Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Realistic Icons Collection 4.0

Autor: Lokas Software
Stránka: www.awicons.com
Licencia: Demo
Veľkosť: 1.10 MB
Cena: 149 $
Počet stiahnutí: 919
Dátum pridania: 2000-03-15
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Pracovná plocha > Ikony

Operačný systém:

Win 3.1x, Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows CE, Windows Mobile 2003, Mac OS X, Mac Other, Pocket PC

Krátky popis k programu Realistic Icons Collection:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Realistic Icons Collection vo verzií 4.0 od autora Lokas Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Realistic Icons Collection je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Realistic Icons Collection ..

Popis od autora programu - Lokas Software v anglickom jazyku:

In our era of visual user interfaces, icons have become an essential component of software, help files, web sites, on-line publications and more. Hiring an icon artist is not an easy task. It's not a problem if you can hire a skilled full time artist. But, unfortunately, only large IT companies can afford this. The rest of us have to rely on casual contractors.

When ordering custom icon designs from a freelancer, you never know just how "custom" the results will be. According to our experience, most freelance designers simply change a palette or a few effects to sell the same icon set again and again. At the same time, they charge you as if it were a unique icon set. Normally, you'd have to pay about a thousand dollars for the 20-30 icons that you'd need for your project.

Why pay more if you can have an all-purpose set of more than a hundred royalty-free icons for less than $300? We've tried to find the best set of stock icons available on the market today. Our criteria were:

* Windows Vista look
* Large number of different images and not variations of a few dozen basic icons
* Vector sources

After searching many specialized resources, we discovered two simple rules. Good-looking icons never come with their vector sources, and other sets of icons that sell for only $100 surely means most of the collection is missing.

Finally, we came across the Realistic icon collection from Lokas, the developers of a well-known icon editing program. They offer several icon sets but we've chosen 'Realistic' because of its Windows Vista look. These icons will look up-to-date for the next 5 years. The collection comes with full vector sources. This allows you to easily modify existing icons or construct new icons without being an artist. Their icon sets constantly grow. When you buy an icon set from them, you will receive all updates (new icons) for free!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

V našej ére vizuálne používateľské rozhranie, ikony sa stali nevyhnutnou súčasťou softvér, súbory pomocníka, webových stránok, on-line publikácie a ďalšie. Zamestnávanie ikona umelec nie je ľahká úloha. Nie je to problém, ak si môžete najať kvalifikovaných plný úväzok umelca. Ale môže bohužiaľ len veľké IT firmy dovoliť. Zvyšok z nás musí spoliehať na náhodné dodávateľov. Pri objednávaní vlastnú ikonu designy od voľnej nohe, nikdy neviete, ako "vlastné", výsledky budú. Podľa našich skúseností, väčšina voľnej nohe návrhári proste zmena palety alebo niekoľko efektov predať rovnakej sady ikon znova a znova. Súčasne, oni vám účtovať ako by to bola jedinečná sady ikon. Normálne by ste museli zaplatiť asi tisíc dolárov za 20-30 ikony, ktoré si musíte pre svoj projekt. Prečo platiť viac, keď môžete mať všestranný súbor viac než sto royalty-zadarmo ikony na menej ako 300 dolárov? Pokúsili sme sa nájsť najlepšie sadu ikon akcií na trhu k dispozícii dnes. Naše kritériá boli: * Windows Vista vzhľad * Veľký počet rôznych obrazov a nie variácie na niekoľko desiatok ikon základné * Vektorové zdroje Po prehľadaní mnohých špecializovaných zdrojov, sme sa objavili dva jednoduchých pravidiel. Pekný ikony nikdy prísť s vektorom zdrojov a iné súbory ikon, ktoré sa predávajú za 100 dolárov len iste znamená, že väčšina zbierky chýba. Nakoniec sme narazili na zber ikonu Realistic z Lokas, vývojári známy program na ikonu úpravy. Ponúkajú niekoľko sád ikon, ale my sme vybrali 'realistický', pretože jeho vzhľad Windows Vista. Tieto ikony budú vzhliadať-to-dáta pre najbližších 5 rokov. Kolekcia prichádza s plnou vektor zdrojov. To vám umožní ľahko zmeniť existujúce ikony alebo vytvárať nové ikony, bez toho by bol umelec. Ich sady ikon neustále rastie. Keď si kúpite sadu ikon z nich, budete dostávať všetky aktualizácie (nové ikony) zadarmo!

Sťahujte tu: Realistic Icons Collection 4.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Standard Smile Icons 2009.3Novinka

A set of smile icons depicting various emotions by facial expressions

Orientačný preklad: Množinu ikon úsmev zobrazujúce rôzne emócie Autor výrazov tváre

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.70 MB

Money Toolbar Icons 2011.1Novinka

Over a hundred Money Toolbar Icons for financial and accounting products

Orientačný preklad: Viac ako sto peniaze Toolbar Icons pre finančné a účtovné výrobky

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.91 MB

IconDeveloper 1.3Novinka

IconDeveloper makes it a snap to create your own icons for Windows.

Orientačný preklad: IconDeveloper je ponukou vytvoriť svoj vlastný ikony pre Windows.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.37 MB

Free Icons Pack 2.0Novinka

25 Free Icons for your website or Software applications.

Orientačný preklad: 25 Voľný Ikony pre váš web alebo softvérové ​​aplikácie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.00 MB

Professional Vista Software Icons 1.0Novinka

Professional Vista Software Icons for Web Software or Applications

Orientačný preklad: Profesionálny softvér Vista ikony pre webové aplikácie alebo softvér

Licencia: Shareware | Veľkosť: 21.54 MB

Folder Icon Set 2.6Novinka

Icon sets of liquid-smooth folder icons to enhance software and web interfaces

Orientačný preklad: Množiny ikon kvapalina-hladké priečinok ikon na zvýšenie softvér a web rozhrania

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.09 MB

Science Toolbar Icons 2011.1Novinka

Hundreds of scientific objects and symbols in one icon set

Orientačný preklad: Stovky vedeckých objektov a symboly v jednu ikonu

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.94 MB

Database Application Icons 1.0Novinka

Database Application Icons for Web or Applications

Orientačný preklad: Databáza ikony aplikácií pre web alebo aplikácie

Licencia: Demo | Veľkosť: 13.37 MB

Standard Agriculture Icons 2011.1Novinka

A comprehensive set of hand-drawn icons related to everything agricultural!

Orientačný preklad: Komplexný súbor ruka-ťahané ikony súvisiace s všetko poľnohospodárskych!

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.32 MB

Najsťahovanejšie programy