Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Program Toolbar Icons 2011.1

Autor: Aha-Soft
Licencia: Demo
Veľkosť: 7.05 MB
Cena: 129.95 $
Počet stiahnutí: 1186
Dátum pridania: 2011-05-15
Aktualizácia: 2011-12-13

Kategória programu:

Pracovná plocha > Ikony

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, WinOther, Other, Mac OS X, Mac Other, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, WinMobile, Windows CE, Pocket PC, Android, BlackBerry, iPhone, iPod, iTouch, Palm, Palm OS 6.0, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Win95, Unix, Linux, Handheld/Mobile Other, Java, Win 3.1x, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2005, Linux Gnome, Linux GPL, Linux Open Source, AS/400, OS/2, OS/2 Warp, OS/2 Warp 4, Mac PPC

Krátky popis k programu Program Toolbar Icons:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Program Toolbar Icons vo verzií 2011.1 od autora Aha-Soft. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Program Toolbar Icons je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Program Toolbar Icons ..

Popis od autora programu - Aha-Soft v anglickom jazyku:

Add professionally designed toolbar icons to your software projects. Program Toolbar Icons are readily available, royalty-free images of objects, actions and symbols that are commonly used in software toolbars. Over two hundred of slick images available in all standard sizes, styles, and color depths are assembled into a matching set and are ready to be used in your products.

Program Toolbar Icons depict various symbols commonly used by software developers. New Document and Open, Apply and Cancel, Add and Remove, Undo and Redo, Cut, Copy and Paste are a few common images to name. Yet, there are more than that! Over a hundred of unique images, each available in several sizes, styles, file formats and color depths, make it more than a thousand of images in a single collection!

Each image in the set is carefully matched against all others, giving your product a finished professional look. Program Toolbar Icons are designed to match styling guidelines set by Windows XP, Vista and Windows 7 making your product look fresh and modern yet not out-of-style on either Windows.

Program Toolbar Icons consists of more than a hundred icons in various resolutions. All icons are available in plain 256-color and translucent True Color formats, making them suitable for any environment from a graphic workstation to a server terminal. Each image is available in all standard sizes including 16x16, 20x20, 24x24, 32x32, 40x40, and 48x48 pixels. There are three states defined for each icon: normal, disabled, and highlighted. All icons come in all of the following file formats: ICO, BMP, GIF, and PNG.

There are no hidden fees, royalties or any recurring charges. Needless to say, it is easy to preview the icons before you order them. With Program Toolbar Icons, what you see is what you get!

Toolbar Icons also plans to release the following icon sets: Design Icons for Vista, Application Icons for Vista, Professional Icons for Vista, Button Icons for Vista, Trash Icons for Vista.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Pridať profesionálne navrhnutých toolbar icons softvérových projektov. Program Toolbar Icons sú ľahko dostupné, nezrušiteľnej a bezplatnej obrázky predmetov, akcie a symboly, ktoré sa bežne používajú v softvéru panely s nástrojmi. Viac ako dvesto klzký obrázky k dispozícii vo všetkých štandardných veľkostí, štýly a hĺbkach farieb sú zostavené do zodpovedajúce sady a sú pripravení použije vo vašich výrobkoch.

Program Toolbar Icons znázorňujú rôzne symboly bežne používajú programátori softvéru. Nový dokument a otvoriť, použiť a zrušiť, pridať a odstrániť, späť a znova, Vystrihnúť, kopírovať a prilepiť sú niekoľko spoločných obrázky na meno. Napriek tomu existuje viac než! Cez sto jedinečné obrázkov, každý dostupné v niekoľkých veľkostiach, štýlov, formátov a hĺbkach farieb, robia viac ako tisíc obrázkov v kolekcii jeden!

Každý obrázok v množine starostlivo porovnávajú všetky ostatné, dáva váš produkt hotový profesionálny vzhľad. Program Toolbar Icons sú navrhnuté tak, aby zodpovedali styling usmernení stanovených Windows XP, Vista a Windows 7 tvorby váš vzhľad výrobku čerstvé a moderné ešte nie out of style na buď Windows.

Program Toolbar Icons pozostáva z viac ako sto ikony v rôznych rezolúcie. Všetky ikony sú k dispozícii v obyčajný 256 farieb a priesvitné True Color formáty, čo ich robí vhodnými pre každé prostredie z grafického pracovnej stanice na server terminal. Každý obrázok je dostupný vo všetkých štandardných veľkostí vrátane 16 x 16, 20 x 20, 24 x 24, 32 x 32, 40 x 40 a 48 x 48 pixelov. Existujú tri štáty definované pre každú ikonu: normálny, vypnuté a zvýraznené. Všetky ikony prísť vo všetkých nasledujúcich formátov súborov: ICO, BMP, GIF a PNG.

Neexistujú žiadne skryté poplatky, licenčné poplatky alebo opakujúcich poplatkov. Netřeba říkat, je ľahké ukážku ikony pred môžete objednať. S Program Toolbar Icons, čo vidíte, je to, čo dostanete!

Toolbar Icons tiež plánuje uvoľnenie týchto množín ikon: Design Icons for Vista, ikony aplikácií pre Vista, Professional ikony pre Vista, ikon tlačidla pre Vista, ikony Trash pre Vista.

Sťahujte tu: Program Toolbar Icons 2011.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Bad Credit Loans 1Novinka

Sixteen free bad credit loans icons that are very high quality.

Orientačný preklad: Šestnásť zadarmo zlé úverové pôžičky ikony, ktoré sú veľmi vysokej kvalite.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.04 MB

Standard Infrastructure Icons 2008.2Novinka

Lay out city infrastructure with a collection of standard infrastructure icons

Orientačný preklad: Naaranžovat mesto infraštruktúry s kolekciou ikon pre štandardnej infraštruktúry

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.51 MB

Database Icon Set 2011.2Novinka

A library of sleek modern-looking toolbar and menu icons for database software

Orientačný preklad: Knižnica elegantný moderné-hľadáte toolbar and menu ikony pre databázy, softvér

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.64 MB

Business Icons Collection (XP) 3.0Novinka

Professional Business Icons for use in Software, Web, and Digital Media

Orientačný preklad: Professional Business ikony na používanie softvéru, webových stránok a digitálnych médií

Licencia: Shareware | Veľkosť: 11.26 MB

Smile Icon Set 3.1Novinka

An extensive set of emoticons for application and website developers

Orientačný preklad: Rozsiahly súbor smajlíkov pre aplikáciu a vývojárom webových stránok

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.22 MB

Space Icons 2011.1Novinka

Collection of ready-made space, science and astronomy icons for software and Web

Orientačný preklad: Zber vstavaných vesmíru, vede a astronómia ikony pre softvér a Web

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.05 MB

Core Icon Collection 1.0Novinka

Professionals for world most enhanced high quality Core icon Collections

Orientačný preklad: Profesionáli na svete najviac rozšírené kvalitné Core ikonu Zbierky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.03 MB

Full Lace Wigs 1Novinka

Leading online supplier of full lace and lace front wigs and accessories.

Orientačný preklad: Predné dodávateľ online plné čipiek a parochne čipky vpredu a príslušenstvo.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.04 MB

Blog Icons for Vista 2011.1Novinka

Blog Icons for Vista make blogs and forums look slick and modern

Orientačný preklad: Blog ikony pre Vista urobiť blogy a fóra pozrieť klzký a moderné

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.03 MB

Najsťahovanejšie programy