Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

OpenPim 3.0

Autor: Fedor Vlasov
Stránka: open-pim.com
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.38 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 828
Dátum pridania: 2009-9-13
Aktualizácia: 2011-07-31

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Kalendáre

Operačný systém:

Win98, WinME, WinNT 4.x, WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu OpenPim:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér OpenPim vo verzií 3.0 od autora Fedor Vlasov. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu OpenPim je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér OpenPim ..

Popis od autora programu - Fedor Vlasov v anglickom jazyku:

OpenPim is an easy to use PIM software. It allows you to organize your contacts, web-links, passwords, events and notes in one file. You won't waste time searching for different pieces of information anymore. All info is just one click away from you now!

OpenPim benefits:
-All your personal information is stored in one file. You can carry it between your home and office PCs, you can always have it with you on a flash-card. If you save your data in OpenPim, you can be confident that you can always easily access it. OpenPim will never lose your information.
-OpenPim database is a human-readable xml-based file. When using OpenPim, you do not depend on a proprietary binary file format. You will be able to access your data even from the Notepad. You will be able to transfer your data to any other software as desired.
-You don't have to remember lots of passwords. Encrypt your info with one password you remember and no one will ever read them except you!
-You can use any and all browsers. If your web-links are in OpenPim, they'll always be with you
-You will never lose addresses, phones, ICQ, email, or web-pages of your friends, relatives and colleagues.
-OpenPim is as easy-to-use as Windows Explorer.
-OpenPim allows you to organize your data the way YOU like. It just adapts to you, to the way YOU think!
-OpenPim is Unicode-based, so it can easily store data in YOUR own native language.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

OpenPim je ľahko ovládateľný PIM softvér. To umožňuje usporiadať kontakty, webové odkazy, hesiel, udalosti a poznámky v jednom súbore. Nebude odpad, čas hľadá rôzne kúsky informácií už. Všetky info je teraz len jedno kliknutie ďaleko od vás!

OpenPim dávky:-všetky osobné informácie sú uložené v jednom súbore. Vykonať medzi vaše domáce a kancelárske počítače, môžete vždy mať s vami na flash karty. Ak uložíte vaše údaje v OpenPim, môžete si byť istí, že ste vždy jednoduchý prístup. OpenPim nikdy stratí vašich informácií.


-OpenPim databáza je čitateľný založené xml súboru. Pri použití OpenPim, ste nezávisia proprietárnu binárny súborový formát. Bude môcť prístup k vašim údajom aj z programu Poznámkový blok. Budete schopní preniesť akýkoľvek iný softvér ako požadované údaje.


-Nemáte veľa heslá pamätať. Šifrovať vaše info s jedno heslo si pamätáte a nikto nikdy čítať ich okrem vás!


-Môžete použiť všetky prehliadače. Ak váš web-odkazy v OpenPim, budete vždy sa s vami-ste nikdy stratí adresy, telefóny, ICQ, email alebo webové stránky vašich priateľov, príbuzných a kolegov.


-OpenPim je tak ľahké-to-use ako Windows Explorer.


-OpenPim vám umožní organizovať vaše údaje spôsob, ako sa vám páči. Len prispôsobí na vás, na spôsob, ako si myslíte!


-OpenPim je Unicode-založené, takže to jednoduché ukladanie údajov v vaše vlastné rodnom jazyku.

Sťahujte tu: OpenPim 3.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Neat Notes 2005 2.61Novinka

This program works as a notebook with tree-like structure of organization.

Orientačný preklad: Tento program funguje ako notebook s strom-ako štruktúry organizácie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.3 MB

Secure Notes Organizer 3.0.9Novinka

Organizing notes in an outline tree form with document password protection

Orientačný preklad: Organizovanie poznámok v podobe osnovy strom s ochranou dokumentu heslom

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.5 MB

A-book 3.1Novinka

Handy digital address book with many useful options for home and office use.

Orientačný preklad: Handy digitálny adresár s mnohými užitočných možností pre domáce a kancelárske použitie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.79 MB

Free Online Diary 1.00Novinka

Free online diary works online, no installation or database backup needed.

Orientačný preklad: Zdarma online denník funguje on-line, žiadnu montáž alebo zálohu databázy, ktoré sú potrebné.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.05 MB

Tree Notes 1.63Novinka

Universal, very user friendly and powerful note manager with tree structure.

Orientačný preklad: Správca používateľov univerzálne, veľmi priateľské a mocný poznámka s stromovej štruktúry.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.29 MB

Notezilla 7.0Novinka

Write notes on Desktop Sticky Notes, Stick them to Websites, Organize or Share.

Orientačný preklad: Písať poznámky na ploche Sticky Notes, Stick je na webové stránky, organizovať a zdieľať.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.71 MB

WinLog Assist Task Tracking 2.1.5Novinka

Win Log Assist is a PC time-keeping tool.

Orientačný preklad: Win Prihlásiť Assist je PC čas-držať nástroj.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.90 MB

Pocket Contacts Synchronizer(mdb,xls,..) 2.0Novinka

Synchronize any Desktop database like Mdb,Oracle,MySQL with Pocket PC Contacts.

Orientačný preklad: Synchronizovať všetky databázy Desktop ako mdb, Oracle, MySQL s Pocket PC Kontakty.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.85 MB

Magazine Organizer PS Bombay 4.1Novinka

Organize magazines, periodicals, articles and subscriptions the easy way...

Orientačný preklad: Organizovať časopisy a periodiká, články predplatné jednoduchý spôsob, ako...

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.69 MB

Najsťahovanejšie programy