Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

EagleEyeOS One 3.0.1

Autor: EagleEyeOS LLC.
Licencia: Shareware
Veľkosť: 6.83 MB
Cena: 52.33 $
Počet stiahnutí: 1444
Dátum pridania: 2007-02-27
Aktualizácia: 2011-07-14

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Špionážne nástroje

Operačný systém:

Windows2000, WinXP, Windows2003, WindowsVista

Krátky popis k programu EagleEyeOS One:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér EagleEyeOS One vo verzií 3.0.1 od autora EagleEyeOS LLC.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu EagleEyeOS One je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér EagleEyeOS One ..

Popis od autora programu - EagleEyeOS LLC. v anglickom jazyku:

Quick and easy-to-manage data protection solution to prevent data leakage. Documents are protected from the unauthorized accesses efficiently and up to date. It generates alerts about portable devices connected illegally to the computer. Access policy can be created for mobile devices (Floppy, CD, DVD, InfraRed, COM, LPT, USB, Bluetooth, Wireless, etc.). Documents are protected in isolated areas. Storages suitable to take out information (e.g. Pen-Drive) can be disabled; furthermore the activities done by them are traceable. EagleEyeOS One sends alerts about connecting or disconnecting of storages, about file processes performed on those storages, if required. Timing and content of the alerts are customizable. Using extended functions, the property panel can be password-protected, running and stopping of the program can be disabled, and provides an option for silent mode. Due to its automatism (e.g. by connecting to the network) it is able to close and block the requests arriving to protected folders. It supports establishing isolated areas and quarantines that are able to keep the confidential documents in safe and away even from the network administrators. Security Zone can be created and extended to the entire computer with a single click, closing down the path from the computers are imported and the ones not belonging to the protected zone. Document protection of smaller networks, single computers can be established with its simple installation, within couple of minutes and in a cost-effective way, without deep IT knowledge. EagleEyeOS One software available in ten languages; furthermore has got the Designed for Microsoft Windows XP qualification.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Rýchle a jednoduché spravovanie údajov ochrana roztok na zabránenie úniku dát. Dokumenty sú chránené pred neoprávneným prístupy, efektívne a až do dátumu. To vytvára upozornení na prenosné zariadenia nelegálne pripojené k počítaču. Prístup politiky môžu byť vytvorené pre mobilné zariadenia (diskety, CD, DVD, infračervené, COM, LPT, USB, Bluetooth, Wireless, atď.). Dokumenty sú chránené v izolovaných oblastiach. Skladovanie v bilančných vhodné prijať informácie (napr. pero-disk) je možné vypnúť; Okrem činností, ktoré vykonáva ich dali vypátrať. EagleEyeOS jeden odosiela upozornenia o pripojení alebo odpájanie skladovanie v bilančných, o súbor procesov vykonávajú tieto skladovanie v bilančných, ak je to potrebné. Načasovanie a obsah upozornenia sú prispôsobiteľné. Pomocou rozšírených funkcií, vlastnosť panel môže byť chránený heslom, spustenie a zastavenie programu môžu byť zakázané, a poskytuje možnosť pre tichý režim. Kvôli jeho automatism (napríklad pripojením k sieti) je schopné zatvoriť a zablokovať žiadostiam prichádzajúci do chránenej zložky. To podporuje vytvorenie izolované oblasti a takýto, ktoré sú schopné udržať dôverných dokumentov bezpečné a preč aj z správcom siete. Zónu zabezpečenia môžete vytvoriť a rozšíriť na celý počítač pomocou jediného kliknutia, zatváranie nadol cestu z počítačov dovážajú a tie, ktoré nepatria do chránenej zóny. Dokument ochranu menších sietí, môže stanoviť jednotný počítače s jeho jednoduchá inštalácia, v priebehu pár minút a nákladovo efektívnym spôsobom, bez hlboké vedomosti IT. EagleEyeOS jeden softvér je k dispozícii v desiatich jazykoch; Okrem toho má Designed pre systém Microsoft Windows XP kvalifikácie.

Sťahujte tu: EagleEyeOS One 3.0.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

NannySoft 1.2.0Novinka

NannySoft allows parents to monitor all their childrens computer activities.

Orientačný preklad: NannySoft umožňuje rodičom, aby sledovať všetky svoje detské počítača činnosti.

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.75 MB

Desktop Spy X 6.20Novinka

Secretly spy on a PC in real-time and view logs remotely over a network.

Orientačný preklad: Tajne špión na PC v reálnom čase a zobraziť denníky vzdialene cez sieť.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.24 MB

AceSpy Spy Software 5.1Novinka

AceSpy computer spy software secretly records everything they do online!

Orientačný preklad: AceSpy počítača špionážne softvér tajne záznamy všetkého, čo robia on-line!

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.10 MB

Monitoring Software Review 2.0Novinka

Keyloggers` features and testing results - more than 80 criteria

Orientačný preklad: Keyloggers' funkcie a výsledky testovania - viac ako 80 kritériá

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.73 MB

SimonTools CyberGhost VPN 3.3.1.720Novinka

Your Virtual Private Network with 100% Anonymity! Anonymous. Simple. Secure!

Orientačný preklad: Virtuálne súkromné siete s 100% Anonymity! Anonymné. Jednoduché. Zabezpečenie!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.60 MB

Omniquad Instant Remote Control 2.2.7Novinka

Instant Remote Control - easy remote control solution for Windows based networks

Orientačný preklad: Okamžité diaľkové ovládanie - jednoduchým diaľkovým ovládaním riešenie pre Windows založený sietí

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.28 MB

MG-Shadow: Computer monitoring software 2.0.1617Novinka

The most stable and easy to use software to secretly monitor anyone's computer

Orientačný preklad: Najstabilnejší a ľahko použiteľný softvér pre niekoho tajne sledovať v počítači

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.96 MB

Personal Inspector 4.60Novinka

Monitor PC activity by recording keystrokes, application events and visited URLs

Orientačný preklad: Sledovať činnosť PC nahrávania klávesov, udalosti aplikácií a navštívil URL

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.68 MB

Spy Voice Recorder 3.24Novinka

Spy Voice Recorder, computer sound monitor expert spying voice chat messengers.

Orientačný preklad: Spy hlasový záznamník, počítačové sound monitorovať poslíčkov chat odborníkov špionážne hlas.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.23 MB

Najsťahovanejšie programy