Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

PC Data Manager Keylogger 5.0.1.5

Autor: PC data manager keylogger
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.90 MB
Cena: 49 $
Počet stiahnutí: 1109
Dátum pridania: 2010-05-03
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Špionážne nástroje

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu PC Data Manager Keylogger:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér PC Data Manager Keylogger vo verzií 5.0.1.5 od autora PC data manager keylogger. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu PC Data Manager Keylogger je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér PC Data Manager Keylogger ..

Popis od autora programu - PC data manager keylogger v anglickom jazyku:

PC data manager software supplies advance functionality and user friendly interface which can be used to track down children and employees activities. Advance keylogger software is completely undetectable and remains hidden from start menu, add/remove program list, desktop icon and installation folder. Invisible keystroke recorder utility traces voice chat conversation, visited websites, internet history, temp files, cookies, clipboard activity and captures Windows screenshots periodically at regular time interval. Hidden computer monitoring software allows system owner to configure hot key or run command to access the software if running in hidden style. Invisible keylogger software records complete system information such as user login time and date etc. Computer keystroke monitoring tool is password protected so that unauthorized user cannot change software configuration settings. Advance keylogger software provides inbuilt help manuals to facilitate user. Affordable keylogger application has easy installation process and no need of technical expert guidance in operating the software. Hidden keystroke capturing utility bypasses all major antivirus, spyware and anti keylogger software. Undetectable keyboard monitoring software is compatible with all Windows operating system such as Windows 7, XP, Vista, Server 2008 and 2003.
Features:
* Computer monitoring program remains hidden from entire system and records report of monitored activities in encrypted log file.
* Advance keylogger software allows user to regularly receive activity log file at specified email address.
* Hidden keystroke capturing application facilitates user to take backup of recorded log for future reference.
* Comprehensive keystroke tracer software can be easily configured to start monitoring PC on windows startup.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

PC správca dát softvér dodávky vopred funkčnosť a užívateľsky prívetivé rozhranie, ktoré môžu byť použité, aby vystopoval detí a zamestnancov činnosti. Advance keylogger softvér je úplne nezistiteľný a zostáva skrytá štart menu, pridanie / odobratie programu zoznam, ikony na ploche a inštalačný priečinok. Neviditeľné úhoz záznamník utility stopy hlasového chatu konverzácia, navštevované webové stránky, internetové históriu, dočasné súbory, cookies, schránky činnosť a zachytáva Windows screenshoty periodicky v pravidelných časových intervaloch. Skryté počítače monitorovací softvér umožňuje sústavy konfigurovať horúce klávesy alebo spustiť príkaz pre prístup k softvéru, pokiaľ beží v skrytých štýle. Neviditeľné záznamy keylogger softvér kompletné informácie o systéme, ako je čas užívateľské meno a dátum atď Počítač úhoz nástroj pre sledovanie je chránený heslom tak, aby neoprávnený používateľ nemôže meniť nastavenia konfigurácie softvéru. Advance keylogger softvér poskytuje vstavané pomoci príručiek pre uľahčenie užívateľa. Cenovo dostupné keylogger aplikácie má ľahké inštaláciu a bez nutnosti technických odborného vedenia v operačnom programe. Skryté úhoz zachytiť nástroj obchádza všetky hlavné antivírus, spyware a anti keylogger softvér. Nezistiteľný klávesnica monitorovací softvér je kompatibilný so všetkými operačným systémom Windows, ako Windows 7, XP, Vista, Server 2008 a 2003. Vlastnosti: * Počítačová monitorovacieho programu zostáva skrytý z celého systému a záznamy správu sledovaných činností v šifrovaných log súboru. * Advance keylogger softvér umožňuje užívateľovi pravidelne dostávať činnosť súboru protokolu na uvedenú e-mailovú adresu. * Skrytá úhoz zachytiť aplikácia umožňuje užívateľovi vziať zálohovanie zaznamenaných log pre neskoršie použitie. * Komplexné úhoz stopovacieho softvér možno ľahko nakonfigurovať tak, aby štart monitoring počítača na spustenie Windows.

Sťahujte tu: PC Data Manager Keylogger 5.0.1.5

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

MG-Shadow: Computer monitoring software 2.0.1617Novinka

The most stable and easy to use software to secretly monitor anyone's computer

Orientačný preklad: Najstabilnejší a ľahko použiteľný softvér pre niekoho tajne sledovať v počítači

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.96 MB

Family Keylogger 4.12Novinka

Try Family Keylogger. You have the right to Know!

Orientačný preklad: Skúste rodiny Keylogger. Máte právo vedieť!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.50 MB

SimonTools CyberGhost VPN 3.3.1.720Novinka

Your Virtual Private Network with 100% Anonymity! Anonymous. Simple. Secure!

Orientačný preklad: Virtuálne súkromné siete s 100% Anonymity! Anonymné. Jednoduché. Zabezpečenie!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.60 MB

PC Activity Monitor Professional 7.6.4Novinka

Ultimate invisible and undetectable easy-to-use monitoring tool.

Orientačný preklad: Ultimate neviditeľné a nezistiteľný ľahký-k-používať nástroje pre sledovanie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.90 MB

EasyCCTV 2.1Novinka

"Video surveillance system "

Orientačný preklad: "Video monitorovací systém"

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.44 MB

honestech Video Patrol 5.0Novinka

With honestech Video Patrol 5.0 you can remotely monitor activity in your home.

Orientačný preklad: S honestech Video Patrol 5.0 môžete vzdialene sledovať činnosť vo vašej domácnosti.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.08 MB

Handy Keylogger 4.1Novinka

Handy Keylogger - superior stealth keyboard monitor for family and business use

Orientačný preklad: Handy Keylogger - vynikajúce stealth klávesnica monitor pre rodinné a firemné použitie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.16 MB

Omniquad Instant Remote Control 2.2.7Novinka

Instant Remote Control - easy remote control solution for Windows based networks

Orientačný preklad: Okamžité diaľkové ovládanie - jednoduchým diaľkovým ovládaním riešenie pre Windows založený sietí

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.28 MB

Pocket PC Forensic Program 2.0.1.5Novinka

Pocket PC forensic program extract and display OS registry, PDA phonebook detail

Orientačný preklad: Pocket PC forenznú program extraktu a zobrazenie OS registra, PDA telefónneho zoznamu detail

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.78 MB

Najsťahovanejšie programy