Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Visual Basic Activex Controls 2.0.0.0

Autor: www.helpsofts.net
Licencia: Shareware
Veľkosť: 5.39 MB
Cena: 99.95 $
Počet stiahnutí: 1311
Dátum pridania: 2010-01-08
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Programovanie > Basic, VB, VB DotNet

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinMobile, WinOther, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP, Other

Krátky popis k programu Visual Basic Activex Controls:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Visual Basic Activex Controls vo verzií 2.0.0.0 od autora www.helpsofts.net. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Visual Basic Activex Controls je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Visual Basic Activex Controls ..

Popis od autora programu - www.helpsofts.net v anglickom jazyku:

Professional VB Activex Controls for visual basic 6.0

HVEE 2008 (VB ActiveX Controls) provides professional VB ActiveX Controls for Visual Basic (VB) that are easy to use and customize to give you the ability to quickly and easily create professional vb applications that have the latest visual styles and advanced features that are seen in such products as Microsoft Windows, XP, vista regardless of their operating system.
Smart Professional User Interface (GUI) for VB or any activeX platforms .

The HVEE 2008 (VB ActiveX Controls) provides Windows GUI software engineers with numerous Visual Basic (VB) Activex Controls that have been thoroughly designed and tested also are engineered to help you create modern interfaces without writing much line of source code. Create rich, Professional User Interfaces. The HVEE 2008 (VB ActiveX Controls) combines 25 (Twenty five) of our most popular vb Activex Controls ..., all for one incredibly low price.! Market value $700 Just Now $ 105 [* Limited time period *]
Visual Basic 6 Activex Control 's many properties, methods and events

Professional developers can use the HVEE 2008 (VB ActiveX Controls) 's many properties, methods and events to create sophisticated and user-friendly database or non-database front-end applications. Don't take our word for it, read what others are saying about our products and support
25 VB Activex Controls for your VB Professional applications

These and many other unique and "developer-friendly" features make the HVEE 2008 (VB ActiveX Controls) the absolute essential VB ActiveX Controls for user interface (GUI) development and has been prepared for cutting your development time drastically. By that reasons, I invite you to download the fully functional free trial version of the VB Activex Controls and start integrating HVEE 2008 VB ActiveX Controls into one of your existing programs right away.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Profesionálny VB ovládacie prvky ActiveX pre Visual Basic 6.0 HVEE 2008 (VB ovládacie prvky ActiveX) poskytuje profesionálne VB ovládacie prvky ActiveX pre Visual Basic (VB), ktoré možno ľahko používať a upravovať, aby vám schopnosť rýchlo a ľahko vytvárať profesionálne vb aplikácie, ktoré majú najnovšie vizuálnych štýlov a pokročilých funkcií, ktoré sú vidieť v takých produktov ako Microsoft Windows, XP, Vista bez ohľadu na ich operačný systém. Smart Profesionálne užívateľské rozhranie (GUI) pre VB alebo ActiveX platformách. HVEE 2008 (VB ovládacie prvky ActiveX) poskytuje Windows GUI softvéroví inžinieri s radom ovládacích prvkov Visual Basic (VB), ActiveX, ktoré boli dôkladne navrhnuté a testované tiež sú navrhnuté tak, aby vám pomôže vytvoriť moderné rozhrania bez nutnosti písať veľa riadkov zdrojového kódu. Vytvárať bohaté, profesionálne používateľské rozhranie. HVEE 2008 (VB ovládacie prvky ActiveX) kombinuje 25 (dvadsať päť) z našich najpopulárnejších vb ovládacích prvkov ActiveX ..., všetci za jedného neuveriteľne nízku cenu.! Trhová hodnota 700 dolárov Len teraz $ 105 [* obmedzenú dobu *] Visual Basic 6 ovládacieho prvku ActiveX 's mnohými vlastností, metód a udalostí Profesionálne vývojári môžu použiť HVEE 2008 (VB ovládacie prvky ActiveX)' s mnohými vlastností, metód a udalostí, vytvárať sofistikované a užívateľsky príjemný databázy alebo non-front-end databáze programu. Neužívajte naše slovo pre to, prečítajte si, čo ostatní hovoria o našich produktoch a podpore 25 VB ovládacie prvky ActiveX pre vaše aplikácie VB Professional Tieto a mnohé ďalšie jedinečné a "developer-friendly" prvkov, aby HVEE 2008 (VB ovládacie prvky ActiveX) absolútne nevyhnutné VB ovládacie prvky ActiveX pre užívateľské rozhranie (GUI), vývoj a bol pripravený pre rezanie váš čas potrebný pre vývoj drasticky. Tým, že dôvody, pozývam vás k stiahnutiu plne funkčnú skúšobnú verziu VB ovládacie prvky ActiveX a začať integrovať HVEE 2008 VB ovládacie prvky ActiveX v jednej zo svojich existujúcich programov hneď.

Sťahujte tu: Visual Basic Activex Controls 2.0.0.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

VBA Code Compare 0.4Novinka

Allows you to compare and merge a Visual Basic code embedded into a VBA project.

Orientačný preklad: Umožňuje porovnať a zlúčiť kódu jazyka Visual Basic, vložené do projektu VBA.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.94 MB

EULA Magic 2007Novinka

Visual Basic distributed application license form builder and installer.

Orientačný preklad: Visual Basic distribuovanej aplikácii license forme builder a Inštalátor.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.40 MB

IPP Text To Binary Converter 1Novinka

IPP Text To Binary Converter converts text to binary and vice versa

Orientačný preklad: IPP Text na binárne Converter skonvertuje text na binárne a naopak

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.04 MB

Aspose.Workflow for .NET 3.1.0.0Novinka

Aspose.Workflow is a .NET workflow component for automating business processes.

Orientačný preklad: Aspose.workflow je.ČISTÝ tok činností zložky pre automatizáciu obchodných procesov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 22.90 MB

mCore .NET SMS Library - PRO 1.0Novinka

.NET class library for 2-Way SMS, WAP Push, vCard and vCalendar using GSM Modem

Orientačný preklad: . NET knižnice pre 2-pásmový SMS, WAP Push, vCard a vCalendar pomocou GSM modemu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.98 MB

Aurigma PhotoEditor 2.0Novinka

ASP.NET online photo editing app, rich functionality (crop, remove red-eye, etc)

Orientačný preklad: ASP.NET online aplikáciu pre úpravy fotografií, bohaté funkcie (orez, odstránenie červených očí-, atď)

Licencia: Shareware | Veľkosť: 22.22 MB

ClearCheck21 IQA Engine 1.4Novinka

COM engine measures check image quality for check21 image exchange iaw X9 rules

Orientačný preklad: KOM motor opatrenia kontrolovať kvalitu obrazu pre check21 pravidlá iaw obrázok výmenu X9

Licencia: Shareware | Veľkosť: 8.58 MB

DF_Language 1.0.264Novinka

DF_Language gives you multiple languages to your Visual Basic projects

Orientačný preklad: DF_Language vám dáva viac jazykov do projektov programu Visual Basic

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.04 MB

Visual Basic 6.0 HelpVistaXPDiamond 2.0.0.0Novinka

Visual Basic 6.0 + activex controls (HVXPD) free download at visual-basic-6.com

Orientačný preklad: Visual Basic 6.0 + ovládacie prvky ActiveX (HVXPD) voľne k stiahnutiu na vizuálne-základné-6.com

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.39 MB

Najsťahovanejšie programy