Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

OpenPim 3.0

Autor: Fedor Vlasov
Stránka: open-pim.com
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.38 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 849
Dátum pridania: 2009-9-13
Aktualizácia: 2011-07-31

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Kalendáre

Operačný systém:

Win98, WinME, WinNT 4.x, WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu OpenPim:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér OpenPim vo verzií 3.0 od autora Fedor Vlasov. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu OpenPim je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér OpenPim ..

Popis od autora programu - Fedor Vlasov v anglickom jazyku:

OpenPim is an easy to use PIM software. It allows you to organize your contacts, web-links, passwords, events and notes in one file. You won't waste time searching for different pieces of information anymore. All info is just one click away from you now!

OpenPim benefits:
-All your personal information is stored in one file. You can carry it between your home and office PCs, you can always have it with you on a flash-card. If you save your data in OpenPim, you can be confident that you can always easily access it. OpenPim will never lose your information.
-OpenPim database is a human-readable xml-based file. When using OpenPim, you do not depend on a proprietary binary file format. You will be able to access your data even from the Notepad. You will be able to transfer your data to any other software as desired.
-You don't have to remember lots of passwords. Encrypt your info with one password you remember and no one will ever read them except you!
-You can use any and all browsers. If your web-links are in OpenPim, they'll always be with you
-You will never lose addresses, phones, ICQ, email, or web-pages of your friends, relatives and colleagues.
-OpenPim is as easy-to-use as Windows Explorer.
-OpenPim allows you to organize your data the way YOU like. It just adapts to you, to the way YOU think!
-OpenPim is Unicode-based, so it can easily store data in YOUR own native language.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

OpenPim je ľahko ovládateľný PIM softvér. To umožňuje usporiadať kontakty, webové odkazy, hesiel, udalosti a poznámky v jednom súbore. Nebude odpad, čas hľadá rôzne kúsky informácií už. Všetky info je teraz len jedno kliknutie ďaleko od vás!

OpenPim dávky:-všetky osobné informácie sú uložené v jednom súbore. Vykonať medzi vaše domáce a kancelárske počítače, môžete vždy mať s vami na flash karty. Ak uložíte vaše údaje v OpenPim, môžete si byť istí, že ste vždy jednoduchý prístup. OpenPim nikdy stratí vašich informácií.


-OpenPim databáza je čitateľný založené xml súboru. Pri použití OpenPim, ste nezávisia proprietárnu binárny súborový formát. Bude môcť prístup k vašim údajom aj z programu Poznámkový blok. Budete schopní preniesť akýkoľvek iný softvér ako požadované údaje.


-Nemáte veľa heslá pamätať. Šifrovať vaše info s jedno heslo si pamätáte a nikto nikdy čítať ich okrem vás!


-Môžete použiť všetky prehliadače. Ak váš web-odkazy v OpenPim, budete vždy sa s vami-ste nikdy stratí adresy, telefóny, ICQ, email alebo webové stránky vašich priateľov, príbuzných a kolegov.


-OpenPim je tak ľahké-to-use ako Windows Explorer.


-OpenPim vám umožní organizovať vaše údaje spôsob, ako sa vám páči. Len prispôsobí na vás, na spôsob, ako si myslíte!


-OpenPim je Unicode-založené, takže to jednoduché ukladanie údajov v vaše vlastné rodnom jazyku.

Sťahujte tu: OpenPim 3.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Advanced Phonebook 2.03Novinka

Professional phone number database.

Orientačný preklad: Profesionálny telefónne číslo databázy.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.34 MB

Notezilla 7.0Novinka

Write notes on Desktop Sticky Notes, Stick them to Websites, Organize or Share.

Orientačný preklad: Písať poznámky na ploche Sticky Notes, Stick je na webové stránky, organizovať a zdieľať.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.71 MB

JetTask 2.0Novinka

JetTask is the ultimate task list software for keeping track of your tasks.

Orientačný preklad: JetTask je konečný zoznam úloh softvér pre sledovanie úloh.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.17 MB

My Schedule 1.75Novinka

Schedule planner, reminder and printable calendar. US holidays. Free download.

Orientačný preklad: Plán plánovač, upomienky a tlač kalendára. USA sviatky. Na stiahnutie zadarmo.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.78 MB

Sciral Consistency for Mac OS X 1.1.5Novinka

Tracks and provides feedback on daily tasks that are repeating yet flexible.

Orientačný preklad: Skladby a poskytuje spätnú väzbu o každodenné úlohy, ktoré sú opakujúce sa pritom pružný.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.662 MB

StarPlanner 1.5Novinka

StarPlanner. The perfect tool for planning appointments with clients

Orientačný preklad: StarPlanner. Dokonalý nástroj pre plánovanie schôdzok s klientmi

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.68 MB

Zoot 5.0Novinka

Zoot is an Information Processor for professional writers and researchers.

Orientačný preklad: Zoot je procesor Informácie pre profesionálne spisovatelia a vedci.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 8.91 MB

DailyPIM 4.06Novinka

DailyPIM is a wonderful software for personal information management(PIM).

Orientačný preklad: DailyPIM je krásny softvér pre osobné údaje management(PIM).

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3 MB

Click Tray Calendar 2.58Novinka

It is a user-friendly calendar, address, and reminder program.

Orientačný preklad: Jedná sa o užívateľsky príjemný kalendári, adresu a pripomenutie program.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.93 MB

Najsťahovanejšie programy