Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

clip-box 5.0

Autor: Clip-Box.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.57 MB
Cena: 29.99 $
Počet stiahnutí: 1184
Dátum pridania: 2009-4-26
Aktualizácia: 2011-08-27

Kategória programu:

Systémové utility > Nástroje schránky

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu clip-box:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér clip-box vo verzií 5.0 od autora Clip-Box.com. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu clip-box je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér clip-box ..

Popis od autora programu - Clip-Box.com v anglickom jazyku:

ClipBox-Clipboard/document/Information manager
Clipbox is a easy-to-use and powerful clipboard / document / Information manager and information collector . It allows you to keep all you information in clipbox database. inlclude clipboard / text / MS-word / graphics / media and all format documents.

Just with one click , put clip on windows clipboard or to the document that you are working on.

p ClipBox works alongside the regular windows clipboard and remembers every piece of data (both text and graphics) that you cut or copy.Every clips that you copied today,yesterday and last week can be found out, even thousands of clips.


Now ClipBox can handle many screen capture tasks, allowing you to capture the whole screen,or any area of screen .

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

ClipBox-schránky / / informácie o dokumente manager Clipbox je ľahké-to-use a mocný schránky doklad / správca informácií a informácie zberača. To umožňuje vás všetky informácie v databáze clipbox. inlclude schránky / text / MS word / grafiky / médií a všetko formátovanie dokumentov.

Len s jedným kliknutím, klásť klip na schránky systému windows alebo na dokument, ktorý ste práve pracujete.

p ClipBox diel popri pravidelné schránky a pamätá každý kus údaje (text a grafické prvky), ktoré môžete vystrihnúť alebo kopírovať.Každý klipy, ktoré ste skopírovali dnes, včera a minulý týždeň môže byť nájsť, aj tisíce klipy.
ClipBox teraz môžete zvládnuť mnohé obrazovke zachytiť úlohy, umožňuje zachytiť celú obrazovku alebo oblasti obrazovky.

Sťahujte tu: clip-box 5.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Scratchboard 15.0Novinka

A tool for organizing personal information in a 'tree' strucutre.

Orientačný preklad: Nástroj na organizovanie osobných informácií v "strom" strucutre.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.29 MB

ClipCache Pro 3.4.2Novinka

ClipBoard Extender, Instant Text Cleanup, & QuickPaste utility

Orientačný preklad: Schránky Extender, Instant Text Vyčistenie a QuickPaste utility

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.99 MB

clip-box 5.0Novinka

Clipbox is a easy-to-use and powerful clipboard / document / Information manager

Orientačný preklad: Clipbox je ľahké-to-use a mocný Schránka- doklad / správca informácií

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.57 MB

Clic and Capture 2011Novinka

Software of partial or complete captures of screen.

Orientačný preklad: Softvér na čiastočné alebo úplné zachytáva obrazovky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.54 MB

Paste Your Responses 3.0Novinka

Paste Your Responses Honor System Shareware. Fill out forms, reponse to emails w

Orientačný preklad: Vložiť Vaše odpovede Honor systému Shareware. Vypĺňať formuláre, odpoveď na e-maily w

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.45 MB

Vika Clipboard 1.0.51.0Novinka

Vika Clipboard Manager.

Orientačný preklad: Vika schránky Manager.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.57 MB

Swift Paste 2.1Novinka

Swift Paste is a clipboard program. It can store multi-clipboard texts/images.

Orientačný preklad: Swift pasta je program schránky. Je možné uložiť viac-clipboard texty alebo obrázky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.09 MB

Clipboard Launcher 1.0.1Novinka

Clipboard Launcher provides a quick method of editing items in your clipboard.

Orientačný preklad: Schránky Launcher poskytuje rýchly spôsob úpravy položiek vo vašej schránky.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.10 MB

AutoClipX 1.5.8.1Novinka

Automatically copy selected stuff. Paste with the click of a mouse button!

Orientačný preklad: Automaticky kopírovať vybraté veci. Prilepiť kliknutím tlačidla myši!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.98 MB

Najsťahovanejšie programy