Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Business Icons for Vista 2011.1

Autor: Aha-Soft
Licencia: Demo
Veľkosť: 2.15 MB
Cena: 99 $
Počet stiahnutí: 1256
Dátum pridania: 2011-05-12
Aktualizácia: 2011-11-18

Kategória programu:

Pracovná plocha > Ikony

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, WinOther, Other, Mac OS X, Mac Other, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, WinMobile, Windows CE, Pocket PC, Android, BlackBerry, iPhone, iPod, iTouch, Palm, Palm OS 6.0, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Win95, Unix, Linux, Handheld/Mobile Other, Java, Win 3.1x, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2005, Linux Gnome, Linux GPL, Linux Open Source, AS/400, OS/2, OS/2 Warp, OS/2 Warp 4, Mac PPC

Krátky popis k programu Business Icons for Vista:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Business Icons for Vista vo verzií 2011.1 od autora Aha-Soft. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Business Icons for Vista je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Business Icons for Vista ..

Popis od autora programu - Aha-Soft v anglickom jazyku:

Business Icons for Vista introduces a splendid icon collection well-suited for websites and software applications associated with all sorts of business activities. The set contains icons depicting various business-related matters, such as commerce, means of communication, different types of transport, customer relations, etc. The icons are carefully drawn in a Vista-like manner, which helps to give your project a modern, friendly look. When the market is full of rivals and time is short, Business Icons for Vista is a great ready-made solution that'll give you a competitive edge based on visual attractiveness of your project.

A single glance is enough to be inspired by the quality of these marvelous icons. If you want to make a good impression on the target audience, Business Icons for Vista is what you need. The icons are refined in every detail and will be a true adornment for any project. The icon set comes in all standard sizes, including 16x16, 20x20, 24x24, 32x32, 48x48, 128x128 and 256x256. The icons are available in 256 colors and 32-bit True Color (16.7 million colors with transparency). They can be delivered in one of the following formats of your choice: ICO, PNG, GIF and BMP. Business Icons for Vista is ideal for designing a professional website for your enterprise, as well as creating classy looking interfaces for business applications.

Aha-Soft also plans to release the following icon libraries: Desktop Icon Library, Flag Icon Library, Aero Icon Library, Web Icon Library, Office Icon Library, Weather Icon Library, Computer Icon Library, Folder Icon Library, Software Icon Library, Design Icon Library.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Business ikony pre Vista zavádza kolekcia splendid ikonu činnostiam webových stránok a softvérových aplikácií spojené s najrôznejšími podnikateľských aktivít. Množina zálohovaných súborov obsahuje ikony zobrazujúce rôznych obchodných záležitostiach ako obchod, prostriedky komunikácie, rôzne typy dopravy, vzťahy so zákazníkmi, atď. Ikony starostlivo odoberali spôsobom Vista-like, ktoré pomáha vzhľad vášho projektu moderné, priateľský. Keď trh je plný konkurentov a čas je krátka, Business ikony pre Vista je skvelé vstavaných riešenie, ktoré budem vám konkurenčnú výhodu na základe vizuálnej príťažlivosti vášho projektu.

Jednotný pohľad je dost inšpirovaný kvality týchto úchvatné ikony. Ak chcete urobiť dobrý dojem na cieľovú skupinu, Business ikony pre Vista je to, čo potrebujete. Ikony sú rafinované na každý detail a bude pravda ozdobou pre každý projekt. Množinu ikon príde všetky štandardné veľkosti, vrátane 16 x 16, 20 x 20, 24 x 24, 32 x 32, 48 x 48, 128 x 128 a 256 x 256. Ikony sú k dispozícii v 256 farieb a 32-bitové True Color (16,7 milióna farieb s transparentnosť). Môže byť doručený v jednom z nasledujúcich formátov podľa vášho výberu: ICO, PNG, GIF a BMP. Business ikony pre Vista je ideálny pre navrhovanie profesionálnych webových stránok pre váš podnik, ako aj vytvorenie prima hľadáte rozhrania pre podnikových aplikácií.

Aha-Soft tiež plánuje prepustenie icon knižnice: Desktop ikonu knižnice, vlajky Ikona knižnice, Aero ikonu, Web ikonu knižnice, Office ikonu knižnice, knižnice ikonu počasia, počítač ikonu knižnice, knižnice ikonu priečinka, softvér ikonu knižnica, Design ikonu knižnice.

Sťahujte tu: Business Icons for Vista 2011.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Web Icons Collection 1.0Novinka

Vista Style Web Icons for Webmasters and Developers

Orientačný preklad: Vista štýlu Web ikony pre webmasterov a vývojárov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.80 MB

SWF Live Preview 1.0Novinka

View Flash files' thumbnails using standard Windows Explorer.

Orientačný preklad: Zobraziť miniatúry Flash súborov použitím štandardného Windows Explorer.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.54 MB

Free Large Business Icons 2011.1Novinka

To get your business going try our Free Large Business icons collection.

Orientačný preklad: Ak chcete získať vašu firmu chystá skúsiť naše bezplatné veľké obchodné ikony kolekcia.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 17.94 MB

ABB Icon Explorer 5.1Novinka

Exploring and extracting icons associated with files or contained inside of file

Orientačný preklad: Skúmanie a extrahovanie ikon spojených so súbormi alebo obsiahnuté v súbore

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.41 MB

Transport Icons for Vista 2011.3Novinka

A fine set of icons referring to traveling, tourism and all types of vehicles

Orientačný preklad: Jemné Sada ikon s odkazom na cestovanie, cestovný ruch a všetkých typov vozidiel

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.40 MB

Vista Business Icon Collection 1.0Novinka

Professionals for high quality Vista Business Icon Collection

Orientačný preklad: Profesionáli na vysokú kvalitu Vista Business Ikona kolekcie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.04 MB

16x16 Office Toolbar Icons 2011.1Novinka

16 x 16 Office Toolbar Icons pack will instantly refine your toolbar.

Orientačný preklad: 16 x 16 Office Toolbar Icons pack bude okamžite upraviť panel s nástrojmi.

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.19 MB

Large Icons for Vista 2011.1Novinka

Make your project look as nice as Vista with lumina stock icons

Orientačný preklad: Aby váš projekt vyzerať ako pekný ako Vista s lumina zásob ikony

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.78 MB

Science Icon Set 3.7Novinka

Stock icons representing scientific concepts and objects

Orientačný preklad: Sklad ikony zastupujúci vedecké pojmy a objekty

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.00 MB

Najsťahovanejšie programy