert your VB.Net program to C# with over 99% accuracy. It won the coveted Visual Studio Magazine Reader's Choice Award in 2006 in the developer tools category. It was chosen by real world developers in the field just like you. Free Download.

The VB.Net to C# Converter even converts some of the most difficult features other programs don't even attempt, such as ReDim statements, parameterized properties, local shared variables, On Error Goto's, event handling, complex Case statements, API calls, and more

Some converters reverse engineer assemblies, producing unreadable assembly like code in C#. VBConversions VB.Net to C# Converter is a source code to source code converter. Your code maintains its original readability and flavor (including line and inline comments), Reliability is very good, over 99% accuracy in most tests.

Don't take our word for it. Download a Free Trial Copy Today at www.vbconversions.net and check it out for yourself.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

VBConversions má najpresnejšie VB.Net, C# Converter peniaze môžete kúpiť. VBConversions VB.Net, C# Converter skonvertuje VB.Net program na C# s viac ako 99% presnosť. Je vyhľadávaný Visual Studio časopis Reader Choice Award v roku 2006 vyhral v developer nástroje Kategória. To bol vybraný reálnom svete vývojárov v oblasti rovnako ako vy. Zadarmo k stiahnutiu.

VB.Net, C# Converter konvertuje aj niektoré z najťažších funkcie iných programov ani nepokúšajte, ako ReDim vyhlásenie parametrizovaná vlastnosti, miestny zdieľané premenné, na Error Goto je, spracovanie udalostí, zložitý prípad vyhlásenia, API volania a viac niektoré Konvertory reverzné inžinier zostáv, produkujúce nečitateľný zhromaždenia ako kód v C#. VBConversions VB.Net, C# Converter je zdrojový kód zdrojový kód konvertor. Váš kód zachováva svoju pôvodnú čitateľnosť a chuť (vrátane linky, a vnorené komentáre), spoľahlivosť je veľmi dobrý, viac ako 99% presnosť vo väčšine testov.

Neužívajte naše slovo pre to. Stiahnuť zadarmo skúšobnú verziu kopírovanie dnes v www.vbconversions.net a skontrolovať si to pre seba.

Sťahujte tu: VB.Net to C# Converter 2.30

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

DeKlarit 4.3Novinka

DeKlarit is the Model Driven tool fully integrated with Microsoft Visual Studio

Orientačný preklad: DeKlarit je Model Driven nástroj plne integrovaný s Microsoft Visual Studio

Licencia: Commercial | Veľkosť: 49.70 MB

Visual Basic 6.0 HelpVistaXPDiamond 2.0.0.0Novinka

Visual Basic 6.0 + activex controls (HVXPD) free download at visual-basic-6.com

Orientačný preklad: Visual Basic 6.0 + ovládacie prvky ActiveX (HVXPD) voľne k stiahnutiu na vizuálne-základné-6.com

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.39 MB

Aspose.Total for .NET 1.4.0.5Novinka

Aspose.Total is a suite of 13 powerful and widely used .NET components.

Orientačný preklad: Aspose.Total je sada 13 mocný a široko používané.ČISTÉ zložky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 134.50 MB

Aspose.Cells for .NET 6.0.0.0Novinka

Aspose.Cells is a .NET component for spreadsheet reporting.

Orientačný preklad: Aspose.Cells je.ČISTÉ zložky pre vykazovanie hárok.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 44.90 MB

SplineTech VBS Debugger PRO 7.36Novinka

Award-winning VBS Debugger. Watch Variables, Edit and Debug VBS scripts

Orientačný preklad: Award-víťaznú VBS Debugger. Sledujte Ukazovatele, Edit a ladenie skriptov VBS

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.91 MB

Dynamic AutoComplete Tool 1.1.125.0Novinka

Improve usability of your WinForms application and save your users' time.

Orientačný preklad: Zlepšiť použiteľnosť aplikácie WinForms a šetrí čas používateľov '.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.95 MB

StockChartX 5.8Novinka

Stock Chart Component with .NET, VB, VC++ example projects

Orientačný preklad: Burzový graf komponenty s. NET, VB, VC + + napríklad projekty

Licencia: Commercial | Veľkosť: 10 MB

Vb Card Search VbGames 1.0.0Novinka

This game is a fun way to test your memory skills.

Orientačný preklad: Táto hra je zábavný spôsob, ako vyskúšať svoje zručnosti pamäte.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.07 MB

Aurigma PhotoEditor 2.0Novinka

ASP.NET online photo editing app, rich functionality (crop, remove red-eye, etc)

Orientačný preklad: ASP.NET online aplikáciu pre úpravy fotografií, bohaté funkcie (orez, odstránenie červených očí-, atď)

Licencia: Shareware | Veľkosť: 22.22 MB

Najsťahovanejšie programy