Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

honestech Video Patrol 5.0

Autor: Honest Technology Co. Ltd.
Licencia: Shareware
Veľkosť: 7.08 MB
Cena: 49.99 $
Počet stiahnutí: 1420
Dátum pridania: 2006-01-10
Aktualizácia: 2011-09-27

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Špionážne nástroje

Operačný systém:

WinXP, Windows2000

Krátky popis k programu honestech Video Patrol:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér honestech Video Patrol vo verzií 5.0 od autora Honest Technology Co. Ltd.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu honestech Video Patrol je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér honestech Video Patrol ..

Popis od autora programu - Honest Technology Co. Ltd. v anglickom jazyku:

honestech Video Patrol 5.0 provides a comprehensive personal video monitoring surveillance solution. - Detects motion and provides live feed or recorded videos to you. - Control up to three PC cameras. - Send e-mail notices to specified e-mail accounts. - Schedule monitoring time slots. - Record surveillance videos in MPEG format and burn DVD. Monitor your children and their babysitter while you are away:
Are you concerned about your children's safety when you are away? Watch your children and their caretakers easily over the internet. -Keep a watchful eye on loved ones in the hospital or nursing home: Monitor patients in real-time and receive alert when motion is detected. -Monitor your office while you are away. -Watch over your business premises while you are away: Video Patrol 5.0 provides an inexpensive surveillance for your office or small business. -Back up your surveillance videos: Back up your videos on your FTP server or burn DVD. -Free Online membership (www.my-iptv.com) -View surveillance video from PDA, Sony PSP, and PDA mobile phone. Now you can enjoy a peace of mind when you are away from home or office. Video Patrol 5.0 takes care of monitoring and surveillance.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

honestech Video Patrol 5.0 poskytuje komplexné osobného videa monitorovanie dohľad roztok. -Zisťuje pohybu a poskytuje živé kanála alebo zaznamenané videá na vás. -Kontrolné až tri PC kamery. -Poslať e-mailové upozornenia na zadané e-mailové kontá. -Plán monitorovania časové intervaly. -Záznam sledovania videa vo formáte MPEG a napáliť disk DVD. Sledovať vaše deti a ich chůva, zatiaľ čo ste preč: zaujíma vás o vaše deti bezpečnosť keď ste preč? Sledovať vaše deti a ich dozorcov ľahko cez internet. -Pozorným okom Sledujte blízkym v nemocnici alebo opatrovateľské dom: sledovanie pacientov v reálnom čase a dostávať upozornenia, keď je zistená pohybu. -Monitorovať vašej kancelárii, keď ste preč. -Sledovať cez vaše podnikateľské priestory zatiaľ čo ste preč: Video Patrol 5.0 poskytuje lacný dozoru pre váš úrad alebo malých podnikov. -Zálohovať vaše videá dohľadu: zálohovať vaše videá na serveri FTP alebo napáliť disk DVD. -Free Online členstvo (www.my-iptv.com)-zobrazenie dohľadu video z PDA, Sony PSP a PDA Mobilný telefón. Teraz si môžete užívať pokoj v duši, keď ste mimo domov alebo kanceláriu. Monitorovania a dozoru sa stará video Patrol 5.0.

Sťahujte tu: honestech Video Patrol 5.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

PC Activity Monitor Professional 7.6.4Novinka

Ultimate invisible and undetectable easy-to-use monitoring tool.

Orientačný preklad: Ultimate neviditeľné a nezistiteľný ľahký-k-používať nástroje pre sledovanie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.90 MB

System Keylogger 3.2.3Novinka

Control all user's actions and monitor all system events in your absence.

Orientačný preklad: Ovládanie všetkých používateľských akcií a sledovať všetky udalosti v systéme vo Vašej neprítomnosti.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.22 MB

SniperSpy 7.2Novinka

SniperSpy remote spy software allows you to monitor your PC from anywhere!

Orientačný preklad: SniperSpy vzdialený špionážne softvér vám umožní sledovať vaše PC odkiaľkoľvek!

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.42 MB

BlazingTools Perfect Keylogger for Mac 2.0Novinka

Remote keylogger for Mac OS X - records everything and forwards to your email

Orientačný preklad: Vzdialená keylogger pre Mac OS X - záznamy všetko a preposiela na Váš email

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.20 MB

EagleEyeOS One 3.0.1Novinka

Quick and easy-to-manage data protection solution to prevent data leakage.

Orientačný preklad: Rýchle a jednoduché spravovanie údajov ochrana roztok na zabránenie úniku dát.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.83 MB

Pocket PC Forensics Tool 2.0.1.5Novinka

Pocket PC examiner tool illustrate hardware detail with manufactures information

Orientačný preklad: Pocket PC skúšajúci nástroj ilustrovať hardware podrobne sa vyrába informácie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.17 MB

Family Keylogger 4.12Novinka

Try Family Keylogger. You have the right to Know!

Orientačný preklad: Skúste rodiny Keylogger. Máte právo vedieť!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.50 MB

SimonTools CyberGhost VPN 3.3.1.720Novinka

Your Virtual Private Network with 100% Anonymity! Anonymous. Simple. Secure!

Orientačný preklad: Virtuálne súkromné siete s 100% Anonymity! Anonymné. Jednoduché. Zabezpečenie!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.60 MB

Motion Detection 1.04Novinka

Creates a movie from anything in motion in front of the selected webcam

Orientačný preklad: Vytvorí film od čohokoľvek, čo v pohybe v prednej časti vybraných webcam

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.18 MB

Najsťahovanejšie programy