Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

clip-box 5.0

Autor: Clip-Box.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.57 MB
Cena: 29.99 $
Počet stiahnutí: 1154
Dátum pridania: 2009-4-26
Aktualizácia: 2011-08-27

Kategória programu:

Systémové utility > Nástroje schránky

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu clip-box:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér clip-box vo verzií 5.0 od autora Clip-Box.com. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu clip-box je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér clip-box ..

Popis od autora programu - Clip-Box.com v anglickom jazyku:

ClipBox-Clipboard/document/Information manager
Clipbox is a easy-to-use and powerful clipboard / document / Information manager and information collector . It allows you to keep all you information in clipbox database. inlclude clipboard / text / MS-word / graphics / media and all format documents.

Just with one click , put clip on windows clipboard or to the document that you are working on.

p ClipBox works alongside the regular windows clipboard and remembers every piece of data (both text and graphics) that you cut or copy.Every clips that you copied today,yesterday and last week can be found out, even thousands of clips.


Now ClipBox can handle many screen capture tasks, allowing you to capture the whole screen,or any area of screen .

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

ClipBox-schránky / / informácie o dokumente manager Clipbox je ľahké-to-use a mocný schránky doklad / správca informácií a informácie zberača. To umožňuje vás všetky informácie v databáze clipbox. inlclude schránky / text / MS word / grafiky / médií a všetko formátovanie dokumentov.

Len s jedným kliknutím, klásť klip na schránky systému windows alebo na dokument, ktorý ste práve pracujete.

p ClipBox diel popri pravidelné schránky a pamätá každý kus údaje (text a grafické prvky), ktoré môžete vystrihnúť alebo kopírovať.Každý klipy, ktoré ste skopírovali dnes, včera a minulý týždeň môže byť nájsť, aj tisíce klipy.
ClipBox teraz môžete zvládnuť mnohé obrazovke zachytiť úlohy, umožňuje zachytiť celú obrazovku alebo oblasti obrazovky.

Sťahujte tu: clip-box 5.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Visual Clipboard 2.2Novinka

Simple and quite useful portable clipboard history manager

Orientačný preklad: Jednoduché a docela užitočné prenosné schránky histórii manager

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.88 MB

Paste Your Responses 3.0Novinka

Paste Your Responses Honor System Shareware. Fill out forms, reponse to emails w

Orientačný preklad: Vložiť Vaše odpovede Honor systému Shareware. Vypĺňať formuláre, odpoveď na e-maily w

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.45 MB

Clipboard Box 4.2Novinka

Clipboard Box improves the clipboard functionality of your Windows.

Orientačný preklad: Schránka Box zlepšuje funkčnosť schránky Windows.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.13 MB

Free Multi Clipboard 9.31.00Novinka

This is the most popular free multi clipboard on Download.com. Try it out now.

Orientačný preklad: To je najobľúbenejšie voľný multi schránky na Download.com. Vyskúšajte si to teraz.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.72 MB

ClipMate Clipboard Extender 7.3.14Novinka

Popular Clipboard Extender Holds Thousands of Clips, Powerful Internet Features!

Orientačný preklad: Populárna schránky Extender Pojme Tisíce klipy, výkonný Internet funkcie!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.37 MB

AutoClipX 1.5.8.1Novinka

Automatically copy selected stuff. Paste with the click of a mouse button!

Orientačný preklad: Automaticky kopírovať vybraté veci. Prilepiť kliknutím tlačidla myši!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.98 MB

goldencircle 1.0Novinka

This application organizes desktop programs for home exercise equipment.

Orientačný preklad: Táto aplikácia organizuje desktopu programy pre domáce výkon zariadení.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.22 MB

Swift Paste 2.1Novinka

Swift Paste is a clipboard program. It can store multi-clipboard texts/images.

Orientačný preklad: Swift pasta je program schránky. Je možné uložiť viac-clipboard texty alebo obrázky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.09 MB

FastPaste 2.63Novinka

Paste frequently used text, formatted text and images with ease and save time.

Orientačný preklad: Prilepiť často používaný text, Formátovaný text a obrázky s jednoduchosť a ušetriť čas.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.78 MB

Najsťahovanejšie programy