Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

EagleEyeOS One 3.0.1

Autor: EagleEyeOS LLC.
Licencia: Shareware
Veľkosť: 6.83 MB
Cena: 52.33 $
Počet stiahnutí: 1386
Dátum pridania: 2007-02-27
Aktualizácia: 2011-07-14

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Špionážne nástroje

Operačný systém:

Windows2000, WinXP, Windows2003, WindowsVista

Krátky popis k programu EagleEyeOS One:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér EagleEyeOS One vo verzií 3.0.1 od autora EagleEyeOS LLC.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu EagleEyeOS One je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér EagleEyeOS One ..

Popis od autora programu - EagleEyeOS LLC. v anglickom jazyku:

Quick and easy-to-manage data protection solution to prevent data leakage. Documents are protected from the unauthorized accesses efficiently and up to date. It generates alerts about portable devices connected illegally to the computer. Access policy can be created for mobile devices (Floppy, CD, DVD, InfraRed, COM, LPT, USB, Bluetooth, Wireless, etc.). Documents are protected in isolated areas. Storages suitable to take out information (e.g. Pen-Drive) can be disabled; furthermore the activities done by them are traceable. EagleEyeOS One sends alerts about connecting or disconnecting of storages, about file processes performed on those storages, if required. Timing and content of the alerts are customizable. Using extended functions, the property panel can be password-protected, running and stopping of the program can be disabled, and provides an option for silent mode. Due to its automatism (e.g. by connecting to the network) it is able to close and block the requests arriving to protected folders. It supports establishing isolated areas and quarantines that are able to keep the confidential documents in safe and away even from the network administrators. Security Zone can be created and extended to the entire computer with a single click, closing down the path from the computers are imported and the ones not belonging to the protected zone. Document protection of smaller networks, single computers can be established with its simple installation, within couple of minutes and in a cost-effective way, without deep IT knowledge. EagleEyeOS One software available in ten languages; furthermore has got the Designed for Microsoft Windows XP qualification.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Rýchle a jednoduché spravovanie údajov ochrana roztok na zabránenie úniku dát. Dokumenty sú chránené pred neoprávneným prístupy, efektívne a až do dátumu. To vytvára upozornení na prenosné zariadenia nelegálne pripojené k počítaču. Prístup politiky môžu byť vytvorené pre mobilné zariadenia (diskety, CD, DVD, infračervené, COM, LPT, USB, Bluetooth, Wireless, atď.). Dokumenty sú chránené v izolovaných oblastiach. Skladovanie v bilančných vhodné prijať informácie (napr. pero-disk) je možné vypnúť; Okrem činností, ktoré vykonáva ich dali vypátrať. EagleEyeOS jeden odosiela upozornenia o pripojení alebo odpájanie skladovanie v bilančných, o súbor procesov vykonávajú tieto skladovanie v bilančných, ak je to potrebné. Načasovanie a obsah upozornenia sú prispôsobiteľné. Pomocou rozšírených funkcií, vlastnosť panel môže byť chránený heslom, spustenie a zastavenie programu môžu byť zakázané, a poskytuje možnosť pre tichý režim. Kvôli jeho automatism (napríklad pripojením k sieti) je schopné zatvoriť a zablokovať žiadostiam prichádzajúci do chránenej zložky. To podporuje vytvorenie izolované oblasti a takýto, ktoré sú schopné udržať dôverných dokumentov bezpečné a preč aj z správcom siete. Zónu zabezpečenia môžete vytvoriť a rozšíriť na celý počítač pomocou jediného kliknutia, zatváranie nadol cestu z počítačov dovážajú a tie, ktoré nepatria do chránenej zóny. Dokument ochranu menších sietí, môže stanoviť jednotný počítače s jeho jednoduchá inštalácia, v priebehu pár minút a nákladovo efektívnym spôsobom, bez hlboké vedomosti IT. EagleEyeOS jeden softvér je k dispozícii v desiatich jazykoch; Okrem toho má Designed pre systém Microsoft Windows XP kvalifikácie.

Sťahujte tu: EagleEyeOS One 3.0.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

CookieCooker 2.03Novinka

protects against Spam and snooping on your internet habits and interests.

Orientačný preklad: chráni proti spamu a snooping na váš internet návyky a záujmy.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.40 MB

Stealth KeyLogger 5.5Novinka

Stealth KeyLogger is an invisible, easy to use surveillance application.

Orientačný preklad: Stealth Keylogger je neviditeľný, jednoduché použitie sledovanie aplikácie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.91 MB

SpyPal Email Spy 2012 9.15Novinka

Secretly records all emails opened in popular email clients.

Orientačný preklad: Tajne zaznamenáva všetky e-maily otvorené v populárnej e-mailových klientov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.9 MB

Actual Keylogger 2.4Novinka

Free keylogger that records every keystroke to an encrypted log file

Orientačný preklad: Zadarmo keylogger, ktorý zaznamenáva každý stisk klávesy do šifrovaného log súboru

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.91 MB

Sentinel Professional 4.0Novinka

System Monitoring: Sentinel Takeover all the control of Windows based Computers

Orientačný preklad: Monitorovanie systému: Sentinel prevzatie plnej kontroly počítačov s operačným systémom Windows

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.35 MB

PDA Forensics Tool 2.0.1.5Novinka

Pocket PC forensics software easily examines entire PDA mobile phone information

Orientačný preklad: Pocket PC forenznú softvér ľahko skúma celé PDA mobilný telefón informácií

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.17 MB

Actual Spy 3.0Novinka

Control all user's actions and monitor all system events in your absence.

Orientačný preklad: Ovládanie všetkých používateľských akcií a sledovať všetky udalosti v systéme vo Vašej neprítomnosti.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.53 MB

PC Data Manager Keylogger 5.0.1.5Novinka

Advance keylogger utility records multiple user keystroke action in your absence

Orientačný preklad: Vopred záznamy keylogger utility viac užívateľských klávesov akcie vo vašej neprítomnosti

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.90 MB

Website Spy Monitor 2010 8.0Novinka

Spy software / monitoring software that records all websites visited.

Orientačný preklad: Špionážne softvér / monitorovací softvér, ktorý zaznamenáva všetky navštívené webové servery.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.4 MB

Najsťahovanejšie programy