Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

All-In-One Spy 2.0

Autor: FlamingoSoft
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.76 MB
Cena: 25.00 $
Počet stiahnutí: 1044
Dátum pridania: 2004-02-25
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinXP, WinNT 4.x, Windows2000, Windows2003

Krátky popis k programu All-In-One Spy:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér All-In-One Spy vo verzií 2.0 od autora FlamingoSoft. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu All-In-One Spy je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér All-In-One Spy ..

Popis od autora programu - FlamingoSoft v anglickom jazyku:

All-In-One SPY is the program that allows monitoring and recording all actions that are performed with a computer. All-In-One SPY records all keys that were pressed, remembers addresses of Internet pages that were visited, and maintains log file for applications that were run on the computer. It can create screenshots with the specified time period and record sounds from the computer's microphone to a sound file. With All-In-One SPY you can disable certain applications and web site addresses. The program runs in the stealth mode and is completely invisible on the computer. The log files with the program work results can be securely transferred to another computer over a local area network or send to a certain address via e-mail. You can configure the program to start automatically every time the computer starts.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

All-In-One SPY je program, ktorý umožňuje sledovanie a záznam všetkých akcií, ktoré sa vykonávajú s počítačom. All-In-One SPY záznamy všetky kľúče, ktoré boli stlačené, pamätá adresy internetových stránok, ktoré boli navštívené, a udržuje log súboru pre aplikácie, ktoré boli prevádzkované na počítači. To môže vytvárať snímky s stanovenom časovom období, a nahrávať zvuky z počítača mikrofónu zvukový súbor. S All-In-One SPY môžete zakázať niektoré aplikácie a webové adresy. Program beží v utajenom režime a je úplne neviditeľná na počítači. Log súbory s výsledkami pracovného programu môže byť bezpečne prevedený na iný počítač cez miestnu sieť alebo poslať do určitej adresu prostredníctvom e-mailu. Si môžete nastaviť program spustiť automaticky pri každom spustení počítača.

Sťahujte tu: All-In-One Spy 2.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Accent Internet Password Recovery 1.00Novinka

Instantly recover passwords from your Internet apps. Try iy free!

Orientačný preklad: Okamžite obnoviť hesla z internetového aplikácií. Skúste IY zadarmo!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.71 MB

DriveCrypt Plus Pack 3.9Novinka

Strong AES 256 bit encryption for full disk, hidden Operatin System, and more..

Orientačný preklad: Silné AES 256 bit šifrovanie pre celý disk, skryté prevádzkovými systém, a ďalšie ..

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.5 MB

Video2EXE - Video to EXE 10.0Novinka

Convert video file to exe,protect your video file,nobody can edit it.

Orientačný preklad: Prevod video súborov na exe, chrániť video súbor, nikto nemôže upraviť.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.31 MB

VBA Password Recovery Professional 1.1.0Novinka

Unlock password-protected Visual Basic projects with VBA Password Recovery.

Orientačný preklad: Odomknúť heslo-chrániť projekty jazyka s VBA Password Recovery.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.50 MB

DRMsoft Excel to EXE Converter 7.0Novinka

Encrypt and convert excel to exe, prevent from editing, copying and printing.

Orientačný preklad: Šifrovať a konvertovať programu excel exe, zabrániť strih, kopírovanie a tlač.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.63 MB

SecretDrive 2.02Novinka

FREE encrypted virtual disks manager

Orientačný preklad: Voľný šifrované virtuálne disky manažér

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.66 MB

Icesun System Cleaner 6.00Novinka

Clean up any information you don't want to keep.

Orientačný preklad: Vyčistiť všetky informácie, ktoré nechcete ponechať.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.77 MB

CAD DWG Drawing Encrypter 8.0Novinka

Encrypt and protect AutoCAD DWG,DXF, HPGL, SVG files.

Orientačný preklad: Zašifrovať a chrániť AutoCAD DWG, DXF, HPGL, SVG súbory.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.01 MB

WinDefender 2.1.9.1Novinka

Encrypt your important data on the fly, set access rights for files and folders

Orientačný preklad: Šifrovať dôležité dáta o lete, nastaviť prístupové práva pre súbory a priečinky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.32 MB

Najsťahovanejšie programy