Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

EagleEyeOS One 3.0.1

Autor: EagleEyeOS LLC.
Licencia: Shareware
Veľkosť: 6.83 MB
Cena: 52.33 $
Počet stiahnutí: 1348
Dátum pridania: 2007-02-27
Aktualizácia: 2011-07-14

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Špionážne nástroje

Operačný systém:

Windows2000, WinXP, Windows2003, WindowsVista

Krátky popis k programu EagleEyeOS One:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér EagleEyeOS One vo verzií 3.0.1 od autora EagleEyeOS LLC.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu EagleEyeOS One je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér EagleEyeOS One ..

Popis od autora programu - EagleEyeOS LLC. v anglickom jazyku:

Quick and easy-to-manage data protection solution to prevent data leakage. Documents are protected from the unauthorized accesses efficiently and up to date. It generates alerts about portable devices connected illegally to the computer. Access policy can be created for mobile devices (Floppy, CD, DVD, InfraRed, COM, LPT, USB, Bluetooth, Wireless, etc.). Documents are protected in isolated areas. Storages suitable to take out information (e.g. Pen-Drive) can be disabled; furthermore the activities done by them are traceable. EagleEyeOS One sends alerts about connecting or disconnecting of storages, about file processes performed on those storages, if required. Timing and content of the alerts are customizable. Using extended functions, the property panel can be password-protected, running and stopping of the program can be disabled, and provides an option for silent mode. Due to its automatism (e.g. by connecting to the network) it is able to close and block the requests arriving to protected folders. It supports establishing isolated areas and quarantines that are able to keep the confidential documents in safe and away even from the network administrators. Security Zone can be created and extended to the entire computer with a single click, closing down the path from the computers are imported and the ones not belonging to the protected zone. Document protection of smaller networks, single computers can be established with its simple installation, within couple of minutes and in a cost-effective way, without deep IT knowledge. EagleEyeOS One software available in ten languages; furthermore has got the Designed for Microsoft Windows XP qualification.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Rýchle a jednoduché spravovanie údajov ochrana roztok na zabránenie úniku dát. Dokumenty sú chránené pred neoprávneným prístupy, efektívne a až do dátumu. To vytvára upozornení na prenosné zariadenia nelegálne pripojené k počítaču. Prístup politiky môžu byť vytvorené pre mobilné zariadenia (diskety, CD, DVD, infračervené, COM, LPT, USB, Bluetooth, Wireless, atď.). Dokumenty sú chránené v izolovaných oblastiach. Skladovanie v bilančných vhodné prijať informácie (napr. pero-disk) je možné vypnúť; Okrem činností, ktoré vykonáva ich dali vypátrať. EagleEyeOS jeden odosiela upozornenia o pripojení alebo odpájanie skladovanie v bilančných, o súbor procesov vykonávajú tieto skladovanie v bilančných, ak je to potrebné. Načasovanie a obsah upozornenia sú prispôsobiteľné. Pomocou rozšírených funkcií, vlastnosť panel môže byť chránený heslom, spustenie a zastavenie programu môžu byť zakázané, a poskytuje možnosť pre tichý režim. Kvôli jeho automatism (napríklad pripojením k sieti) je schopné zatvoriť a zablokovať žiadostiam prichádzajúci do chránenej zložky. To podporuje vytvorenie izolované oblasti a takýto, ktoré sú schopné udržať dôverných dokumentov bezpečné a preč aj z správcom siete. Zónu zabezpečenia môžete vytvoriť a rozšíriť na celý počítač pomocou jediného kliknutia, zatváranie nadol cestu z počítačov dovážajú a tie, ktoré nepatria do chránenej zóny. Dokument ochranu menších sietí, môže stanoviť jednotný počítače s jeho jednoduchá inštalácia, v priebehu pár minút a nákladovo efektívnym spôsobom, bez hlboké vedomosti IT. EagleEyeOS jeden softvér je k dispozícii v desiatich jazykoch; Okrem toho má Designed pre systém Microsoft Windows XP kvalifikácie.

Sťahujte tu: EagleEyeOS One 3.0.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Mobile Spy 2.5Novinka

Mobile Spy is cell phone spy software that captures SMS and call activity.

Orientačný preklad: Mobile Spy je softvér spy mobilný telefón, ktorý zachytáva SMS a zavolať činnosti.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.00 MB

Family Keylogger 4.12Novinka

Try Family Keylogger. You have the right to Know!

Orientačný preklad: Skúste rodiny Keylogger. Máte právo vedieť!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.50 MB

Computer Spy Monitor Keylogger 3.31Novinka

PC Spy Software for monitoring cheating spouse or unattended child.

Orientačný preklad: PC Spy softvér pre monitorovanie podvádza manžel alebo automatickej dieťa.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.27 MB

EagleEyeOS Professional 3.1.0Novinka

Powerful and flexible security solution against data leakage.

Orientačný preklad: Roztok výkonnej a flexibilnej zabezpečenia proti úniku dát.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 37 MB

Remote Desktop Spy 5.20Novinka

Monitor and record PC and Internet activity in the home, school or office.

Orientačný preklad: Sledovať a nahrávať PC a Internet činnosť v domov, školy alebo v kancelárii.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.27 MB

Pocket PC Forensic Program 2.0.1.5Novinka

Pocket PC forensic program extract and display OS registry, PDA phonebook detail

Orientačný preklad: Pocket PC forenznú program extraktu a zobrazenie OS registra, PDA telefónneho zoznamu detail

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.78 MB

PC Activity Monitor Standard 7.7.1Novinka

Powerful monitoring solution with Unicode support.

Orientačný preklad: Výkonný monitorovacie riešenie s podporou Unicode.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.54 MB

Inside Keylogger 4.1Novinka

Inside Keylogger records computer activities and sends reports to email address

Orientačný preklad: Vnútri Keylogger záznamy počítačových aktivít a odosiela správy na e-mailovú adresu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.81 MB

Handy Keylogger 4.1Novinka

Handy Keylogger - superior stealth keyboard monitor for family and business use

Orientačný preklad: Handy Keylogger - vynikajúce stealth klávesnica monitor pre rodinné a firemné použitie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.16 MB

Najsťahovanejšie programy