Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Realistic Icons Collection 4.0

Autor: Lokas Software
Stránka: www.awicons.com
Licencia: Demo
Veľkosť: 1.10 MB
Cena: 149 $
Počet stiahnutí: 794
Dátum pridania: 2000-03-15
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Pracovná plocha > Ikony

Operačný systém:

Win 3.1x, Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows CE, Windows Mobile 2003, Mac OS X, Mac Other, Pocket PC

Krátky popis k programu Realistic Icons Collection:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Realistic Icons Collection vo verzií 4.0 od autora Lokas Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Realistic Icons Collection je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Realistic Icons Collection ..

Popis od autora programu - Lokas Software v anglickom jazyku:

In our era of visual user interfaces, icons have become an essential component of software, help files, web sites, on-line publications and more. Hiring an icon artist is not an easy task. It's not a problem if you can hire a skilled full time artist. But, unfortunately, only large IT companies can afford this. The rest of us have to rely on casual contractors.

When ordering custom icon designs from a freelancer, you never know just how "custom" the results will be. According to our experience, most freelance designers simply change a palette or a few effects to sell the same icon set again and again. At the same time, they charge you as if it were a unique icon set. Normally, you'd have to pay about a thousand dollars for the 20-30 icons that you'd need for your project.

Why pay more if you can have an all-purpose set of more than a hundred royalty-free icons for less than $300? We've tried to find the best set of stock icons available on the market today. Our criteria were:

* Windows Vista look
* Large number of different images and not variations of a few dozen basic icons
* Vector sources

After searching many specialized resources, we discovered two simple rules. Good-looking icons never come with their vector sources, and other sets of icons that sell for only $100 surely means most of the collection is missing.

Finally, we came across the Realistic icon collection from Lokas, the developers of a well-known icon editing program. They offer several icon sets but we've chosen 'Realistic' because of its Windows Vista look. These icons will look up-to-date for the next 5 years. The collection comes with full vector sources. This allows you to easily modify existing icons or construct new icons without being an artist. Their icon sets constantly grow. When you buy an icon set from them, you will receive all updates (new icons) for free!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

V našej ére vizuálne používateľské rozhranie, ikony sa stali nevyhnutnou súčasťou softvér, súbory pomocníka, webových stránok, on-line publikácie a ďalšie. Zamestnávanie ikona umelec nie je ľahká úloha. Nie je to problém, ak si môžete najať kvalifikovaných plný úväzok umelca. Ale môže bohužiaľ len veľké IT firmy dovoliť. Zvyšok z nás musí spoliehať na náhodné dodávateľov. Pri objednávaní vlastnú ikonu designy od voľnej nohe, nikdy neviete, ako "vlastné", výsledky budú. Podľa našich skúseností, väčšina voľnej nohe návrhári proste zmena palety alebo niekoľko efektov predať rovnakej sady ikon znova a znova. Súčasne, oni vám účtovať ako by to bola jedinečná sady ikon. Normálne by ste museli zaplatiť asi tisíc dolárov za 20-30 ikony, ktoré si musíte pre svoj projekt. Prečo platiť viac, keď môžete mať všestranný súbor viac než sto royalty-zadarmo ikony na menej ako 300 dolárov? Pokúsili sme sa nájsť najlepšie sadu ikon akcií na trhu k dispozícii dnes. Naše kritériá boli: * Windows Vista vzhľad * Veľký počet rôznych obrazov a nie variácie na niekoľko desiatok ikon základné * Vektorové zdroje Po prehľadaní mnohých špecializovaných zdrojov, sme sa objavili dva jednoduchých pravidiel. Pekný ikony nikdy prísť s vektorom zdrojov a iné súbory ikon, ktoré sa predávajú za 100 dolárov len iste znamená, že väčšina zbierky chýba. Nakoniec sme narazili na zber ikonu Realistic z Lokas, vývojári známy program na ikonu úpravy. Ponúkajú niekoľko sád ikon, ale my sme vybrali 'realistický', pretože jeho vzhľad Windows Vista. Tieto ikony budú vzhliadať-to-dáta pre najbližších 5 rokov. Kolekcia prichádza s plnou vektor zdrojov. To vám umožní ľahko zmeniť existujúce ikony alebo vytvárať nové ikony, bez toho by bol umelec. Ich sady ikon neustále rastie. Keď si kúpite sadu ikon z nich, budete dostávať všetky aktualizácie (nové ikony) zadarmo!

Sťahujte tu: Realistic Icons Collection 4.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Folder Icon Set 2.6Novinka

Icon sets of liquid-smooth folder icons to enhance software and web interfaces

Orientačný preklad: Množiny ikon kvapalina-hladké priečinok ikon na zvýšenie softvér a web rozhrania

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.09 MB

16x16 Free Toolbar Icons 2011.1Novinka

16x16 Free Toolbar Icons pack will instantly refine your toolbar

Orientačný preklad: 16 x 16 voľný Toolbar Icons pack bude okamžite upraviť panel s nástrojmi

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.20 MB

Software Icons Vista 2.0Novinka

Software Icons Vista v2.0 with over 1,300 Professional Icons

Orientačný preklad: Software Ikony Vista v2.0 s viac ako 1300 Professional Ikony

Licencia: Demo | Veľkosť: 11.83 MB

IconDeveloper 1.3Novinka

IconDeveloper makes it a snap to create your own icons for Windows.

Orientačný preklad: IconDeveloper je ponukou vytvoriť svoj vlastný ikony pre Windows.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.37 MB

Small Hotel Icons 2011.1Novinka

Enhance your hotel-related software or travel website with Small Hotel Icons

Orientačný preklad: Zvýšenie vášho hotela-príbuzného softwaru alebo cestovný webovej stránky s malými ikonami Hotel

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.28 MB

Icon Genesis 1.1.027Novinka

Icon Genesis brings "Live!" Interactive and Animated 3D Icons to your PC.

Orientačný preklad: Ikona Genesis prináša "Live!" Interaktívne a animovaných 3D ikony na vašom PC.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.20 MB

Free Large Business Icons 2011.1Novinka

To get your business going try our Free Large Business icons collection.

Orientačný preklad: Ak chcete získať vašu firmu chystá skúsiť naše bezplatné veľké obchodné ikony kolekcia.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 17.94 MB

Professional Vista Software Icons 1.0Novinka

Professional Vista Software Icons for Web Software or Applications

Orientačný preklad: Profesionálny softvér Vista ikony pre webové aplikácie alebo softvér

Licencia: Shareware | Veľkosť: 21.54 MB

Realistic Icons Collection 4.0Novinka

A collection of Windows Vista fashioned icons. Comes with full vector sources.

Orientačný preklad: Zbierka ikon Windows Vista módy. Dodáva sa s plnou vektor zdrojov.

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.10 MB

Najsťahovanejšie programy