Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

NetWebDownload .Net Component 1.0.0.0

Autor: April16 .Net Components
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.02 MB
Cena: 20 $
Počet stiahnutí: 1089
Dátum pridania: 2008-04-23
Aktualizácia: 2011-10-12

Kategória programu:

Programovanie > Basic, VB, VB DotNet

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu NetWebDownload .Net Component:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér NetWebDownload .Net Component vo verzií 1.0.0.0 od autora April16 .Net Components. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu NetWebDownload .Net Component je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér NetWebDownload .Net Component ..

Popis od autora programu - April16 .Net Components v anglickom jazyku:

The NetWebDownload .Net Component gives your Visual Studio application internet access, to enable you to provide updates, upgrades, support, etc via the internet.

The NetWebDownload .Net Component does the following:
Detects whether an internet connection is available.
Opens the default internet connection as the user default settings.
Opens the default internet connection overriding the user default settings.
Closes the default internet connection.
Detects whether and reports when a connection to the internet is made.
Reports whether a connection to the internet is configured, and how it is achieved.
Checks whether a specific URL can be reached and returns the result.
Downloads a specified file from the internet and saves it to a specified location on the local system.
Provides the owner application with continuously updated information about the download progress, such as time remaining, download file size, total file size, progress in %, and more.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

NetWebDownload.Čisté zložky dáva Visual Studio žiadosti prístup na internet, aby ste mohli poskytnúť aktualizácií, inovácií, podpory atď prostredníctvom internetu.

NetWebDownload.Čisté zložky je nasledovná: zistí, či pripojenie k internetu je k dispozícii.


Otvorí predvolené pripojenie na internet ako predvolené nastavenia používateľa.


Otvorí predvolené pripojenie na internet prevažujúce predvolené nastavenia používateľa.


Zavrie predvolené pripojenie na internet.


Zistí či a správy pri pripojení na internet.


Správy či pripojenie na internet je nakonfigurovaný a ako je dosiahnuť.


Skontroluje, či URL špecifickú možno dosiahnuť a vráti výsledok.


Zadaný súbor na stiahnutie z internetu a uloží na určené miesto na lokálnom systéme.


Poskytuje vlastník žiadosti s neustále aktualizované informácie o stiahnuť pokroku ako zostávajúci čas, sťahovania veľkosť súboru, celkovú veľkosť súboru, pokrok v %, a ďalšie.

Sťahujte tu: NetWebDownload .Net Component 1.0.0.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

GLBasic SDK premium 4.0Novinka

GLBasic is a simple and fast programming language designed for game programming.

Orientačný preklad: GLBasic je jednoduchý a rýchly programovací jazyk určený pre hru programovania.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 46.60 MB

Aspose.Diagram for .NET 1.0.0.0Novinka

Aspose.Diagram is a pure .NET class library for working with MS Visio files.

Orientačný preklad: Knižnica tried pre prácu so súbormi MS Visio pre platformu .NET.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.30 MB

Aspose.Cells for .NET 6.0.0.0Novinka

Aspose.Cells is a .NET component for spreadsheet reporting.

Orientačný preklad: Aspose.Cells je.ČISTÉ zložky pre vykazovanie hárok.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 44.90 MB

Aspose.Grid for .NET 2.0.1.0Novinka

Aspose.Grid is a .NET component that provides you a total grid solution.

Orientačný preklad: Aspose.Grid je.ČISTÝ súčasť, ktorá vám poskytuje celkový mriežky riešenie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 20.60 MB

VBScriptMania 1.0Novinka

MSAccess database with over 2000 predefined scripts, in French and English.

Orientačný preklad: MSAccess databáza s viac ako 2000 preddefinovaných skripty, vo francúzštine a angličtine.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.78 MB

Aspose.Report for .NET 2.7.0.0Novinka

Aspose.Report is a query building and charting control for .NET applications.

Orientačný preklad: Aspose.Report je dotaz, stavebné a mapovať ovládanie. NET aplikácie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 8.10 MB

itCode39 1.0.0Novinka

Freeware control For VB6 - use and print code 39 barcodes from you own programs.

Orientačný preklad: Freeware pre kontrolu VB6 - použitie a tlač čiarových kódov Code 39 z vás vlastné programy.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.30 MB

Aspose.Total for .NET 1.4.0.5Novinka

Aspose.Total is a suite of 13 powerful and widely used .NET components.

Orientačný preklad: Aspose.Total je sada 13 mocný a široko používané.ČISTÉ zložky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 134.50 MB

MiniBASIC 1.08Novinka

Compile stand alone Windows XP,Vista, Windows 7 programs with MiniBASIC

Orientačný preklad: MiniBASIC je 32 bitový kompilátor s integrovaným vývojovým prostredím s pokročilým kompilátorom.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.89 MB

Najsťahovanejšie programy