Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

EagleEyeOS One 3.0.1

Autor: EagleEyeOS LLC.
Licencia: Shareware
Veľkosť: 6.83 MB
Cena: 52.33 $
Počet stiahnutí: 1414
Dátum pridania: 2007-02-27
Aktualizácia: 2011-07-14

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Špionážne nástroje

Operačný systém:

Windows2000, WinXP, Windows2003, WindowsVista

Krátky popis k programu EagleEyeOS One:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér EagleEyeOS One vo verzií 3.0.1 od autora EagleEyeOS LLC.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu EagleEyeOS One je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér EagleEyeOS One ..

Popis od autora programu - EagleEyeOS LLC. v anglickom jazyku:

Quick and easy-to-manage data protection solution to prevent data leakage. Documents are protected from the unauthorized accesses efficiently and up to date. It generates alerts about portable devices connected illegally to the computer. Access policy can be created for mobile devices (Floppy, CD, DVD, InfraRed, COM, LPT, USB, Bluetooth, Wireless, etc.). Documents are protected in isolated areas. Storages suitable to take out information (e.g. Pen-Drive) can be disabled; furthermore the activities done by them are traceable. EagleEyeOS One sends alerts about connecting or disconnecting of storages, about file processes performed on those storages, if required. Timing and content of the alerts are customizable. Using extended functions, the property panel can be password-protected, running and stopping of the program can be disabled, and provides an option for silent mode. Due to its automatism (e.g. by connecting to the network) it is able to close and block the requests arriving to protected folders. It supports establishing isolated areas and quarantines that are able to keep the confidential documents in safe and away even from the network administrators. Security Zone can be created and extended to the entire computer with a single click, closing down the path from the computers are imported and the ones not belonging to the protected zone. Document protection of smaller networks, single computers can be established with its simple installation, within couple of minutes and in a cost-effective way, without deep IT knowledge. EagleEyeOS One software available in ten languages; furthermore has got the Designed for Microsoft Windows XP qualification.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Rýchle a jednoduché spravovanie údajov ochrana roztok na zabránenie úniku dát. Dokumenty sú chránené pred neoprávneným prístupy, efektívne a až do dátumu. To vytvára upozornení na prenosné zariadenia nelegálne pripojené k počítaču. Prístup politiky môžu byť vytvorené pre mobilné zariadenia (diskety, CD, DVD, infračervené, COM, LPT, USB, Bluetooth, Wireless, atď.). Dokumenty sú chránené v izolovaných oblastiach. Skladovanie v bilančných vhodné prijať informácie (napr. pero-disk) je možné vypnúť; Okrem činností, ktoré vykonáva ich dali vypátrať. EagleEyeOS jeden odosiela upozornenia o pripojení alebo odpájanie skladovanie v bilančných, o súbor procesov vykonávajú tieto skladovanie v bilančných, ak je to potrebné. Načasovanie a obsah upozornenia sú prispôsobiteľné. Pomocou rozšírených funkcií, vlastnosť panel môže byť chránený heslom, spustenie a zastavenie programu môžu byť zakázané, a poskytuje možnosť pre tichý režim. Kvôli jeho automatism (napríklad pripojením k sieti) je schopné zatvoriť a zablokovať žiadostiam prichádzajúci do chránenej zložky. To podporuje vytvorenie izolované oblasti a takýto, ktoré sú schopné udržať dôverných dokumentov bezpečné a preč aj z správcom siete. Zónu zabezpečenia môžete vytvoriť a rozšíriť na celý počítač pomocou jediného kliknutia, zatváranie nadol cestu z počítačov dovážajú a tie, ktoré nepatria do chránenej zóny. Dokument ochranu menších sietí, môže stanoviť jednotný počítače s jeho jednoduchá inštalácia, v priebehu pár minút a nákladovo efektívnym spôsobom, bez hlboké vedomosti IT. EagleEyeOS jeden softvér je k dispozícii v desiatich jazykoch; Okrem toho má Designed pre systém Microsoft Windows XP kvalifikácie.

Sťahujte tu: EagleEyeOS One 3.0.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Stealth KeyLogger 5.5Novinka

Stealth KeyLogger is an invisible, easy to use surveillance application.

Orientačný preklad: Stealth Keylogger je neviditeľný, jednoduché použitie sledovanie aplikácie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.91 MB

EagleEyeOS Professional 3.1.0Novinka

Powerful and flexible security solution against data leakage.

Orientačný preklad: Roztok výkonnej a flexibilnej zabezpečenia proti úniku dát.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 37 MB

Net Spy Pro 5.1Novinka

Net Spy Pro is Network Monitoring Software to monitor multiple computers. Live!

Orientačný preklad: Čistá Spy Pro je softvér pre monitorovanie siete na sledovanie viac počítačov. Live!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 15.06 MB

Skype Spy Monitor 2010 9.8Novinka

Monitor employees, children and spouse's chat on Skype.

Orientačný preklad: Monitor zamestnancov, detí a manžela chat na Skype.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.9 MB

Pocket PC Forensics Tool 2.0.1.5Novinka

Pocket PC examiner tool illustrate hardware detail with manufactures information

Orientačný preklad: Pocket PC skúšajúci nástroj ilustrovať hardware podrobne sa vyrába informácie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.17 MB

Actual Keylogger 2.4Novinka

Free keylogger that records every keystroke to an encrypted log file

Orientačný preklad: Zadarmo keylogger, ktorý zaznamenáva každý stisk klávesy do šifrovaného log súboru

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.91 MB

Spy Monitor Screen Recorder 3.1Novinka

screen recorder and monitor tool, record PC screen activity and mouse movement

Orientačný preklad: obrazovky nahrávanie a monitor nástroje, záznam PC obrazovky činností a pohybu myši

Licencia: Shareware | Veľkosť: 10.12 MB

Wiretap Professional 6.0Novinka

Stealth monitoring/spy software. Keylogger, email, AIM/MSN/Yahoo capture & more!

Orientačný preklad: Špionážny a monitorovací program, ktorý obsahuje keylogger, monitoring e-mailov a ICQ, či MSN.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.01 MB

Family Keylogger 4.12Novinka

Try Family Keylogger. You have the right to Know!

Orientačný preklad: Skúste rodiny Keylogger. Máte právo vedieť!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.50 MB

Najsťahovanejšie programy