Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

PC Data Manager Keylogger 5.0.1.5

Autor: PC data manager keylogger
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.90 MB
Cena: 49 $
Počet stiahnutí: 1064
Dátum pridania: 2010-05-03
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Špionážne nástroje

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu PC Data Manager Keylogger:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér PC Data Manager Keylogger vo verzií 5.0.1.5 od autora PC data manager keylogger. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu PC Data Manager Keylogger je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér PC Data Manager Keylogger ..

Popis od autora programu - PC data manager keylogger v anglickom jazyku:

PC data manager software supplies advance functionality and user friendly interface which can be used to track down children and employees activities. Advance keylogger software is completely undetectable and remains hidden from start menu, add/remove program list, desktop icon and installation folder. Invisible keystroke recorder utility traces voice chat conversation, visited websites, internet history, temp files, cookies, clipboard activity and captures Windows screenshots periodically at regular time interval. Hidden computer monitoring software allows system owner to configure hot key or run command to access the software if running in hidden style. Invisible keylogger software records complete system information such as user login time and date etc. Computer keystroke monitoring tool is password protected so that unauthorized user cannot change software configuration settings. Advance keylogger software provides inbuilt help manuals to facilitate user. Affordable keylogger application has easy installation process and no need of technical expert guidance in operating the software. Hidden keystroke capturing utility bypasses all major antivirus, spyware and anti keylogger software. Undetectable keyboard monitoring software is compatible with all Windows operating system such as Windows 7, XP, Vista, Server 2008 and 2003.
Features:
* Computer monitoring program remains hidden from entire system and records report of monitored activities in encrypted log file.
* Advance keylogger software allows user to regularly receive activity log file at specified email address.
* Hidden keystroke capturing application facilitates user to take backup of recorded log for future reference.
* Comprehensive keystroke tracer software can be easily configured to start monitoring PC on windows startup.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

PC správca dát softvér dodávky vopred funkčnosť a užívateľsky prívetivé rozhranie, ktoré môžu byť použité, aby vystopoval detí a zamestnancov činnosti. Advance keylogger softvér je úplne nezistiteľný a zostáva skrytá štart menu, pridanie / odobratie programu zoznam, ikony na ploche a inštalačný priečinok. Neviditeľné úhoz záznamník utility stopy hlasového chatu konverzácia, navštevované webové stránky, internetové históriu, dočasné súbory, cookies, schránky činnosť a zachytáva Windows screenshoty periodicky v pravidelných časových intervaloch. Skryté počítače monitorovací softvér umožňuje sústavy konfigurovať horúce klávesy alebo spustiť príkaz pre prístup k softvéru, pokiaľ beží v skrytých štýle. Neviditeľné záznamy keylogger softvér kompletné informácie o systéme, ako je čas užívateľské meno a dátum atď Počítač úhoz nástroj pre sledovanie je chránený heslom tak, aby neoprávnený používateľ nemôže meniť nastavenia konfigurácie softvéru. Advance keylogger softvér poskytuje vstavané pomoci príručiek pre uľahčenie užívateľa. Cenovo dostupné keylogger aplikácie má ľahké inštaláciu a bez nutnosti technických odborného vedenia v operačnom programe. Skryté úhoz zachytiť nástroj obchádza všetky hlavné antivírus, spyware a anti keylogger softvér. Nezistiteľný klávesnica monitorovací softvér je kompatibilný so všetkými operačným systémom Windows, ako Windows 7, XP, Vista, Server 2008 a 2003. Vlastnosti: * Počítačová monitorovacieho programu zostáva skrytý z celého systému a záznamy správu sledovaných činností v šifrovaných log súboru. * Advance keylogger softvér umožňuje užívateľovi pravidelne dostávať činnosť súboru protokolu na uvedenú e-mailovú adresu. * Skrytá úhoz zachytiť aplikácia umožňuje užívateľovi vziať zálohovanie zaznamenaných log pre neskoršie použitie. * Komplexné úhoz stopovacieho softvér možno ľahko nakonfigurovať tak, aby štart monitoring počítača na spustenie Windows.

Sťahujte tu: PC Data Manager Keylogger 5.0.1.5

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

EagleEyeOS Professional 3.1.0Novinka

Powerful and flexible security solution against data leakage.

Orientačný preklad: Roztok výkonnej a flexibilnej zabezpečenia proti úniku dát.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 37 MB

----Intelinet Internet Security 2009.07Novinka

Intelinet Internet Security, all-in-one proactive security solution

Orientačný preklad: Intelinet Internet Security, all-in-one proaktívne bezpečnostné riešenie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.05 MB

Motion Detection 1.04Novinka

Creates a movie from anything in motion in front of the selected webcam

Orientačný preklad: Vytvorí film od čohokoľvek, čo v pohybe v prednej časti vybraných webcam

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.18 MB

PC Activity Monitor Standard 7.7.1Novinka

Powerful monitoring solution with Unicode support.

Orientačný preklad: Výkonný monitorovacie riešenie s podporou Unicode.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.54 MB

NannySoft 1.2.0Novinka

NannySoft allows parents to monitor all their childrens computer activities.

Orientačný preklad: NannySoft umožňuje rodičom, aby sledovať všetky svoje detské počítača činnosti.

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.75 MB

System Keylogger 3.2.3Novinka

Control all user's actions and monitor all system events in your absence.

Orientačný preklad: Ovládanie všetkých používateľských akcií a sledovať všetky udalosti v systéme vo Vašej neprítomnosti.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.22 MB

Inside Chat Spy 1.9Novinka

Inside Chat Spy monitors all chat conversations

Orientačný preklad: Vnútri Chat Spy monitoruje všetky konverzácie konverzácie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.34 MB

Quick Free Keylogger 3.0Novinka

Quick FREE Keylogger - compact and simple monitoring utility.

Orientačný preklad: Rýchle voľný Keylogger - kompaktný a jednoduché, monitoring utility.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.84 MB

Skype Spy Monitor 2010 9.8Novinka

Monitor employees, children and spouse's chat on Skype.

Orientačný preklad: Monitor zamestnancov, detí a manžela chat na Skype.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.9 MB

Najsťahovanejšie programy