Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Clipstory 1.0

Autor: Iconico
Stránka: www.iconico.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.81 MB
Cena: 19.50 $
Počet stiahnutí: 1189
Dátum pridania: 2008-10-26
Aktualizácia: 2011-08-20

Kategória programu:

Systémové utility > Nástroje schránky

Operačný systém:

WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu Clipstory:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Clipstory vo verzií 1.0 od autora Iconico. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Clipstory je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Clipstory ..

Popis od autora programu - Iconico v anglickom jazyku:

We all use Copy and Paste, well only about a hundred times a day! Copying and Pasting text, files and graphics is one of the most invaluable features of Windows, but the problem is that you can only copy and paste one thing at a time.

What's needed is a way to copy and paste to the clipboard, and see the history; and that's why we call this application Clipstory!
Clipstory gives you a huge extension to your copy and paste abilities, you can quickly cycle through your entire history of copied text, files, images, audio and binary data. Through use of the keyboard shortcuts a preview popup is shown in the corner of your screen, and this works with any and all applications.
Just take a look how easy it is, the popup shown here is activated by pressing Ctrl+Shift+Up or Ctrl+Shift+Down to easily show what you're working with.

But that's not all! Clipstory's main screen will show you a full history list and enable you to tag items, see extra details about them and save clipped to disk. It's like a full management system for everything you've done on your computer, extremely powerful with thousands of uses.

Clipstory also comes with the ability to set up custom filters. You can direct Clipstory to save copied text, files, images, audio and binary data into a folder of your choice. With images you can automatically convert them into specific file formats. So Clipstory is also an automator, allowing you to gather files and information together.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Sme všetci použitie kopírovať a Prilepiť, no len asi sto krát denne! Kopírovanie a vkladanie textu, súborov a grafiky je jedným z najviac neoceniteľné funkcie systému Windows, ale problém je možné len kopírovať a prilepiť jednu vec naraz.

Čo je potrebné je spôsob, ako kopírovať a prilepiť do schránky a zobraziť históriu; a to je dôvod, prečo sme zavolať túto aplikáciu Clipstory!


Clipstory vám dáva obrovské rozšírenie na vaše kopírovať a prilepiť schopnosti, môžete rýchlo prechádzať vaše celú históriu kopírovaný text, súbory, obrázky, zvukové a binárne údaje. Pomocou klávesových skratiek popup náhľad sa zobrazuje v rohu obrazovky, a to funguje s všetky žiadosti.


Stačí sa pozrieť ako ľahké je, popup tu sa aktivuje stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + Šípka nahor alebo Ctrl + Shift + šípka nadol, jednoducho ukázať čo pracujete s.

Ale to nie je všetko! Clipstory na hlavnej obrazovke bude ukázať celý zoznam a umožňuje značka položky, zobraziť ďalšie podrobnosti o nich a uložiť skrátené na disk. Je to ako úplné riadenie systému pre všetko, čo ste urobil na počítači, veľmi silný, s tisíckami použitia.

Clipstory sa tiež prichádza s schopnosť vytvoriť vlastné filtre. Môžete priamo Clipstory na uloženie kopírovaný text, súbory, obrázky, zvukové a binárne údaje do priečinka podľa vášho výberu. S obrázkami môžete automaticky previesť ich do špecifických formátov súborov. Takže Clipstory je tiež automator umožňuje zhromaždí súbory a informácie.

Sťahujte tu: Clipstory 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Day Clipboard Utility 2.4.5Novinka

Automatically capture and save all text or image copied.

Orientačný preklad: Užitočný nástroj, ktorý automaticky ukladá texty a obrázky do súborov, vtedy ak ich dáme skopírovať stlačením (CTRL + C).

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.188 MB

DactyloMagicPro 2011Novinka

Software of aid to the typing

Orientačný preklad: Softvér pomoci sa zadaním

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.40 MB

Clipboardic 1.10Novinka

Small and simple clipboard manager.

Orientačný preklad: Malý a jednoduchý schránky manager.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.04 MB

AutoClipX 1.5.8.1Novinka

Automatically copy selected stuff. Paste with the click of a mouse button!

Orientačný preklad: Automaticky kopírovať vybraté veci. Prilepiť kliknutím tlačidla myši!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.98 MB

Swift Paste 2.1Novinka

Swift Paste is a clipboard program. It can store multi-clipboard texts/images.

Orientačný preklad: Swift pasta je program schránky. Je možné uložiť viac-clipboard texty alebo obrázky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.09 MB

ClipMate Clipboard Extender 7.3.14Novinka

Popular Clipboard Extender Holds Thousands of Clips, Powerful Internet Features!

Orientačný preklad: Populárna schránky Extender Pojme Tisíce klipy, výkonný Internet funkcie!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.37 MB

Clipboard Launcher 1.0.1Novinka

Clipboard Launcher provides a quick method of editing items in your clipboard.

Orientačný preklad: Schránky Launcher poskytuje rýchly spôsob úpravy položiek vo vašej schránky.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.10 MB

goldencircle 1.0Novinka

This application organizes desktop programs for home exercise equipment.

Orientačný preklad: Táto aplikácia organizuje desktopu programy pre domáce výkon zariadení.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.22 MB

summitseeker 1.0Novinka

This application simulates a mouse double click for home exercise equipment.

Orientačný preklad: Táto aplikácia simuluje dvojitým kliknutím myši pre domáce výkon zariadení.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.23 MB

Najsťahovanejšie programy