Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Realistic Icons Collection 4.0

Autor: Lokas Software
Stránka: www.awicons.com
Licencia: Demo
Veľkosť: 1.10 MB
Cena: 149 $
Počet stiahnutí: 885
Dátum pridania: 2000-03-15
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Pracovná plocha > Ikony

Operačný systém:

Win 3.1x, Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows CE, Windows Mobile 2003, Mac OS X, Mac Other, Pocket PC

Krátky popis k programu Realistic Icons Collection:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Realistic Icons Collection vo verzií 4.0 od autora Lokas Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Realistic Icons Collection je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Realistic Icons Collection ..

Popis od autora programu - Lokas Software v anglickom jazyku:

In our era of visual user interfaces, icons have become an essential component of software, help files, web sites, on-line publications and more. Hiring an icon artist is not an easy task. It's not a problem if you can hire a skilled full time artist. But, unfortunately, only large IT companies can afford this. The rest of us have to rely on casual contractors.

When ordering custom icon designs from a freelancer, you never know just how "custom" the results will be. According to our experience, most freelance designers simply change a palette or a few effects to sell the same icon set again and again. At the same time, they charge you as if it were a unique icon set. Normally, you'd have to pay about a thousand dollars for the 20-30 icons that you'd need for your project.

Why pay more if you can have an all-purpose set of more than a hundred royalty-free icons for less than $300? We've tried to find the best set of stock icons available on the market today. Our criteria were:

* Windows Vista look
* Large number of different images and not variations of a few dozen basic icons
* Vector sources

After searching many specialized resources, we discovered two simple rules. Good-looking icons never come with their vector sources, and other sets of icons that sell for only $100 surely means most of the collection is missing.

Finally, we came across the Realistic icon collection from Lokas, the developers of a well-known icon editing program. They offer several icon sets but we've chosen 'Realistic' because of its Windows Vista look. These icons will look up-to-date for the next 5 years. The collection comes with full vector sources. This allows you to easily modify existing icons or construct new icons without being an artist. Their icon sets constantly grow. When you buy an icon set from them, you will receive all updates (new icons) for free!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

V našej ére vizuálne používateľské rozhranie, ikony sa stali nevyhnutnou súčasťou softvér, súbory pomocníka, webových stránok, on-line publikácie a ďalšie. Zamestnávanie ikona umelec nie je ľahká úloha. Nie je to problém, ak si môžete najať kvalifikovaných plný úväzok umelca. Ale môže bohužiaľ len veľké IT firmy dovoliť. Zvyšok z nás musí spoliehať na náhodné dodávateľov. Pri objednávaní vlastnú ikonu designy od voľnej nohe, nikdy neviete, ako "vlastné", výsledky budú. Podľa našich skúseností, väčšina voľnej nohe návrhári proste zmena palety alebo niekoľko efektov predať rovnakej sady ikon znova a znova. Súčasne, oni vám účtovať ako by to bola jedinečná sady ikon. Normálne by ste museli zaplatiť asi tisíc dolárov za 20-30 ikony, ktoré si musíte pre svoj projekt. Prečo platiť viac, keď môžete mať všestranný súbor viac než sto royalty-zadarmo ikony na menej ako 300 dolárov? Pokúsili sme sa nájsť najlepšie sadu ikon akcií na trhu k dispozícii dnes. Naše kritériá boli: * Windows Vista vzhľad * Veľký počet rôznych obrazov a nie variácie na niekoľko desiatok ikon základné * Vektorové zdroje Po prehľadaní mnohých špecializovaných zdrojov, sme sa objavili dva jednoduchých pravidiel. Pekný ikony nikdy prísť s vektorom zdrojov a iné súbory ikon, ktoré sa predávajú za 100 dolárov len iste znamená, že väčšina zbierky chýba. Nakoniec sme narazili na zber ikonu Realistic z Lokas, vývojári známy program na ikonu úpravy. Ponúkajú niekoľko sád ikon, ale my sme vybrali 'realistický', pretože jeho vzhľad Windows Vista. Tieto ikony budú vzhliadať-to-dáta pre najbližších 5 rokov. Kolekcia prichádza s plnou vektor zdrojov. To vám umožní ľahko zmeniť existujúce ikony alebo vytvárať nové ikony, bez toho by bol umelec. Ich sady ikon neustále rastie. Keď si kúpite sadu ikon z nich, budete dostávať všetky aktualizácie (nové ikony) zadarmo!

Sťahujte tu: Realistic Icons Collection 4.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Navigation Toolbar Icons 2011.1Novinka

A set of eye-catching navigation-related icons created by professional artists!

Orientačný preklad: Množina oko-lov súvisiace navigačné ikony vytvoreného profesionálnych umelcov!

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.01 MB

TWIcons 1.0Novinka

500 icons in a lib dll file

Orientačný preklad: 500 ikony v súbore lib dll

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.08 MB

Sport Icons 2011.1Novinka

Sport Icons is a new collection of high-quality and characterful icons

Orientačný preklad: Šport ikony je Nová kolekcia vysokej kvality a characterful ikony

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.69 MB

ABB Icon Explorer 5.1Novinka

Exploring and extracting icons associated with files or contained inside of file

Orientačný preklad: Skúmanie a extrahovanie ikon spojených so súbormi alebo obsiahnuté v súbore

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.41 MB

Database Icon Set 2011.2Novinka

A library of sleek modern-looking toolbar and menu icons for database software

Orientačný preklad: Knižnica elegantný moderné-hľadáte toolbar and menu ikony pre databázy, softvér

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.64 MB

Dating Web Icons 2011.1Novinka

Enhance online dating sites with ready-made love icons

Orientačný preklad: Zvýšenie online dátumové údaje lokalít s vstavaných láska ikony

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.86 MB

Standard Infrastructure Icons 2008.2Novinka

Lay out city infrastructure with a collection of standard infrastructure icons

Orientačný preklad: Naaranžovat mesto infraštruktúry s kolekciou ikon pre štandardnej infraštruktúry

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.51 MB

Artistic Toolbar Icons 2011.1Novinka

Artistic Toolbar Icons is a new collection of functional and characterful icons

Orientačný preklad: Umeleckých Toolbar Icons je Nová kolekcia funkčné a characterful ikony

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.80 MB

Matt Wirgler 1.0Novinka

By Matt Wirgler and trivalley church. Typo is a journal finder software

Orientačný preklad: Autor: Matt Wirgler a trivalley cirkev. Preklep je softvér vestníku finder

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.22 MB

Najsťahovanejšie programy